Ana Sayfa Eğitim Eski Sorunlar Çözülmeli Yeni Sorunlar Üretilmemelidir

Eski Sorunlar Çözülmeli Yeni Sorunlar Üretilmemelidir

2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, eğitimin kök sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı adımların atılmaması nedeniyle, birçok sorunla birlikte başlamış bulunmaktadır.

Giriş Tarihi: 6 Şubat 2012 Pazartesi 07:35
Eski Sorunlar Çözülmeli Yeni Sorunlar Üretilmemelidir
Eğitim birsen şanlıurfa Şubesi yaptığı açıklama Eski Sorunlar Çözülmeli Yeni Sorunlar Üretilmemelidir 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi, eğitimin kök sorunlarının çözümüne yönelik kalıcı adımların atılmaması nedeniyle, birçok sorunla birlikte başlamış bulunmaktadır.

Sivil bir eğitim sistemi; düşünen, araştıran, soran, sorgulayan özgür bireylerin yetiştirilmesi için eğitim alanında pek çok adımın atılması gerekmektedir. Andımız dahil, eğitimdeki vesayetin bütün izleri silinmeli, düşüncelerine paralel bir şekilde öğrencilerin kılık kıyafetleri de sivilleşmeli, üniformalı eğitime son verilmeli, demokratik eğitim hakkının önündeki karma ve kesintisiz zorunlu eğitim dayatması kaldırılmalı, sorunlara kalıcı çözüm bulmak için paydaşların önerileri dikkate alınmalıdır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın, eğitimin paydaşlarının görüşlerine başvurmadan yaptığı düzenlemeler en fazla tartışılan ve mağduriyet üreten düzenlemeler olmuştur. Bütün paydaşların mevcut hafızalarının sürece dahil edildiği çözümlerin kapsayıcılığı ve kalıcılığı herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir.   Bakanlığın, demokratik yönetim anlayışının gereği olarak eğitimin paydaşlarının görüşüne başvurarak ortak aklı bulması en çok kendi işini kolaylaştıracaktır. Eğitimin ve eğitim çalışanlarının her dönem devreden sorunları bulunmaktadır. Yeni dönemde eski sorunlar çözüme kavuşturulmalı, yeni sorunlar üretilmemelidir.
Önümüzdeki dönemde eğitime ve eğitim çalışanlarına ilişkin yapılmasını istediğimiz konulardan bazıları şunlardır:

Kurum İdari Kurulu Kararları Hayata Geçirilmelidir

Kurum İdari Kurulu Ekim 2009, Nisan 2010, Ekim 2010 ve Ekim 2011 Çalışma raporlarında mutabakata vardığımız “Parasız yatılı ve burslu öğrenci okutma ve onlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin mevzuata ‘eğitim çalışanları’ ifadesi konularak, memur ve yardımcı personel çocuklarının da bu haktan yararlanmasına yönelik çalışma başlatılması”, “Hizmetlilerin eğitim kurumlarında gece bekçisi olarak görevlendirilmesi uygulamasına son verilmesi”, “Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılmasına yönelik çalışmaların sonuçlandırılması”, “Ders yılı içerisindeki iş günlerinde çeşitli nedenlerle tatil edilen günlerde ders görevlerini fiilen yerine getiremeyen öğretmenlerin söz konusu günlere denk gelen ders görevlerini yapmış sayılmaları hususunda Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda değişiklik yapılması”, “Eğitim kurumları yöneticilerinin aylık karşılığı haftada 6 saate kadar derse girmelerinin sağlanması bakımından ilgili mevzuatında değişiklik yapılması”, “İkili eğitim yapan okulların yöneticilerinin ek ders ücretlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların başlatılması”, “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre yapılan öğrenci kayıtlarında; sınavla öğrenci alan okullar hariç diğer okullarda, eğitim çalışanlarının görev yaptıkları okullara çocuklarını kaydettirmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması”, “Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’na başvurabilmek için ailenin yıllık gelirinin kişi başına düşen miktarını yükselterek öğretmen çocuklarının da bu imkandan faydalanması”, “Öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla, zorunlu hizmet bölgelerinde istihdam edilen öğretmenlere, illerin veya yerleşim yerlerinin sosyal, ekonomik, kültürel ve ulaşım imkânları dikkate alınarak kalkınmada öncelikli hizmet tazminatı verilmesi amacıyla ilgili mevzuatlarında gerekli çalışmalarının başlatılması”, “Orta öğretim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlerin sınav dönemlerinde ücret alabilmelerinin sağlanması için çalışmaların başlatılması”, “Öğretmenlerimize ergonomik ve günümüz teknolojisi ile uyumlu bilgisayar verilmesi”, “1702 sayılı ‘İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun’ ile 4357 sayılı ‘Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi ve Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun’ birleştirilerek güncellenmeli ya da bu düzenlemeler kaldırılmalı; 657 sayılı Kanun’un 125’inci maddesi güncellenerek mevzuat tektipleştirilmelidir’ ile ‘Muhakkik tayin etmeden, iddia ve savunma tüm yönleri ve delilleriyle araştırılmadan ve soruşturma açılmadan veya sadece savunma alınmak suretiyle disiplin cezası verilmemesi sağlanmalıdır. Bu amaçla 1702 ve 4357 sayılı Kanunlarda gerekli düzenlemelerin sağlanması”, “632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) öncesi KPSS puan esasına göre kadroya geçmiş bulunan sözleşmeli öğretmenlerin, 632 sayılı KHK kapsamında kadroya geçirilenlere tanınan haklardan faydalandırılmasının sağlanması” gibi konular KİK kararları ile imza altına alınmıştır.

Eğitim sistemi ve eğitim çalışanlarıyla ilgili olan bu talep ve öneriler acilen çözüme kavuşturulmalıdır.

Değerler Eğitimine Önem Verilmelidir

Eğitim sistemimizin değerlerden, karakter eğitiminden çok test çözmedeki başarıyı kıstas alması hep tartışma konusu olmuştur. Eğitim müfredatının içeriği masaya yatırılmalı, eğitim sistemimiz karakter, ahlak ve değer kazandıran bir muhtevaya kavuşturulmalıdır. dedi

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerikYukarı Çık