Ana Sayfa Urfa Haberleri Şanlıurfa Vekillerinin Yapması Gerekeni CHP yaptı

Şanlıurfa Vekillerinin Yapması Gerekeni CHP yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu Şanlıurfa’nın Büyükşehir olması için kanun teklifi verdi.

Giriş Tarihi: 1 Kasım 2011 Salı 17:09
Şanlıurfa Vekillerinin Yapması Gerekeni CHP yaptı
Yıllardır gerek GAP Projesi'nden dolayı ve gerekse cazibe merkezi haline gelen Şanlıurfa aldığı yoğun göç ve artan nüfusu ile büyükşehir olması kaçınılmaz hale geldi.

Ancak, İktidar partisine son seçimde 10 vekil vermesine karşın, BDP'li vekilleri de dahil olmak üzere kimsenin TBMM'de Şanlıurfa'nın büyükşehir olması için bir çalışması olmazken, Şanlıurfa'dan vekil çıkaramadığı halde konuya CHP el attı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa'nın Büyükşehir olması için meclise kanun teklifi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Tanrıkulu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ile gerekçesi şöyle;

ŞANLIURFA’DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- Şanlıurfa Belediyesi hakkında 10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı kanun hükümleri uygulanır ve bu ilin Merkez Belediyesi aynı ismi taşıyan Büyükşehir Belediyesi’ne dönüşür.

Ancak, bu belediye sınırları içinde ayrıca ilçeler oluşturulmaz. Hangi alt kademe belediyelerin kurulacağı, bunlara verilecek ad ile sahip olacakları nüfus ölçüleri ve sınırlarının tespiti esasları Bakanlar Kurulu’nca belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1- Alt kademe belediyeleri kuruluncaya kadar bu belediyelere ait görev, yetki ve sorumlulukları Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilir ve bu süre içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin organları 5393 sayılı kanuna göre teşekkül eder.

GEÇİCİ MADDE 2- Bu belediyelerde halen görevinde bulunan Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni, ilk genel idare seçimine kadar Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni olarak 5216 sayılı kanunda yazılı görev ve yetkilere sahiptirler.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GEREKÇE

10.07.2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, belediye sınırları içindeki toplam nüfusu 750.000’den fazla olan belediyelerin kanunla Büyükşehir belediyesine dönüştürülebileceğini düzenlemektedir. Bir kısım belediyeler ise bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal ve diğer açılardan merkezi olmasına rağmen nüfus şartını taşımadıklarından dolayı Büyükşehir belediyesi olamamaktadır. Tarih öncesi çağlardan beri Dünya’nın en önemli yerleşim yerlerinden biri olan, gerek konumu, gerek nüfusu ve gerekse bölgenin sosyal, kültürel, tarihi ve turistik merkezi konumunda olması sebebiyle Şanlıurfa buna bir örnektir.

Adrese dayalı nüfus kayıt sistemiyle yapılan sayımların 2009 verilerine göre, Şanlıurfa Merkez nüfusu 698.887, toplam il nüfusu ise 1.613.737 olarak belirlenmiştir. Bölgenin genel sosyo-ekonomik durumuna bakıldığında tarım, ticaret ve sanayi merkezi konumunda olması ve Güneydoğu Anadolu Projesi’nin merkezi konumunda olması sebebiyle nüfusundaki artış da göz önünde bulundurulmalıdır. 18.584 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin 7. büyük, nüfus bakımından Türkiye’nin 9. büyük şehri olan Şanlıurfa, şu anda sayısı 16 olan Büyükşehir belediyelerinin bir kısmına göre hem nüfus büyüklüğü bakımından, hem de ekonomik ve sosyal yönden daha gelişmiştir.

Kamu hizmetlerinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi; illerin ve ilçelerin coğrafi yapısı, ulaşım ve haberleşme şartları ve nüfus yoğunluğu ile yakından ilgilidir. Coğrafi bütünlüğün bulunmadığı, nüfus yoğunluğuna paralel teşkilatın oluşturulmadığı, ulaşım ve haberleşmenin günün şartlarına uygun şekilde sağlanmadığı durumlarda diğer hizmetler de aksamaktadır. Bu nedenle, Mülki İdare dağılımında coğrafi yapı ve nüfus yoğunluğuna uygun değişiklikler yapılması yararlı görülmektedir.

Bu sebeplerle, ekonomik, sosyal, coğrafi ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, Şanlıurfa’nın 5393 sayılı Belediye Kanunu ile yönetilmesi güçleşmekte, sorunların daha kolay çözümlenmesi için çevresindeki küçük belediyelerin de bağlanarak Şanlıurfa Belediyesi’nin Büyükşehir statüsüne kavuşturulması gerekli görülmüş ve bu amaçla kanun teklifi hazırlanmıştır.

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Diyarbakır’ın Kulp İlçesi ve kırsalı’nın sorunlarıyla ilgili olarak Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi de şöyle ;

“Diyarbakır ilimiz sahip olduğu tarım ve hayvancılık ağırlıklı olmak üzere küçük çaplı sanayi, turizm ve ticaret potansiyeli ile ülkemizdeki önemli kentlerimizden biridir.

Diyarbakır merkezi ile ilçeleri ve kırsal kesimi arasında var olan ekonomik ve sosyal dengesizlikler her geçen yıl daha da artmaktadır.

Diyarbakır ili KULP ilçesi ve kırsal kesiminde geri kalmışlık kısır döngüsünü kırmak için, buralara yönelik olarak ivedi kalkınma politikalarının geliştirilmesi ve uygulamaya konulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

2004 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan ve İlçeler İtibarıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini gösteren tabloda ülke genelinde 872 ilçe bulunmakta, bu sıralamada KULP ilçesi 840. sırada yer almaktadır. Tüm bu veriler KULP ilçesinin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan pek çok ilçemizin dahi gerisinde olduğunu göstermektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1- Bu ilçemizde, kaç doktor görev yapmaktadır? Doktor başına düşen hasta sayısı nedir? Hangi uzmanlık alanlarında doktor bulunmamaktadır? Bu branşlara ne zaman atama yapılacaktır?

2- Halen kaç okulda ikili öğrenim yapılmaktadır? Derslik başına düşen ortalama öğrenci sayısı nedir? Branş öğretmeni açığı bulunan okul var mıdır? Kaç okulda ve hangi branşlarda açık bulunmaktadır? Öğretmeni bulunmayan köy ve okul var mıdır? Bu eksikler ne zaman giderilecektir?

3- Bu ilçemize bağlı belde ve köylerde, son beş yıl içerisinde temeli atılan, yapımına devam edilen veya tamamlanan okul, derslik, çocuk yuvası, hastane, sağlık ocağı, dispanser, huzurevi, kültür merkezi, spor alanı, kütüphane, köy konağı sayısı nedir? Hali hazırdaki durumları nedir?

4- Söz konusu ilçemizde, bağlı belde ve köylerde son beş yıl içerisinde, temeli atılan, yapımına başlanan veya tamamlanan alt yapı projeleri nelerdir? Bu projelerle ne kadar kaynak ayrılmıştır? Bu kaynağın ne kadarı harcanmıştır? Tamamlanma durumu nedir?

5- Bu ilçemizde internet erişimi bulunmayan belde, mahalle-köy ve okul sayısı nedir? Bu ilçemizin yüzde kaçı internet hizmetinden faydalanmaktadır?

6- Bu ilçemizde ve kırsal kesiminde yaşanan geri kalmışlık kısır döngüsünü kırmak için, buralara yönelik olarak hazırlanan kalkınma programları var mıdır? Nelerdir?

7- Bu ilçemizde kurulması planlanan organize sanayi bölgeleri veya küçük sanayi sitelerin var mıdır? Nelerdir?

8- İlçede tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu kapsamda hizmete alınan işletme var mıdır? Hangi alanda faaliyet göstermektedir?

9- İşsizlik konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Bu çalışmalar nelerdir? İşsizlik oranı nedir?

10- Bu ilçemizi özel sektör açısından cazip hale getirmek, yatırımcıları bu bölgeye çekmek için, ilçe bazında teşvik, vergi indirimi vb. uygulamalar konusunda yapılan bir çalışma var mıdır? Kapsamı nedir?

(Urfa Haber -ÖZEL)
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerikYukarı Çık