Ana Sayfa Ekonomi Danıştay Sözleşmeli Personelden Yana Karar Aldı.

Danıştay Sözleşmeli Personelden Yana Karar Aldı.

Danıştay, Sözleşmeli Personele Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesine Engel Olan Düzenlemelerin Yürütmesini Durdurdu.

Giriş Tarihi: 3 Haziran 2011 Cuma 18:49
Danıştay Sözleşmeli Personelden Yana Karar Aldı.
Danıştayın söz konusu kararı için Eğitim-Bir Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun yaptığı yazılı açıklamada:

Danıştay, açtığımız dava üzerine, sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenmesine engel olan düzenlemelerin yürütmesini durdurdu.

Bursa’nın İnegöl İlçesi Altıeylül İlköğretim Okulu’na eş durumu özründen sözleşmeli sınıf öğretmeni olarak naklen atanan üyemizin sürekli görev yolluğu ödenmesi talepli başvurusunun reddine ilişkin İnegöl Kaymakamlığı’nın (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) işlemi ile, bu işleme dayanak teşkil eden Milli Eğitim Bakanlığı’nın (Personel Genel Müdürlüğü) 2006/58 sayılı Genelgesi’nin 11. maddesinde yer alan, “Sözleşmeli öğretmenlere sürekli görev yolluğu ödenmeyecektir” hükmünün,

 

Milli Eğitim Bakanlığı ile 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine tabi olarak çalışan sözleşmeli personel arasında imzalanan 2010 yılı hizmet sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan, “Personel, görev yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunu geçmemek üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır” hükmü ile, 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 4. maddesinde yer alan, “Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez” hükmünün öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptaline karar verilmesi talebiyle Danıştay’da dava açmıştık.

 

 

 

Dava dilekçemizde, kamu görevlisinin kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla katlanmak zorunda kaldığı mali külfetin kamuca karşılanması gereken bir yükümlülük olduğunu ve 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın kurum içi yer değişikliği başlıklı Ek 3. maddesinde sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliğinin belirli hallerde kurumca gerçekleştirilebileceği hükmüne yer verildiğini ifade ederek, Anayasa Mahkemesi kararları ve Anayasa’nın 49. maddesinde yer alan, “Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir (Değişik: 3.10.2001-4709/19 md.). Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükmü uyarınca sözleşmeli personele sürekli görev yolluğunun ödenmesi gerektiğini belirtmiştik.

 

 

 

 

Danıştay İkinci Dairesi, 2010/5994 esas sayılı kararıyla dava konusu düzenlemelerin ve bireysel işlemin yürütmesini durdurdu.

Danıştay İkinci Dairesi’nin bu kararı, sözleşmeli öğretmenleri, üniversitelerde çalışan sözleşmeli personeli ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan “tüm sözleşmeli personeli” ilgilendirmesi bakımından çok önemli bir karardır. Şu ana kadar açılan davalar bireysel işlemlere ve hizmet sözleşmesine karşı açılmıştır.

Sendika olarak açmış olduğumuz dava ile, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar’ın, sözleşmeli personele sürekli görev yolluğu ödenmeyeceğine ilişkin hükmünün de iptalini içerdiğinden, sözleşmeli personelin sürekli görev yolluğu almasının önündeki tüm engeller kalkmış olmaktadır. Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararı gereği, artık tüm sözleşmeli personel sürekli görev yolluğu alacaktır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eğitim-Bir-Sen olarak, sözleşmeli öğretmenlerin 30 günü aşan hastalık izni kullanmaları halinde sözleşmelerini fesheden Hizmet Sözleşmesi’nin 11. maddesinin (b) fıkrasında geçen, “30 günü geçmemek üzere” ibaresinin iptali için daha önce açmış olduğumuz davada da, yürütmenin durdurulması kararını vermişti.
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz Şanlıurfa hayvancılıkta öne çıkacak

Şanlıurfa hayvancılıkta öne çıkacak

Kurumsal

İçerikYukarı Çık