Ana Sayfa Urfa Haberleri Allah'ın Sevmediğini Bildirdiği Davranışlar ...

Allah'ın Sevmediğini Bildirdiği Davranışlar ...

Bir insanın yeryüzünde en çok sevgisine muhtaç olduğu varlık, Yüce Allah’tır. Allah’ın rızasını kazanmak, O’nun Katında sevilen bir yer edinmek ise olabilecek en büyük güzelliklerdendir.

Giriş Tarihi: 7 Kasım 2011 Pazartesi 16:06
Allah'ın Sevmediğini Bildirdiği Davranışlar ...
Allah'ın Sevmediğini Bildirdiği Davranışlar Bir insanın yeryüzünde en çok sevgisine muhtaç olduğu varlık, Yüce Allah’tır. Allah’ın rızasını kazanmak, O’nun Katında sevilen bir yer edinmek ise olabilecek en büyük güzelliklerdendir. Bu nedenle samimi bir Müslüman için en önemli vazife Rabbimiz’in rızasını kazanmak ve O’nun hoşnutluğunu kaybettirecek herşeyden mutlaka kaçınmaktır. Bunun için her Müslüman inanmayanların gösterdikleri kötü ahlak özelliklerinden uzak durmalı, kendi tavrında Allah’ın beğenmediği ahlakı hatırlatacak en ufak bir pürüz barındırmamak için çaba harcamalıdır. Müslümanların anlaması ve bilmesi gereken en temel konular Kuran’da açıkça izah edilmiştir. Yaratılışın nasıl olduğu anlatılmış, Rabbimiz şeytanı tanıtmış, helal haramları bildirmiş, peygamberlerin hayatlarını haber vermiştir. Hükmün tek sahibi olan Allah dünya hayatının bir imtihan yeri olduğunu ve asıl yurdun ahiret hayatı olduğunu da bildirmiş, Yüce Kitabımızda cennet ve cehennem tarif edilmiş, insanlar cehennem azabına karşı uyarılmışlardır. Tüm bu temel konuların dışında, Kuran’da Yüce Allah’ın, kullarına sevmediğini özel olarak bildirdiği davranışlar da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır: Allah Zalim Olanları Sevmez “... Allah, zalim olanları sevmez.” (Al-i-İmran Suresi, 57) Bugün yeryüzünde çözüm Kuran ahlakında aranmadığı için milyonlarca insan acılar içinde yaşamakta, açlık, sefalet, hastalık, savaşlar milyonlarca insanın hayatına egemen olmaktadır. Binlerce insan Müslüman oldukları için, Allah’a olan bağlılıklarından dolayı zulüm ve işkence görerek baskı altında tutulmaktadır. Bu zulmü bizzat örgütleyen veya kendi menfaat ve çıkarları için milyonların acısına göz yuman kişiler büyük bir zalimlik yapmaktadırlar. Elbette Allah yeryüzünde bunca katliama, savaşa, mutsuzluğa sebep olan ve bunları durdurmak için ciddi çaba göstermeyen, bilakis kendi çıkar ve menfaatleri için bu zulme destek verenleri sevmez. Allah Faiz Yiyenleri Sevmez “Allah, faizi yok eder de, sadakaları arttırır. Allah, günahkar kafirlerin hiç birini sevmez.” (Bakara Suresi, 276) Bazı insanlar kolay kazanma tutkusu uğruna, yanlış yollardan gelir elde etmeyi bir alışkanlık haline getirmişlerdir. Oysa Allah’ın ayette de bildirdiği gibi faiz, Kuran’da haram kılınmıştır. Sadaka vermek ise Allah Katında kat kat arttırılmayla kişiye dönecek bir bolluktur. Buna karşın insanlar nefislerindeki tutkulara yenilerek günah olduğunu bildikleri konularda, bile bile harama girerler. Elbette Allah haram kıldıklarından sakınmayanları ve bu kişilerin tutum ve davranışlarını sevmez. Allah Büyüklük Taslayıp Böbürleneni Sevmez “Allah’a ibadet edin ve O’na hiç bir şeyi ortak koşmayın. Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Çünkü, Allah, her büyüklük taslayıp böbürleneni sevmez.” (Nisa Suresi, 36) İnsanlardan çoğu sahip oldukları özellikleri kendilerine Allah’ın verdiğini bilmeksizin bir yaşam sürer ve çevrelerindeki kimselere çoğu zaman bencil ve acımasızca büyüklüp taslayıp, sahip olduklarından dolayı böbürlenirler. Allah’ın verdiği bir güzellik yahut mülke aldanarak kibirlenir, insanlara üstünlük taslamaya çalışırlar. Gaflet içindeki bu insanlar, Allah’ı gereği gibi takdir edemedikleri, O’nun kudretini gereği gibi kavrayamadıkları için, sahip oldukları nimetlerin tümünün Allah’a ait olduğunu anlayamazlar. Allah’a teslimiyet, tevekkül ve kanaatkarlık gibi kavramlardan uzak olduklarından, sürekli olarak Kuran ahlakına uygun olmayan bir tavır içinde olurlar. Ancak bu kibirleri çok kısa sürecektir. Çünkü ahirette tek üstünlük Allah korkusu ve takvadır. Ve en önemlisi de Allah büyüklük taslayanları sevmez. Allah İhanette İlerlemiş Günahkarları Sevmez “... Allah, ihanette ilerlemiş günahkarı sevmez.” (Nisa Suresi, 107) Müminler tüm yaşamları boyunca Allah’a sadakat gösteren, vefayla bağlı olan kimselerdir. Bunun aksini alışkanlık haline getirmiş, her türlü manevi inançtan uzak kimseler kendi nefislerindeki vefasızlık ve ihanet nedeniyle acı çekmektedirler. Bunun sebebi yaratılışlarına ters olanı seçmiş olmalarıdır. Ve Allah pişmanlık duyarak, tevbe yoluna sığınmayan ihanette ilerlemiş hiçbir günahkarı sevmez. Allah Aşırı Gidenleri Sevmez “Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda savaşın, (ancak) aşırı gitmeyin. Elbette Allah aşırı gidenleri sevmez.” (Bakara Suresi, 190) Allah’ın koyduğu sınırları korumayan, davranışlarında, ahlaksızlıkta aşırı giden kimseler Allah tarafından sevilmezler, ahirette de bir kazançları yoktur. Çünkü işinde ve tavırlarında aşırılığa giden kimsenin kendisini durdurabileceği bir sınırı yoktur. Dolayısıyla kötülükte ve nefsinin arzularına uymada da hiçbir sınır tanımazlar. Elbette böyle bir kimse Allah’ın hoşnutluğundan uzaktır. Allah Bozguncuları Sevmez “...Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez.” (Maide Suresi, 64) Yeryüzünde fesat konusunda çaba harcayan, kötülükler yapmak için planlar kuran kimseler sonunda bir kazanç elde edeceklerini sanırlar. Oysa bu yalnızca şeytandan bir kandırmacadır. Çünkü Allah bozguncuların çabasını muhakkak boşa çıkarır. Sonunda hiçbir bozguncu kazanç elde edemez, ahirette ise mutlak kaybedenlerden olur. Çünkü Allah’ın hoşnutluğundan uzak kalır. Allah Kafirleri Sevmez “(Bu, Allah’ın) Kendi fazlından iman edip salih amellerde bulunanları ödüllendirmesi içindir. Şüphesiz O, kafirleri sevmez.” (Rum Suresi , 45) Kafirler iman esaslarını kalbiyle kabul ve tasdik etmediği gibi, Allah’a ve Peygamberine inanmadığını ilan eden, bu inkarını diliyle de açığa vuran kimselerdir. İnkar eden, küfre sapan kişiler olan kafirler Allah’ın azabına uğrayacak ve kendilerine verilen akıl nimeti vesilesiyle mümin olmadıkları için cehenneme atılacaklar ve cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Yüce Rabbimiz bu gerçeği şöyle bildirir: “... Ayetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak can vermiş olanlar; Allah’ın, meleklerin ve insanların lâneti onların üstünedir.” (Bakara Suresi, 161) Allah İsraf Edenleri Sevmez ...Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. (Araf Suresi, 31) Allah yeryüzünde tüm insanlığa yetecek kadar ürün vermiştir. Ancak bazı insanlar taşkınlık ederek, Allah’ın verdiği nimetleri israf etmeyi bir alışkanlık haline getirmiş durumdadırlar. Elde edilen gelirin insanlar arasında adil olarak dağıtılmaması, ürünlerin sürekli israf edilmesi bereketi azaltmakta, toplumun büyük bir kesiminin darlık ve sıkıntı içinde yaşamasına neden olmaktadır. İsraf Allah’ın beğenmediği bir ahlaktır, dolayısıyla Allah israf eden kullarını sevmez. Allah Şımaranları Sevmez …“Şımararak sevinme, çünkü Allah, şımararak sevince kapılanları sevmez.” (Kasas Suresi, 76) Şımarık bir insan itidalli, ince düşünceli, vicdanlı, dürüst ve düşünceli bir tavırdan uzak kimsedir. Böyle bir kimsenin aklına güven duyulmaz, bu kişi ince düşünceden uzak tavırlar sergileyebilir, insanları incitebilir, insanlarla alay edebilir. Elindekiler nedeniyle şımarmış olduğundan, Allah’ın kendine bahşettiği nimetlere şükretme ihtiyacı duymaz, hakkıyla sahip olduklarının kıymetini bilemez. Allah ise böyle bir kimseden hoşnut olmaz. Elbette insan şunu bilmelidir ki, dünya üzerinde sahip olunan herşey Allah’ın insanlara rahmeti dolayısıyla bağışladığı nimetlerdir. Allah sahip olunan malın, mevkinin, güzelliğin, estetiğin, ihtişamın çok daha fazlasını vermeye muktedirdir. İnsan yalnızca Rabbimiz’i razı etmeyi amaçlamalı ve O’nun sevgisini kazanmalıdır. Allah’ın sevmeyeceği her türlü davranış ve ahlak yapısından uzak durmak ise her insanın üzerine yükletilen büyük bir sorumluluktur. Allah Kötü Sözün Açıkça Söylenmesini Sevmez “Allah, zulme uğrayanlar dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah işitendir, bilendir.” (Nisa Suresi, 148) İnsanların büyük bir bölümünü güzel söz söylemekten ve güzel söze uymaktan alıkoyan şeytandır. Şeytan insanların arasını açmak, kargaşa ve karışıklığa sebep olmak için onlara birbirlerine kötü söz söylemelerini, olmadık lakaplar takmalarını, birbirleriyle alay etmelerini ve öfkeyle çirkin sözler sarf etmelerini emreder. Fakat burada bilinmesi gereken, şeytanın iman edenler üzerinde hiçbir etkisinin olamayacağıdır. Bu gerçeğin bilincinde olan bir insan için diğer kişileri din ahlakına davet etmek de, böyle bir çağrıya icabet etmek de, insanlara güzel sözler söylemek de karşılığını Allah’tan umduğu birer ibadettir. Allah’ın Sevmediğini Bildirdiği Diğer Davranışlardan Bazıları Allah HaddiAşanları Sevmez “Ey iman edenler, Allah’ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah, haddi aşanları sevmez.” (Maide Suresi, 87) Allah İhanet Edenleri Sevmez “Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla (onlarla olan anlaşma metnini ve diplomatik ilişkiyi) at. Gerçekten Allah, ihanet edenleri sevmez.” (Enfal Suresi, 58) Allah Hain ve Nankör Olan Kimseyi Sevmez “Şüphesiz Allah, (müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını) iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Allah, hain ve nankör olan kimseyi sevmez.” (Hac Suresi, 38) Allah’ın Sevmediğini Bildirdiği Davranışlar İnsana ve Topluma Zarar Veren Fiillerdir Bir tarafta zulüm gören, işkenceyle öldürülen insanlar, masum bebekler, bir ekmek alacak parası dahi olmayanlar, soğuk havada sokakta yatanlar, hastalıklarını tedavi ettirecek para bulamayanlar veya ihtiyar ve güçsüz olmalarına rağmen hastane kapılarında saatlerce hatta günlerce tedavi sırası bekleyenler, sadece belli bir ırka mensup oldukları için katledilenler, dinlerinden dolayı evlerinden, yurtlarından çıkartılan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, açlıktan ve bakımsızlıktan yok olan, ölüme terk edilen insanlar varken, diğer tarafta ise israf eden, böbürlenen, zulmeden, katleden, eziyet eden, ezen, ihanet eden, yaptıkları işlerde aşırıya kaçan, -Allah’ı tenzih ederiz- Allah’ı ve peygamberleri inkar eden insanlar vardır. Dünyada var olan bu insan tiplerine ve sorunlarına genel olarak bakıldığında, tüm bu olaylara sevgisizlik, nefret, kin, düşmanlık, çıkarcılık, bencillik, umursamazlık, acımasızlık gibi duyguların ve akılsızlığın neden olduğu kısacası Allah’ın Kuran’da sevmediğini bildirdiği davranışların sebep olduğu görülmektedir. Bu olayları çözmenin ve tamamen ortadan kaldırmanın yolları ise sevgi, şefkat, merhamet, acıma, karşılık beklemeden hizmet etme şevki, duyarlı olma, fedakarlık, dostluk, hoşgörü, sağduyu ve akıl yani Allah’ın sevdiği davranışlara uymak ve Kuran ahlakını eksiksiz olarak yaşamakla mümkündür. Nurun yegane sahibi olan Allah ayetlerinde Kuran’ın insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarma özelliğini şöyle bildirir: “… Size Allah’tan bir nur ve apaçık bir Kitap geldi. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları Kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip-iletir.” (Maide Suresi, 15-16) Bu makale, İlmi Araştırma Dergisi 88. sayı (Ekim 2011) 58. sayfada yayınlanmıştır.
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Halep İçin Kalpler Kan Ağlıyor

Halep İçin Kalpler Kan Ağlıyor"

Kurumsal

İçerikYukarı Çık