Ana Sayfa Urfa Haberleri Nöbet tutmayacağız

Nöbet tutmayacağız

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2015 Çarşamba 05:00
Nöbet tutmayacağız

Sendikamız Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne 08.12.2014 gün, 2014/H800/2087 sayı ve “Nöbet görevi” konulu bir yazı gönderilmiştir.

Yazıda özetle; ilgili yasalarda tanımlanmamakla beraber, yönetmelikler uyarınca yönetici ve öğretmenlere nöbet görevi verildiği, nöbetlerde uyulması gereken esasların öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince belirlendiği, Eğitim Sen’in nöbet görevini eğitim-öğretimin bir parçası olarak değerlendirdiği ancak nöbetçi öğretmenin görev ve sorumluluklarının net bir şekilde tanımlanmamış olması sebebiyle öğretmenlerin çeşitli
sıkıntılar yaşadığı belirlemesine yer verildikten sonra; öğretmene büyük bir sorumluluk yükleyen nöbet görevinin herhangi bir maddi karşılığının olmamasının kabul edilemez olduğu, 14 sayılı ILO Sözleşmesinde; çalışanların haftalık ve günlük çalışma sürelerinin tahdidi olarak belirtildiği, haftalık mesai süresini aşan çalışmaların “fazla mesai” olarak adlandırıldığı, uluslararası hukuka ve iç hukukumuza göre fazla mesailerin ancak belli bir ücret karşılığında yapılacağının kabul edildiği, Anayasanın “Angarya yasağı” hükmünü içeren 18. maddesi ile

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının fazla çalışmanın saat başına ücretlendirilmesine ilişkin 178. maddesi ve haftalık çalışma süresinin sınırlarını ve fazla çalışmanın saat başı ücretlendirilmesine ilişkin emredici hükümler içeren 99. maddesine yer verilerek; Öncelikle ilkokuldan liseye kadar her eğitim kademesindeki her öğretmenin nöbet hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandırılıp, uygulamadaki farklılıklara son verilmesi, yöneticilerin kişisel insiyatif kullanmalarının önüne geçilmesi gerektiği,Nöbet görevlerinin en fazla haftada bir gün olmak üzere, bütün öğretmenlere eşit olarak dağıtılması gerektiği,Öğretmenlerin nöbetçi oldukları günlerde ders ve diğer görevlerinin azaltılarak, nöbeti sırasında dinlenecek zaman ve mekân yaratılması gerektiği,Diğer meslek gruplarında, nöbet hizmeti “Fazla Çalışma” olarak kabul görüp karşılığında ek bir ücret ödendiğinden, Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereği, öğretmenlerin de nöbet hizmetinin angarya kapsamından çıkarılarak karşılığında “ek ders” ücreti ödenmesi gerektiği belirtilmiş;

Bu hususların hayata geçirilmesi için bir an önce yasal adım atılması ve mevcut sorunların giderilmesi önerilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Sen’in taleplerini bugüne değin karşılamadığı ve herhangi bir adım atmadığı gibi, uygulamada öğretmenlere daha sık aralıklarla nöbet görevi verilmektedir.

Bunun üzerine üyesi olduğumuz Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Merkezi yeni bir karar almış, kararını 05.02.2015 gün, 2015/300/208 sayı ve “Nöbet Hk.” konulu yazısıyla kamuoyuna açıklamıştır. Bu karara göre ;

“Eğitim Sen olarak; Öncelikle nöbet hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandırılması ve uygulamadaki farklılıklara son verilmeli.Nöbet görevleri en fazla haftada bir gün olmak üzere, Yönetmeliklere koşulları
belirlenmiş bütün öğretmenlere eşit olarak dağıtılmalıdır.

Öğretmenlerin nöbetçi oldukları günlerde ders ve diğer görevleri azaltılmalı, öğretmenin nöbeti sırasında dinlenecek zaman ve mekân yaratılmalıdır. Ek ders ücretleri günün koşullarına göre uyarlanmalı her türlü ek ödeme temel ücrete yansıtılmalıdır.

Diğer meslek gruplarında nöbet hizmeti “Fazla Mesai ” olarak kabul görmekte ve bunun için ek bir ücret ödemesi yapılmaktadır. Öğretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir ek ücret ödemesinin yapılmaması Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğundan; nöbet hizmeti angarya olmaktan çıkarılıp “fazla mesai” olarak kabul edilmeli ve 4 saat ek ders ücreti ödenmelidir. Ayrıca ek ders ücretleri iki katına çıkarılmalıdır.

Talepleri ile 9 Şubat 2015 tarihinden itibaren tüm iş yerlerinde nöbetlerin fazla mesai olarak kabul edilmesi ve ücretlendirilmesini talep eden dilekçelerimiz okul / kurum müdürlüklerine verilmiş, Öğretmenler kurulu toplantılarında konuya bakışımızı anlatan bildiriler okunmuş ve taleplerimiz yerine gelinceye dek nöbet tutulmayacağı belirtilmiştir.  

Sendikamızın kararı gereği nöbetlerin fazla mesai olarak kabul edilmesi ve  ücretlendirilmesini talep ettiğimizi,  Sendikamızın aldığı  bu karara uyarak kararda belirtilen koşullar yerine getirilinceye değin nöbet tutmayacağımızı belirtiyoruz.

YORUMLAR
  • yorum2015-02-11 17:19:58Dilek Çakırtaş

    Sayın editör açıklamayayı yapanın adı yazılmamış. Bilginize

Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerikYukarı Çık