Ana Sayfa Röportajlar Doğu Ergil "Demokrasiler Birbirleriyle Savaşmazlar"

Doğu Ergil "Demokrasiler Birbirleriyle Savaşmazlar"

Urfa Haber, köşe yazarı ve yayın kurulu üyesi Bermal Melik, Prof.Dr. Doğu Ergil'le Kürt Sorunundan, Fetullah Gülen Hareketi'ne kadar tüm konuları sizler için konuştu.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2011 Salı 15:46
Doğu Ergil
Doğu Ergil Kimdir ?
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi sosyoloji bölümünden mezun oldu. Oklahoma Üniversiesi'nde sosyoloji ve sosyal psikoloji alanlarında yüksek lisans öğrenimi gördü. New York State Üniversitesi'nde sosyoloji, siyaset bilimi ve ekonomi politik alanlarında doktora yaptı. Önce ODTÜ'de, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. 1979 yılında Siyasal Davranış dalında doçent ve 1989 yılında Sosyal Bilimler alanında profesör oldu. Yine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyasal Davranış kürsüsünün başkanı oldu. Bir yandan, 1980-84 yıllarında TODAI Sevk ve İdare Yüksek Okulu'nda, 1985-86 yıllarında ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası Çalışmalar Yüksek Okulu'nda konuk öğretim üyeliği yaptı.  İngiltere'deki London School of Economics’ta bir dönem ders verdi. 1990-1999 yılları arasında örgütlü suç ve uluslararası terörizm konularında çalışan Europe 2000'de yönetim kurulu üyeliği yaptı. 1997-1999 yılları arasında Toplum Sorunlarını Araştırma Vakfı (TOSAV)’na başkanlık yaptı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Uzmanlar Kurulu üyeliğini, Toplum Sorunlarını Araştırma Merkezi Başkanlığı'nı ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasal Davranış kürsüsü başkanlığını sürdürmekte ve Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Doğu Ergil ile söyleşi

1995 Yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) adına meşhur  doğu Raporunu  ilk raporu  siz hazırladınız ,2005 ve 2008 raporlarıyla da meseleyi takip ettiniz. Kürt sorunu  nasıl bir değişim gösterdi?

Daha iyi anlaşıldı. Nelerin mümkün olup nelerin olmayacağı ortaya çıktı. ‘Dil ve adetleri bize benzemeyen nankör bir halk bu, durduk yerde isyan ediyorlar. Arkasında mutlaka yabancı parmağı vardır’ diye kolaycı bir yaklaşım vardı. Bunun ve uygulanan yöntemlerin yanlış olduğu, deneme yanılmalarla anlaşılmaya başlandı.

Türkiye de Kürt sorununun bugüne kadar çözülememesinin sebebi sizce nedir?

Kürt konusu şu ana kadar PKK  yi üretti.PKK  Kürt sorununu ,kürt halkından bağımsız  olarak  devamını sağlıyor.Böyle bir sapma var olayın icinde...Artık bu tutumda Kürt sorununun Türkiye içinde çözülmesini değil,Türkiyeden başka bir bölge çıkarılmasını içeren bir gündemle sürüyor.O yüzden bunun bir geleceği yok.Yalnız Hükümet şunun farkında değil.Müzakereleri PKK ile yürütüyor.PKK ile yürütülen müzakereler, silahlı bir örgütün silahları  bırakması üzerine olması  lazım.Eğer bu kürt sorunuysa ,bunu kürt halkıyla çözmesi gerekir.Hükümet  bu yöntemi daha benimsediği icin sorun çözülemiyor.

Kürt sorunuyla PKK tamamen birbirinden farklı mı?
Hayır, PKK Kürt sorunundan doğmuştur fakat Kürt sorunu, PKKnın dışında ve dışarıda bırakılarak çözülür. Çünkü PKKnın silah bırakması, bütünüyle silah bırakması herhangi bir terör örgütünün silah bırakması zaten onun varlığının ortadan kalkması demektir. Bu da o kadar kolay bir iş değildir.

O halde muhatap kim olmalı ? Muhatap Öcalan mı ,Kandil mi, BDP mi olmalı?
Bunu cevabını Kürtler verecektir.Bu sorun siyaseten çözülecekse siyasi bir muhatap olmalıdır.Kandil Muharip bir taraftır.İmralı da olabilir ,BDP  de olabilir.İmralı da bunu BDP ye bırakmıştır.Ama BDP de imralıya işaret ediyor.İmralı tam bir karar alıyor , "asrın barışı gercekleşek diyor,silahlı  çatışmayı durdurmak lazım"  diyor. Ama Kandil pişmiş aşa su katıyor.Bu süreci dönüştürüyor. O yüzden henüz bir siyasi muhatap belli degil.

Sizce kim olmalı ?
Tabiki siyasetçiler olmalıdır ,siyasal kurumlar olmalıdır.

Kürt ve Türk milliyetciliğinin yükseldiğinden söz edebilir miyiz?
Bir ülkede  birden fazla halk varsa  ve bu milletin adı bu halklardan birinin kimliği olarak tanımlanıyorsa ,diğer halkları millet kavramının dışına itiyorsunuz demektir.Ve siz milliyetciliği o halkın üstünlüğü anlayışına dayandırıyorsanız mağdur olan diğer halklar kendi milliyetciliğini bir savunma aracı olarak yetiştirirler.Yani bir milliyetcilik,başka bir milliyetciliği ,asıl milliyetcilik  mağdur milliyetciliği doğurdu.

Daha önce söylediğiniz " Türk ve Kürt milliyetçiliği birbirlerini bileyen bıçak ve birbirlerine sürtündükçe keskinleşiyorlar" sözleriyle neyi kastediyorsunuz?
Eğer ikisi de kendi görüşlerini birbirinin üzerinden biliyorlarsa evet geçerli. Ama zaten milliyetçiliğin doğasında olan ayrımcılık yani diğerini kabul etmeme niteliği çok etnili, çok kültürlü bir toplumda milliyetçilik bütünleştirici, birleştirici olmaktan çok; ayrımcı ve dışlayıcı kılar ve Türkiyede bir etnik gurubun milliyetçiliğinin de başka bir etnik grubun milliyetçiliğini bileyip bilemediğini de bilmemiz lazım.

"Kürtleri anlamak " adlı  kitabınızdan hareketle soracak olursak birbirimizi gerçekten anlıyor muyuz.?
Bakınız,Kürtler bile çözüm konusunda kendi içlerinde bir bütünlük sağlamamışlardır.Burkay ın bu anlamdaki sözü cok ilginçtir."Kürtler yakında  PKK ye isyan edeceklerdir "  diyor.Yani kürtlerin kendi aralarında anlaşamadığı ,müslümanların kendi aralarında anlaşamadığı görülmüstür.Nasıl ki Türkler laik,dindar,demokrat,kemalist,liberaller olarak aralarında anlaşamadığı görülüyorsa ;iki halk da kendi aralarında anlaşmaktan uzak olduğu icin empati yapmaları  da zor oluyor.

Açılımla beraber çözüme yaklaştığımızı düşündük ama birden açılım tıkandı.Bugün için  açılımından hala söz etmek mümkün mü?
Açılımın ne oldugunu bilmiyoruz.Doğrusu hükümetin meseleyi nereye kadar açılım olarak algiladığını bilmedigimiz  icin ,her aşaması   ve ne yapacagı  muğlak.

Türkiye neden  gerçek ve tam  bir demokrasiye ulaşmıyor?
Şöyle net ve kısa bir cevap vereyim. Bildiğiniz gibi demokrasi toplumun kendi dinamikleriyle oluşturmuş olduğu örgütlülüğü sayesinde kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir düzen yaratması. Ve devlet dediğimiz aygıtı da, teknik aygıtı da, bu doğrultuda kullanabilmesi. Ama Türkiye’de devlet toplumun maalesef dışında ve üzerinde kuruldu ve devletin hizmetkârı değil devlerin efendisi durumuna geldi. Şimdi böyle olunca devlet aygıtını kontrol eden kadrolar topluma dışsal bir varlık olarak baktılar. Ve kendilerinde de onu şekillendirecek kendilerinin anladığı bir biçimde işte uygar, itaatkâr bir toplum ve benzer insanlardan, benzer düşüncede olan, benzer davranışlar sergileyen insanlardan oluşan türdeş- homojen bir toplum yaratacağız türünde işte buna toplum mühendisliği diyoruz bir hayale kapıldılar. Toplumu tarihi olmayan, kültürü olmayan içinde farklılıklar barındırmayan ve devletine itaatkâr bir yığın olarak görünen, plastik bir yığın onu böyle istedikleri gibi şekillendireceklerini sanıyorlar. Toplumlar böyle değildir. Toplumlar belli bir tarihsel süreç yaşamışlardır, içlerinde farklılıklar vardır, bu farklılıklar sınırsaldır, kültüreldir, ,inançsaldır o nedenle bütün bu realiteleri yok sayarak olmayan bir toplumu kendi bildikleri gibi yaratmaya kalktılar. Bu müthiş gerilimler doğurdu toplumda ve toplumun kendi kendine örgütlenmesine yani sivil bir toplum yaratılacağına hep resmi toplumun, yani devletin uzantısı olan bir yığın ortaya çıktı. Ve o yığının içindeki farklar işte dünya demokratikleştikçe ve bu demokrasi Türkiye’ye yansıdıkça o farklar ortaya çıkınca afallayıp kaldı.

Arap baharının Türkiye ye yansıması ve Türkiye nin buna karşı tavrı nasıl olur?
Türkiye nin buna karşı tavrı  ,tarihin akışına uygun bir davranış sergilemesiyle olur.

Mesela?
Demokratikleşme,halk iktidarı,diktatoryaların çözülmesi doğrultusunda tarihin akış ına uygun olur.Arap baharına katkısı olmaz.,olsa olsa bunun Türkiyeye katkısı  olur.

Nasıl?
O da şöyle ; bundan sonara oluşacak olan  halk iktidarına dayalı rejimlerle Türkiyenin arası iyi olur. Neticede onlar demokratikleşme açısından  Türkiye ye benzedikçe ,Türkiye ile  olan ilişkileri daha rahat olacaktır.Cünkü diktatoryalar ,diktatörlerin tercihlerine göre politika belirler.Ama demokrasilerde dış politikalar halkın tecihlerine göre oluşur.O da halkların birbirinden farkı  olmadığı icin talepleri de  aynıdır.Refah,özgürlük,katılma ,kalkınma gibi talepleri aynıdır. O yüzden denir  ya "Demokrasiler birbirleriyle savaşmazlar

"100 soruda Fethullah Gülen ve Hareketi." adli kitabinizda  Fethullah Gülen ve hareketini inceleyen bir kitap hazırladıniz .Bu kitap icin hareketin içine girdiniz , sistematik gözlemler yaptıniz, topluluğun faaliyetlerini izlediniz ve hareketin içinde yer alan kişilerle de görüştünüz.
Bu çalışmalarınız sonucunda, Gülen Hareketini bir tarikat olarak nitelendirilebilir misiniz?

Gülen Hareketi’nin temel dinamikleriyle klasik İslam tarikat geleneğinin dinamikleri benzeşmekle birlikte hareket, gerek bir sivil inisiyatif olarak örgütlenme biçimi, gerekse kültürleşme (esas aldığı değerler ve onları uygulama) biçimiyle tarikat örgütlenmesinden ayrışmaktadır… FGH, çilecilikten çok fedakârlığı, adanmışlığı ve aşırılıktan sakınmayı öğütlemiştir. Birlikte hareket etmenin ve aynı ilkeleri paylaşmanın erdemini savunduğu kadar yaşamı anlamlandıran ve yücelten değerleri (maddi ve manevi) üretmenin gereğini de vurgulamıştır. Bu çağrı hem samimi hem de gerçekçi bulunmuştur. Çağrının eyleme; eylemin harekete dönüştüğü tipik bir sosyal oluşum ortaya çıkmıştır. Bu hareketin Türkiye’den çıkması bir tesadüf olmasa gerektir. “İslam’ın Türkiye şartlarında yorumu” derken FGH’nin muradının bu olduğu anlaşılmaktadır.

”Fethullah Gülen’in laiklik anlayışı nasıldır?

FGH, laiklik ile laikleşme arasındaki farkı şöyle görmektedir: Laiklik bir politikadır. Arkasında bir siyasi otorite vardır ve bu otorite kendi yönetiminde tuttuğu din kurumunu, toplumu yönlendirecek biçimde kullanır. Bu tarzda, din, siyasal otoritenin bir parçasıdır ve ona tabidir. Siyasal otorite zafiyete düştüğü zaman toplum, siyasallaştırılmış olan inanç alanına müdahale eder ve dini siyasetin/devletin pençesinden kurtarmaya çalışır. Ancak bu sancılı bir süreçtir. Çünkü dini siyasal otoritenin elinden, özerk ve saygın inanç alanına çekmek için siyasal alanda mücadele etmek gereği doğabilir. Solcu ve milliyetçi ideolojilerin iflas ettiği toplumlarda genellikle böyle olmuştur.

Ne zaman ki toplum olgunlaşır, gelişir, yurttaşların eğitim, gelir ve yaşam seviyesi yükselir, o zaman din siyaset alanından hak ettiği kültürel alana, inancın hak ettiği saygın ve siyaseten nötr (tarafsız) alana çekilir. Laikleşme işte budur.

Laikleşme bir süreçtir. Dinin siyasetten arınması olduğu kadar insanların dini referansların yanında başka iradi ve dünyevi referanslarla kararlarını vermelerini ve hayatlarını yönlendirmeleri olgusudur. Artık dini olan ile dünyevi olan karşıt ve çatışma halinde değil, birlikte ve birlerini tamamlar durumdadırlar. Bu anlamda FGH’ye göre Türkiye, laikleşmesini daha tamamlamamış bir ülkedir.


Anayasa çalışmalarının yapılacağına ,uzlaşma sağlanacağına inancınız var mı?
Siyasetçilerin darbe anayasasını anlaşamadı ğı icin sürdürmesi büyük bir ayıptır.Eğer anlaşamıyorlarsa bunun iki nedeni vardır:Bunlardan birincisi,bu toplumun ortak paydalarının daha belirginleşmemiş  olmasıdır.Ikincisi demokrasi konusunda hala bir uzlaşmaya yani demokrasinin hala ne oldugu konusunda  bir fikir sahibi degildirler.

Urfa Haber - ÖZEL
Röportaj: Bermal Melik /Almanya

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık