ESNAF KAVGASINA 7 GÖZALTI

Ana Sayfa » Urfa Haberleri » Şanlıurfa'daki Hanlar Ve Hamamlar (resimli)

Şanlıurfa'daki Hanlar Ve Hamamlar (resimli)

Gümrük Hanı ,Mevlidi Halil Mağarası ve Camii,İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Köy Yatı Mektebi),Kutsal Mendil (Hagion Mandylion),TBMM Evi ( Şahapzâde Bakır Evi– İsa Beden Evi),Barutçu Hanı,Mencek Hanı,Hacı Kamil Hanı (Çukur Han),Millet Hanı

 
 
RUHA TV
 
Şanlıurfa'daki Hanlar Ve Hamamlar (resimli)
Gümrük HanıŞanlıurfa-Halep kervan yolu doğudaki önemli ticaret yollarından biridir. Osmanlı Döneminde ticareti geliştirmek için ilimizde birçok han ve çarşı yapılmıştır. Gümrük Hanı Osmanlı han mimarisinin klasik örneklerinden olup, iki katlı, açık avlulu olarak inşa edilmiştir. Halil-ür Rahman Gölü’nden (Balıklıgöl) gelen su bu yapının avlusundan geçmektedir. Ünlü Türk Seyyahı Evliya Çelebi’nin gezilerini anlattığı Seyahatname adlı eserinde “Yetmişhanı’ adıyla, bazı kaynaklarda ise iki renkli taşlarından dolayı “Alacahan” adıyla geçen Gümrük Hanı. Şanlıurfa’daki hanların en güzel ve anıtsal örneklerindendir. Doğu cephesinde yer alan eyvan şeklindeki giriş kapısı üzerinde bulunan kitabede 1562 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman Döneminde Behram Paşa tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Hanın kare şeklindeki avlusunun etrafını çevreleyen dükkânların üzerinde, ön kısımları revaklı ikinci kat odaları yer almaktadır. Giriş eyvanının üzeri mescit (namaz kılma yeri) olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde zemin katı çayhane ve çeşitli dükkânlar, üst katı ise terziler tarafından kullanılmaktadır. Nostaljik ve otantik bir ortamda dilenmek ve yorgunluk çayı içmek için ideal bir yer…Gümrükhanı çevresinde hala dimdik ayakta durmaya direnen 12 han, tarihi çarşı ve pazarlar vardır. Bu yüzdendir ki hanlar bölgesi olarak bilinir ve tanınır.

Mevlidi Halil Mağarası ve CamiiNemrûd Bin Ken’an, putlara tapan zalim bir hükümdardır. Nemrûd, bir gece rüyasında başının üzerinde parlak bir yıldızın doğduğunu, parlaklığıyla ay ve güneşi gölgede bıraktığını, sonra bu yıldızın parlaklığıyla ay ve güneşin bir mum gibi söndüğünü ve bu yıldızın yeryüzüne aydınlık saçtığını görür. Nemrûd, devrinin en meşhur müneccim ve kâhinlerine gördüğü rüyayı anlatır ve yorumlamalarını ister. Rüyanın yorumunda ittifakla çıkan karar “söz konusu yıldızın bu sene içersinde memleketinde doğacak bir çocuğa delalet ettiğini ve bu çocuğun kendisini peygamber olarak ilan edip, halkında desteğini alarak hükümdarlığını sona erdirip, tahtını ve tacını yıkacağını söylerler. Bunun üzerine Nemrud hamile olan bütün kadınların öldürülmesini emreder. Alınan bu kararla pek çok anne ve masum çocuk öldürülür. Nemrud’un puthanelerinde putlar yapan Azer (Terah), Nuna Hatunla evli olup 8 yıldır çocuk sahibi olamamıştır. İşte tam bu katliam ve vahşet ortamında Nuna Hatun gebe kalır. Hamileliği ilerleyen Nuna Hatun gizlice şehrin dışına çıkar ve bir mağaraya sığınır ve orda çocuğunun doğurur. Adını da toplumun babası anlamına gelen “İbrahim” koyar. Nuna Hatun her sabah süt sağma bahanesiyle şehrin dışına çıkar, gizlice mağaraya gelir, evladına gerekli bakımı yapar, emzirdikten sonra evine geri döner. Rivayetlere göre Hz. İbrahim (a.s.) mağarada mucizevi bir hayat sürmüştür. Allah (C.C.)’ın lütfuyla bir parmağından süt, bir parmağından bal, yanı başında yerden kaynayan bir pınar, her gün gelip onu annesinden hariç onu emziren bir ceylan varmış. Hz. ibrahim (a.s.)’in doğumunun gerçekleştiği mağara Şanlıurfa’da “Mevlid-i Halil Mağarası” diye adlandırılmakta ve ziyaret edilmektedir.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Köy Yatı Mektebi)Ne zaman ve kim tarafından yapılığı kesin olarak bilinmemektedir. 1930 yıllarında Mutasarrıf Münir Bey tarafından restorasyonunu yaptırılarak çevre köylerden gelen kız öğrencilere yönelik köy yatılı mektebi olarak hizmet vermiştir. 1980′lı yıllarda il Jandarma; 1993-2003 yıllarında Şanlıurfa Valiliği IIi il Özel İdaresi; 2004-2005 yılları arası Şanlıurfa Valiliği Sivil Savunma Müdürlüğü hizmet binası olarak kullanılan tescilli tarihi yapı, Kasım 2005”te Şanlıurfa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmiştir. Binayı çevreleyen bahçe kısmı Şanlıurfa tarihini ve kültürel değerlerini içeren rölyef, mozaik, heykel ve bitki dokusuyla mutlaka görülmesi gereken bir “Kültür Bahçesi haline getirilmiştir. Kültür Bahçesinde 2000 yıl öncesine ait (M.S.3.yy.) kaybolan Urfa Mozaiklerinin 8 adedinin ve 2007 yılında Balıklıgöl’ün yanı başındaki Haleplibahçe’de ortaya çıkan savaşçı amazon kraliçelerinin av sahnesi mozaiklerinin imitasyonlan; 11.500 yıl öncesine ait dünyanın en eski heykeli (Balıklıgöl heykeli); 11.500 yıllık dünyanın en eski tapınağı olan Göbeklitepe Tapınağının 2 adet “T” steli ve Nevalaçolı totemi imitasyonlan yaptırılarak kültür bahçesinde sergilenmeye başlanmıştır. Kültür Bahçesinde, sahne kısmına Urfa Kalesi, Balıklıgöl, Harran Ulu Cami, Harran İç Kale, Harran Kümbet Evleri ve Merkez Ulu Cami rölyefleri yaptırılmış. İI Kültür ve Turizm Müdürlüğü ek binasında geleneksel el sanatları ve kültürel alanda 29 dalda verilen teorik ve uygulamalı kursları; Şalıurfa’da ilk defa oluşturulan Urfa Arşivi; Behçet Arbi Sergi Salonu ve Şark Odası ile gezerken hayran kalacağınız mutlaka görmeniz gereken mekânlardır.

Kutsal Mendil (Hagion Mandylion)

Hz. İsa’nın Mektubu ve Kutsal Mandylion

Hz. İsa’nın peygamberliği döneminde Urfa, Abgarların idaresinde olup, V. Abgar Ukama, tarafından, Hz. İsa’ya hitaben bir mektup yazarak Hıristiyanlığı benimsediklerini belirtir ve Hz. İsa’yı Urfa’ya davet eder. Hz. İsa, Edessa Kralı V. Abgar Ukama’ya hitaben şu mektubu yazar; “Ne mutlu sana Abgar ve Edessa adındaki kentine! Ne mutlu, beni görmeden bana inanmış olan sana! Çünkü sana devamlı sağlık bahsedilecektir. Senin yanına gelmem hususunda bana yazdıklarına gelince, bilesin ki, görevlendirilmiş olduğum her şeyi burada tamamlamak ve bu işi bitirdikten sonra beni göndermiş olana Rabbime dönmem gereklidir. Sana ızdıraplarını (hastalıklarını) iyileştirmek, sana ve seninle beraber olanlara ebedi yaşam ve barış bahşetmek, ayrıca senin kentine dünyanın sonuna kadar düşmanlar tarafından boyun eğdirilmemeyi sağlamak üzere havarilerimden birisini, Thomas da denilen Adday’ı göndereceğim, âmin. Efendimiz İsa’nın mektubu.”

Hz. İsa Çarmığa gerilirken üzerine kefen bezi giydirilir ve çarmığa gerilir. Hz.isa’nın kefen bezinde mucizevi bir şekilde Hz. İsa’nın sülyetinin adeta nakledildiğini gören havarisi Adday, kefeni Hz. İsa’nın vasiyeti üzerine Urfa’ya getirir ve dönemin Kralı Abgar’a teslim eder. Kutsal Kefen Abgar’ın ve ahalisinin tutulduğu cüzam hastalığını iyileştirmek üzere “Kızıl Kilise” ye (bugünkü Ulu Cami) törenle salınır. Kuyunun suyu artık şifalı bir nal almıştır. Bu sudan içen ve yıkanan o günkü hastalıklarından kurtulurlar. Bu kefen sarayının en sağlam yerinde yıllarca muhafaza edilir. Abbasiler ile Bizanslılar arasında yapılan savaşta, esir düşen Müslüman askerlerin serbest bırakılmasına karşılık olarak, Kutsal Kefen veya Kutsal Mendil Bizans komutanına verilir. Hıristiyan âleminde Edessa Mandylion’u olarak bilinen Kutsal Mendil İtalya’nın Torino Müzesi’nde en kıymetli eser olarak sergilenmektedir.

TBMM Evi ( Şahapzâde Bakır Evi– İsa Beden Evi)TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Evi, Şahapzâde Bakır Evi, Arabizâde Reşit Efendi Evi gibi isimlerle tanınır. Kelleci Çayı Sipahi Sokak No:l 1 ‘dedir. Selamlığa (erkekler bölümü) geçiş veren sokak kapısı üzerindeki kitabeden evin 1674 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Şahapzâde Bakır Evi, zengin taş işçiliğiyle ve avlunun batısındaki haremlik ve selamlığı ayıran duvarın üst kısımlarında sıralanan sağır pencere nişleri ile görülmeye değer örnek bir geleneksel Urfa evidir. Küçük bir selamlık bölümünden sonra geçilen haremlik bölümü, oldukça geniş avlusuyla dikkat çeker. Avlunun kuzey, güney ve doğusundaki tüm mekânların altında avluyu üç yönden çevreleyen kiler ahır ve depolar bulunur. Kışlık eyvanın ön tarafı ahşap sütunlar üzerine oturan bir revakla şekillendirilmiştir. Evin kuzeydoğu köşesinde yer alan mutfağın, kuzey duvarı arkasındaki hamam ve su haznesi, mutfak ocağının ateşi ile ısıtılır. Yapı, hamam bölümüne avludan ve yatak odasından bir girişle ulaşılır. Bu özelliğiyle ayrı bir önem arz eder. Mülkiyeti İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne ait olan tarihi tescilli yapı, 2006 yılında kurulan, Şanlıurfa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna tahsis edilmiştir. Hafta sonları kapalı olup mesai saatleri dâhilinde ziyaretçilere açıktır.

Barutçu HanıDemirci Pazarı ndadır. Düzgün kesme ta şlardan yap ı lmıştır. Kitabesi yoktur. Sakıplar’dan Halil Bey’in haremi olarak da bilinen bu yapı, Gümrük Hanı’ndan sonra Urfa’daki en güzel han örneklerindendir. 1976 yılında yerine bina yapılması amacıyla güney cephesinden yıkımına başlanılmış, ancak Müze Müdürlüğünün müdahalesi neticesinde yıkım durdurulabilmiştir.

Han’a, kuzey cephedeki be şik tonozlu eyvan kap ı dan girilir. Kare avluyu çevreleyen tonoz örtülü dükkânların üzerinde ikinci kat yer almaktadır. Çatı ile örtülü ikinci kat odalarının kuzey, güney ve doğuda olanlarının önleri sütunlar üzerine oturan revaklarla çevrilidir.

Mencek Hanı

Kazazlar Çarş ısı civarındaki Mencek Hanından ilk defa 1716 tarihli Ayn-ı Zeliha Binti Hacı Ali vakfiyesinde söz edilmektedir. Tam olarak hangi tarihte inşa edildiği bilinmeyen hanın 1373- 1727 yılları arasındaki dönemde inşa edilmiş olabileceği söylenmektedir. Han düzgün kesme taşlardan yapılmış olup kuzey cepheden, çapraz ve beşik tonozlarla örtülü dehliz şeklinde bir girişi mevcuttur. Kare avlunun doğu, batı ve güney cephelerinde beşik tonozlarla örtülü dörder, kuzey cephesinde iki dükkân bulunmaktadır. Bunların üzerinde revaklı ikinci kat odaları yer almaktadır. Avlunun güneybatı köşesine her iki katta eyvan biçimi verilmiştir. Yapı günümüzde terziler ve tuhafiyeciler tarafından işyeri olarak kullanılmaktadır.

Hacı Kamil Hanı (Çukur Han)Urfa’daki Osmanlı hanlarının güzel örneklerinden biri olan bu han yer seviyesinden birkaç basamak aşağıda olduğundan halk arasında çukur Han olarak bilinmektedir. Batı kapısı üzerindeki kitabede de hanın 1823 tarihinde Hacı Kâmil tarafından yaptırıldığı yazılıdır. 

Han kare bir avluya sahiptir. Zemindeki dükkânların üzerinde önleri revaklı ikinci kat odaları yer alır. Avlusunun ortasındaki betonarme şadırvan, eski şadırvanın yerine sonradan yaptırılmıştır. Eskiden Halil ür rahman gölünden gelen su bu şadırvandan akıtılmaktaydı. 

Han günümüzde manifaturacı ve terzi esnafı tarafından işyeri olarak kullanılmaktadır. 

Millet HanıAtatürk Mahallesi Kış la Caddesi üzerinde Karakoyun Deresi yanında bulunan bu han Askeri Kışla olarak ta bilinmektedir. Dördüncü Murat zamanında askeri kışla olarak yapıldığı söylenmekte ise de, elde bir belge mevcut değildir. Geniş bir alanı kaplamakta olan han bugün harabe haldedir.

Bir zamanlar “Alman Yetimhanesi” olarak kullanı lan yapının fotoğraflarında iki katlı olduğu ve güney cephenin batı köşesindeki portal üzerinde bir kitabe, bunun sağında ve solunda birer aslan kabartmasının yer aldığı görülmektedir. İkinci katlar günümüzde tamamı ile yıkılmıştır. Hanın güney tarafındaki avlunun güney kenarı boyunca iki katlı askeri kışla yapısı bulunmaktadır.

Hamamlar

Urfa, İstanbul, Bursa, Edirne ve Erzurum’dan sonra Osmanlı Dönemi’nden kalma sekiz adet hamamı ile Türkiye’de dördüncü sırayı almaktadır. Son kırk- elli yıl içersinde yıktırılan 7 adet hamam dikkate alındığında, Urfa’nın Osmanlı hamam mimarisi bakımından ne denli önemli bir şehir olduğu anlaşılacaktır.

Şanlıurfa hamamları, soğukluk, sıcaklık ve ılıklık bölümleri ile klasik Osmanlı hamamları planındadır. Cıncıklı, Vezir, Şaban, Veli bey, Eski Arasa, Serçe, Sultan ve Keçeci hamamları günümüzde mevcut hamamlardır. Bunlardan Keçeci esnafı tarafından keçe pişirmek amacı yla kullanılan Keçeci Hamamı ve depo olarak kullanılmakta olan Eski Arasa Hamamı hariç diğer hamamlar sabah saat 04.00-10.00 saatleri arasında erkeklere, öğleden sonra 12.00-18.00 saatleri arası nda bayanlara hizmet vermektedirler.

VELİ BEY HAMAMI

Dabakhane Mahallesi, Mithat pa şa Sokakta bulunur. Ayn ı mahalle sakinlerinden Mahmut oğlu Veli Bey, 1693 tarihli vakfiyesinde bu hamamı kendisinin yaptırdığını kaydederek mütevelliliğine de oğlu Malkoç Bey’i tayin ettiğini belirtmiştir. Giri ş kap ı sı üzerindeki kitabe silik olduğundan ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

VEZİR HAMAMI

Yusuf paşa Mahallesi, Sarayönü Semtindeki bu hamam 1703 tarihinde Urfa Mutasarrıfı Arapkirli Yusuf Paşa tarafından Yusuf paşa Camii’ne vakfiye olarak yaptırılmıştır. Vezir Hamamı , dikdörtgen bir plana sahiptir. Doğu kısmında kadınlar, kuzey kısmında erkekler kapısı olmak üzere iki girişi vardır.

CINCIKLI HAMAM

Şehrin Karaburç Mahallesi, Hızanoğlu Sokağındaki kitabesi bulunmayan bu hamamın ne zaman yapıldığı bilinmemekle beraber 1729 tarihinde tamir görmüş olan Hızanoğlu Camii ile aynı tarihlerde yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde bu hamamdan bahsetmesi, yapı nın XVII. yüzyılın ikinci yarısında mevcut olduğunu göstermektedir.

SULTAN HAMAMI

Kazancı Mahallesi, Şişli Sokaktaki bu hamamın kuzey cephesindeki giriş kapısı üzerinde yer alan kitabe silinmiş olduğundan ne zaman ve kim tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Halk arasındaki yaygın bir söylentiye göre Osmanlı Padişahı IV. Murat, Bağdat Seferi sırasında bu hamamda yıkandığından hamama Sultan Hamamı adı verilmiştir. Ancak, hamamın ilersinde bulunan Sultan Bey Camii, III. Murat zamanında 1586 yılında Sultan Ahmet Bey adındaki bir zat tarafından yaptırılmış olması, bu hamamın da o dönemde yapılmış olma ihtimalini arttırmaktadır. 

SERÇE HAMAMI

Su meydanı mevkiindeki bu yeraltı hamamının kitabesi olmadığından kesin olarak inşa tarihini söylemek mümkün değildir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde geçen ” Samsat Kapı sı Hamamı ” nın bu hamam olduğu tahmin edilmektedir. Serçe Hamamı ‘nı Şanlıurfa’daki diğer hamamlardan ayıran en önemli özelliği 5 eyvanlı bir sıcaklık bölümünün olmasıdır.

ESKİ ARASA HAMAMI

İsotçu pazarı mevkindedir. Kitabesi bulunmayan ve inşa tarihi bilinmeyen bu hamamın adının Evliya Çelebi Seyahatnamesinde geçmesi, yapının 17. yüzyıl ortalarında mevcut olduğunu göstermektedir. Soğukluk, ılıklık ve sıcaklık bölümünden oluşan klasik Osmanlı hamamları planındadır.

Çeşmeler

Şanlıurfa’da, Firuz Bey, Hafız Süleyman Bozan Efendi, Haydar Ağa, Hekim Dede, Hüseyin Ferideddin, Hüseyniye, Mencekzade, Sütçü Abdurrahman Efendi, Şehbenderiye, Şeyh Saffet, Yıkık Sokak ve Yıldız Meydanı adlarında Osmanlı dönemine ait 12 adet çeşme günümüze ulaşmıştır.

Şeyh Saffet ÇeşmesiEllisekiz Meydanı ndaki Şeyh Saffet Tekkesi’nin batı cephesinde yer alan bu çeşmenin kitabesinde H. 1309 (M. 1891) tarihinde Şeyh Saffet tarafından yaptırıldığı yazılıdır.

Emencekzâde ÇeşmesiKadıoğlu Camii avlu portalinin doğusuna bitişik bulunan bu çeşmenin kitabesinden h. 1138 (m. 1723) tarihinde Emencekzâde lakaplı bir hayırsever tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Bu çeşme aynı zamanda Karakoyun Deresi üzerindeki su kemeri vasıtasıyla şehre gelen Kehriz Suyu’nun çevredeki cami, hamam ve evlere dağıtımının ya*pıldığı “Taksimiye” görevini de görmekteydi.

 
9 Ekim 2011 Pazar 01:42
 
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Ak Parti Ş.Urfa Milletvekili Aday Adayı
 
Anket
HDP 2015 Seçimlerinde % 10 Barajını Aşar mı?
Aşar
Aşamaz
Fikrim Yok
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
 
 
Gazete Manşetleri
 
Namaz Vakitleri
 
  • İmsak04:19
  • Güneş05:57
  • Öğlen11:20
  • İkindi14:04
  • Akşam16:24
  • Yatsı17:50
 
Lig Puan Durumu
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Galatasaray
22
16
3
3
51
2
Beşiktaş
22
15
3
4
48
3
Fenerbahçe
22
14
5
3
47
4
İstanbul Başakşehir
22
10
8
4
38
5
Bursaspor
22
10
7
5
37
6
Trabzonspor
22
9
10
3
37
7
Mersin İdman Yurdu
22
9
5
8
32
8
Kasımpaşa
22
7
7
8
28
9
Gaziantepspor
22
8
3
11
27
10
Gençlerbirliği
22
6
8
8
26
11
Akhisar Bld.Spor
22
6
7
9
25
12
Medicana Sivasspor
22
6
6
10
24
13
Torku Konyaspor
22
6
6
10
24
14
Eskişehirspor
22
5
8
9
23
15
Çaykur Rizespor
22
5
6
11
21
16
SAİ Kayseri Erciyesspor
22
4
8
10
20
17
KDÇ Karabükspor
22
4
5
13
17
18
Balıkesirspor
22
3
5
14
14
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Tarihte Bugün
1521 - Ferdinand Magellan, Guam'a vardı.
1714 - İngiliz mühendis Henry Mill daktilo makinesinin patentini aldı.
1853 - Giuseppe Verdi'nin La Traviata operası Venedik'te ilk kez sahnelendi.
1869 - Dimitri Mendeleyev, ilk periyodik tabloyu açıkladı.
1899 - Bayer, aspirini ticari bir marka olarak kayıt altına aldı.
1902 - Real Madrid futbol kulübü kuruldu.
1919 - III. Enternasyonal kuruldu.
1924 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. hükümeti İsmet İnönü'nün başbakanlığında kuruldu.
1925 - Takriri Sükun Kanunu'na dayanılarak İstanbul'da 6 gazete ve dergi (Tevhidi Efkar, İstiklal, Son Telgraf, Aydınlık, Sebilülreşat ve Orak Çekiç) Bakanlar Kurulu kararıyla kapatıldı.
1927 - İstanbul Radyosu yayına başladı.
1943 - Rommel, Alman Afrika Kolordusu komutanlığı görevini bıraktı.
1946 - İlk başarılı yüksek hızlı elektronik bilgisayar 'Eniac, ABD'de kullanıma girdi. Eniac, elektronik-dijital bilgisayara giden yolda atılmış büyük adımlardanbiri olarak 1955'e kadar kullanıldı.
1947 - Milliyetçi öğrenciler Ankara'da Ulus Meydanı'nda toplanarak solcular aleyhine gösteri yaptılar, solcu öğretim üyelerinin üniversiteden uzaklaştırılmasını istediler.
1948 - Anadolu Ajansı'nda 1925'te şirket kurucuları arasında yer alan ve Başyazarı olan ünlü şair, yazar ve gazeteci Kemalettin Kamu, 47 yaşında Ankara'da öldü.
1949 - Kadınlığı Koruma ve Sosyal Yardım Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, kimsesiz kızlara ve dul kadınlara yardım etme amacını benimsedi.
1957 - İsrail birlikleri Sina Yarımadası'ndan çekildi.
1957 - Afrika'da Altın Kıyısı, Gana adını alarak bağımsızlığını ilan etti.
1961 - İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Türkiye üzerinden geçerken Ankara'ya uğradı. Esenboğa Havaalanı'nda Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel tarafından karşılanan II. Elizabeth, Gürsel ile 40 dakika görüştükten sonra, Türkiye'den ayrıldı.
1962 - Niyazi Akı, İstanbul valisi olarak göreve başladı
1962 - Ekrem Alican Yeni Türkiye Partisi genel başkanlığından istifa etti.
1964 - Cassius Clay, resmi olarak Muhammet Ali adını aldı.
1970 - Türkiye Cumhuriyeti 32. hükümeti Süleyman Demirel'in başbakanlığında kuruldu.
1972 - TBMM Adalet Komisyonu, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam cezalarını onayladı.
1972 - MHP Niğde Senatörü Kudret Bayhan otomobille İtalya'dan Fransaya geçerken 30 milyon dolarlık baz morfinle yakalandı. Yargılanan Kudret Bayhan 15 yıl hapse mahkum oldu.
1974 - İngiltere'de seçimleri İşçi Partisi kazandı. Harold Wilson başbakan oldu.
1974 - Hilafetin kaldırılışının 50. yılı dolayısıyla PTT tarafından çıkarılması kararlaştırılılan seri pulların basımı Milli Selamet Partili bakanların önerisi üzerine durduruldu.
1977 - Başbakan Süleyman Demirel 1 saat 10 dakika süren bir televizyon konuşması yaptı. 1977 bütçesinin hedeflerini anlattı ve "Bir milyondan başladık, 100 milyara geldik. Türkiye trilyonları telaffuz etmeye alışmalıdır" dedi.
1981 - Yunanistan Ege hava sahasındaki bazı kısıtlamaları kaldırdığını açıkladı.
1983 - Resmi verilere göre son üç yılın fiyat artışları 250 dolayında gerçekleşti. En çok artış KİT ürünlerinde oldu.
1984 - 60 bin öğrenciyi kapsayan öğrenci affı Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından onaylandı.
1984 - Askeri Yargıtay Milliyet gazetesi yazarı Metin Toker ile yazı işleri müdürü Doğan Heper hakkında İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından verilen mahkumiyet kararını bozdu.
1984 - ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yapılması önerilen askeri yardımda 39 milyon dolar kesinti yapılmasını kararlaştırarak, yardımı 716 milyon dolara indirdi.
1986 - Basın tarafından "Basına Sansür Yasası" olarak tanımlanan "Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Yasası" TBMM'de kabul edildi.
1987 - Herald of Free Enteprise adlı İngiliz feribotu Zeebrugge-Belçika'dan Dover-İngiltere'ye doğru yola çıktıktan 90 saniye sonra ters dönerek battı: 193 kişi öldü.
1987 - Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK kamplarını bombalamasını eleştiren İran ve Libya'yı yanıtlayan Ankara "Harekatın üçüncü bir ülkeyi ilgilendiren bir yönü yok" dedi.
1987 - IMF raporunda, Türkiye'de asgari ücretin son bir yılda yüzde 20 gerilediği belirtildi.
1987 - Erzincan Sıkıyönetim Mahkemesi'nde görülen Espiye Dev-Yol davasında1 sanık ölüm, 20 sanık 2-8 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
1992 - Michelangelo virüsü bilgisayarları etkiledi.
1992 - Güneş gazetesi mali kriz nedeniyle yayımına ara verdi.
1993 - YDH (Yeni Demokrasi Hareketi) Genel Başkanı Cem Boyner'in, "Ordu demokrasiyi tehtid ediyor" sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatıldı.
1993 - Türkiye'nin 1963'de Ankara Antlaşması'yla başlattığı Avrupa'yla bütünleşme sürecinde bir adım daha atıldı. Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın tarafından imzalandı.
1993 - Dev-Sol davası sanıklarından Latife Ereren, muhbir olduğu iddiasıyla Bayrampaşa Cezaevi'nde örgüt üyesi arkadaşları tarafından öldürüldü.
1995 - Avrupa Birliği üyesi 15 ülke ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Antlaşması imzalandı.
1997 - Picasso'nun Tête de Femme adlı tablosu Londra'daki bir galeriden çalındı. Bir hafta sonra da bulundu.
1998 - TBMM Karma Komisyonu, DYP Mİlletvekili Mehmet Ağar'ın dokunulmazlığını, uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz'ün serbest bırakılmasını sağladığı iddialarını içeren dosya nedeniyle ikinci kez kaldı.
1999 - 6 Mart 1999 Cumartesi günü gece saat 05:45'de Hindistan'da bulunan Senragadha Volkanı püskürdü.
2007 - Endonezya'da 6,3 şiddetinde deprem: en az 70 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.
2007 - Türkiye'de işsizlik oranı 2006 yılında yüzde 9,9 olarak açıklandı.
 
Arşiv
 
Süper Loto
05.03.2015 Tarihli Çekiliş Sonucu040719212654
 
On Numara
02.03.2015 Tarihli Çekiliş Sonucu01050910121424252931323340424753586366697076
 
Sayısal Loto
28.02.2015 Tarihli Çekiliş Sonucu062022384244
 
Şans Topu
04.03.2015 Tarihli Çekiliş Sonucu042224293212
 
 
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yandex.Metrica