Ana Sayfa Siyaset Dr.Sadettin Açar'ın projeleri...

Dr.Sadettin Açar'ın projeleri...

Açar, Sanayi, Tarım, İstihdam, Ulaşım ve Eğitim alanındaki sorunları ve çözüm önerilerini açıkladı...

Giriş Tarihi: 24 Mart 2011 Perşembe 23:45
Dr.Sadettin Açar'ın projeleri...
1-SANAYİ ALANINDAKİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:
Sorun: Şanlıurfa’daki işletmelerin pazar araştırması ve dışa açılma konularında eksiklikleri vardır ve bu yüzden de ihracatımız yetersizdir, İlimizin sahip olduğu kaynakların üretime dönüştürülmesini sağlayacak yatırımların eksikliği ve değerli Şanlıurfa halkına iş imkânı sağlayacak olan sektörlerin yeterince gelişmemiş olması bir gerçektir. Sanayi altyapısının yetersiz olması, ilimizin yatırımcılar için cazibe merkezi olması konusunda çaba gösterilmemesi ve Üniversite-Sanayi işbirliğinin yetersiz olması gibi sanayi alanında birçok temel sorun bulunmaktadır.

Çözüm: Organize Sanayi Bölgelerinin altyapı sorunlarının çözülmesi ve sanayi bölgelerine daha ucuz taşıma aracı olan demiryolu bağlantılarının sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır. Ayrıca ilimizin tarımdaki avantajı tarıma dayalı ihtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulması ile sanayiye yansıtılacaktır. Yatırımcılara bedelsiz arsa tahsisi olanağının sağlanması, bölgenin avantajlarını belirten etkinlikler ve tanıtımların yapılması ve ilimizin çekiciliğini artıracak teşvik ve kaynakların ilimize aktarılması için gerekli lobi faaliyetleri yapılacaktır. Bürokratik işlemlerin en aza indirilmesi ve süreçlerin hızlandırılması, Şanlıurfa Teknokenti’nin kurulması ve faaliyete geçirilmesi, aynı sektördeki işletmelerin diğer illerle rekabet edebilmeleri için kümelenmesi çözüm yolunda çaba göstereceğimiz diğer konulardır.

2-TARIM ALANINDAKİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Sorun: Tarımsal alt yapı ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilememesi ve bunun sonucunda Pazarlama, rekabetçilik ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi sorunu ilimizin tarımdan var olan kapasitesinin altında faydalandığını göstermektedir. Tarım alanındaki bir diğer önemli problem ise Tarımsal eğitim ve Modern tarım yöntemleri konusunda bölgeye yeterince eğitimin yönlendirilmemiş olması gerçeğidir.

Çözüm: Sulama yatırımlarının hızlandırılması ve ürün çeşitliliğinin artırılması ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin oluşturulması tarımsal altyapının geliştirilmesi için önemli adımlar olacaktır. Katma değeri yüksek ürünlerin artırılması ve markalaşmasının sağlanması ile de ilimizin tarım ürünlerinden elde edeceği gelir artacaktır. Ayrıca Tarımsal eğitim konusunda modern tarım uygulamalarının ilimizde yapılması ve ürün dayalı örgütlenme sistemlerinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması ile ilimizde tarımsal bilinçlenme sağlanması için Tarım Bakanlığı nezdinde lobicilik çalışmaları yapılacaktır. Bunun yanında devam eden Suruç sulama ile baziki sulama projelerinin bir an önce tamamlanması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

3-İSTİHDAM SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Sorun: Az gelişmişlik ve göç sorunu ile ilişkili olarak ilimizde istihdam kapasitesinin artırılamaması problemi ve işsizlik sorunu uzun yıllardır çözülememektedir.

Çözüm: Daha çok sayıda çalışan istihdam edecek büyük ölçekli firmaların ilde faaliyet göstermeleri için teşvik edilmesi sağlanacaktır. İlimizde istihdam ve katma değer üreten sektörlerin teşvik edilmesi ile üretimde kalitenin artırılması ve yerel ürünlerin markalaşması işsizlik sorununa kalıcı çözüm olacaktır. Değerli Şanlıurfa halkının girişimci ruhunu daim kılacak ve bunu istihdama yansıtacak proje ve hibe desteklerinin sağlanması için gerekli lobi faaliyetleri yapılacaktır. 4-ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ:

Sorun: Değerli Şanlıurfa halkı iç ve dış ulaşım altyapısındaki yetersizliklerden dolayı yıllardır çile çekmektedir. Havayolu taşımacılığı altyapısındaki yetersizlikler, limanlara erişim bağlantısının zayıflığı ve lojistik maliyetlerinin yüksek olması işsizlik sorunuyla boğuşan ilimizde ticareti de olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Şehir içi ulaşımda bir türlü çözülemeyen karmaşa ve problemler iç ulaşımı işlemez hale getirmiştir.

Çözüm: Karayolu altyapısının geliştirilmesi ve şehir içi ulaşım konusunda gerekli adımlar atılarak uluslararası standartta ulaşım hizmeti sağlanması için en üst seviyede çaba gösterilecek belediye ve bakanlıklar seviyesinde lobi çalışmaları yapılarak sorun en kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır. Şanlıurfa GAP Havaalanı’nın uluslararası uçuşlara açılması, Demiryolu bağlantılarının limanlara erişimi sağlayacak şekilde yapılandırılması ve karayolu yük trafiğinin demiryoluna aktarılmasının sağlanması ile ilimizde ticaret ve turizm gelişecektir. Ayrıca taşımacılık sektörü kısa mesafede yüksek karlı çalışarak istihdam kapasitesini koruyacaktır. Gümrük kapılarına lojistik amaçlı depolama alanlarının yapılması ve lojistik köylerin kurulması için gerekli girişimler yapılacak ve ilimiz Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı konumuna getirilecektir. Bu çözümlere ilişkin Suriye ile 2-3 sınır kapısının hemen açılması ve Gap Havaalanına ILS cihazının konulması için ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimler başlatılacaktır. 5- EĞİTİM ALANINDAKİ PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Sorun: İlimizde ilköğretim okullaşma oranında Türkiye ortalamasına yakın olmasına karşın ortaöğretim okullaşma oranında ülke ortalamasının gerisinde kalmaktadır. Şanlıurfa ilinde % 32,1 olan ortaöğretim net okullaşma oranları Türkiye geneli için % 65 seviyesindedir. İlimizde lise çağındaki 3 kişiden sadece biri, ortaöğretime devam etmektedir. İlimizde ortaöğretim okullaşma oranlarının düşük olmasına rağmen derslik başına düşen öğrenci sayısı yüksektir. TUİK verilerine göre Türkiye’de okuma yazma bilmeyen her 23 kişiden biri Şanlıurfa ilimizde bulunmaktadır. Tüm Şanlıurfa nüfusunun %4,7’sinin okuma-yazma bilmemesi ilimizdeki eğitim probleminin ne kadar vahim bir durumda olduğunu göstermektedir. İlimiz kadın nüfusun okur-yazar oranı, mesleki liselerde okuma oranı, üniversite bitirme oranı gibi göstergelerde de ne yazık ki kötü bir duruma sahiptir. Artan göç ve artan doğum oranları nedeniyle yüksek bir genç nüfusa da sahip olan Urfamız bu vasıfsız genç nüfusunu eğitmek zorundadır. Genç nüfusun fazla olduğu ilimiz de eskiye nazaran okul yapımları sayesinde sınıf başına düşen öğrenci sayısı azalmıştır ancak yine de yetersiz kalmaktadır. İlköğretimde Türkiye ortalamasının 32 olduğu sınıf mevcudu ortalaması ilimizde yaklaşık olarak her sınıfta 53 öğrenci olarak görülmektedir ve bu sınıflarda zor şartlarda eğitim yapılmaktadır. Kız çocuklarının okula gönderilmesi için yapılan projeler yine de yetersiz kalmıştır. Okullarda öğretmen sayısının yetersiz olması ilimizin eğitim konusundaki sorunlarından bir diğeridir.

Çözüm:
Öncelikli olarak Eğitim altyapısı iyileştirilmeli eğitim görülebilecek uygun mekânlar sağlanmalıdır. AK Parti hükümetinin gösterdiği önemli gayret belirli bir noktaya gelmiştir. Fakat bölgenin potansiyeline göre yetersiz olan bu yatırımların Milli Eğitim Bakanlığı ve DPT Müsteşarlığı nezdinde takibi ve ödeneklerinin artırılması için çalışılacaktır. Kadın nüfusunun düşük olan okur-yazarlık oranı, yoğun kurslarla arttırılmalı ve Halk eğitim Merkezleri etkinleştirilerek ev hanımlarına bu konularda yardımcı olunacaktır. Yoksul ailelerin kızlarını okula göndermeleri için daha cazip imkânlar sağlanmalıdır. Milli eğitim Bakanlığının proje kapsamında okula gönderilen çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için gönderdiği yetersiz kaynağın artırılması için çalışılacaktır. Ailelerle birebir temasa geçilerek çocuklarını okula göndermeleri teşvik edilecek ve ailelerin problemleriyle ilgilenilecektir. Bunun yanında bölge ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim stratejisinin oluşturulması, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının etkiliğinin artırılması, Uzmanlaşmış mesleki eğitim kurumlarının oluşturulması, Verilen mesleki eğitimlerin niteliğinin artırılması ve uygulamalı eğitimlerin yaygınlaştırılması sağlanarak eğitimin istihdama dönüşmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirsiniz YSK’dan son dakika İYİ Parti açıklaması

YSK’dan son dakika İYİ Parti açıklaması

Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Urfa Haber

Urfa

Yukarı Çık