Ana Sayfa Siyaset Urfa bunu konuşuyor

Urfa bunu konuşuyor

40 milyonluk usulsüzlüğü mahkeme tespit etti.

Giriş Tarihi: 5 Mart 2014 Çarşamba 22:17
Urfa bunu konuşuyor

AKP’nin Şanlıurfa’ya dayattığı yabancı siyasetçiye olan tepki çığ gibi büyürken, seçmen son günlerde ortaya atılan Bakan Faruk Çelik’in Bursa’da ayağına kurşun sıkılması ve belediye başkan adayı Celalettin Güvenç hakkındaki yolsuzluk iddialarını konuşuyor.

AKP Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celalettin Güvenç hangi suçtan mahkum olmuş?

Urfa İl Özel İdaresi’ni zarara uğratan usulsüzlüğün ayrıntıları..

Ayağına Bursa’da kurşun sıkılan Faruk Çelik Bursa’da nasıl eleştiriliyordu?

17 Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu akabinde Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen telefon görüşmelerinin aksi henüz ispatlanmazken, AKP Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik ile Belediye Başkan Adayı Şanlıurfa eski Valisi Celalettin Güvenç hakkındaki söylentiler seçim tartışmalarının başında geliyor.

USULSÜZLÜK MAHKEME TESPİTLİ
AKP Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Celalettin Güvenç’in Valiliği döneminde İl Genel Meclisi’nin usulsüz şekilde toplantıya çağrıldığı, usülsüz toplantıda Güvenç’e verilen yetki ile  özel bankadan kredi kullanılması yöntemiyle kamuyu zarara soktuğu iddiası Şanlıurfa İdare Mahkemesi tarafından tespit edildi.
Mahkeme kararında Şanlıurfa İl Özel İdaresi'nin kanunu hiçe sayarak 3 gün öncesinden çağrı yapması gerekirken 21 Ekim 2013 tarihinde meclis üyelerinin telefonlarına atılan, "22 Ekim 2013 Salı günü (yarın) saat 11.00'de olağanüstü toplantı yapılacaktır. Bilginize" mesajı ile olağanüstü toplantı yapıldığı ve gündemi belirtilmeyen toplantıda İl Valisi Celalettin Güvenç'e idarenin belirleyeceği bir bankadan 40 milyon TL kredi alınması konusunda yetki verildiğinin anlaşıldığı belirtildi. Şanlıurfa İdare Mahkemesi, yöntemin kanunsuz ve idarenin bütçesinin yüzde 29,75'ine tekabül eden kredi miktarının kamu kurumunu zarara uğratacağı, telafisi mümkün olamayacak zararlar doğuracağı gerekçesi ile yürütmeyi durdurdu.

USULSÜZLÜĞÜ BDP ORTAYA ÇIKARDI
Şanlıurfa İl Genel Meclisi’nde 13 üyeden oluşan BDP grubu adına partinin Bozova Belediye Eş Başkan Adayı Zeynel Taş'ın yine merkez Haliliye Belediye Eş Başkan Adayı Avukat Bekir Benek aracılığıyla Şanlıurfa İdare Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, İl Özel İdaresi’nin 22 Ekim 2013 tarih ve 545 sayılı kararında geçen  -40 milyon TL miktarın idarenin uygun göreceği herhangi bir bankadan kredi alınmasına ilişkin- işlem ile olağanüstü toplantıya çağrı usullerine yasal olarak uyulmaması, kamu yararı olmaması ve kullanılacak kredinin hangi projelerde sarf edileceğinin somut olarak ortaya konulmamasının hukuka aykırılık teşkil ettiğinden dolayı belirtilen işlemlerin öncelikle yürütmenin durdurulmasını ve idari işlemin iptalini istemişti.

HUKUKA AYKIRI
İdare Mahkemesi, aldığı kararda AKP adayı Güvenç'in kredi kullanması konusunda yetkilendirilmesine ilişkin şu usülsüzlüklerin altını çizdi: "5302 sayılı Kanun'un 12. maddesinde, olağanüstü toplantı çağrısı ve gündemin, toplantının yapılacağı tarihin en az üç gün öncesinden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulması gerektiği ve mutat usullerle ilan edileceği ihtilafa meydan vermeyecek bir açıklıkla ve idarelere takdir hakkı bırakmayacak bir biçimde buyurucu olarak belirlendiği açıktır. Davalı idarece 21 Ekim 2013 tarihinde il genel meclisi üyelerinin cep telefonlarına '22 Ekim 2013 Salı günü (Yarın) saat 11.00'da olağanüstü toplantı yapılacaktır. Bilginize' şeklinde bir kısa mesaj göndermek ve olağanüstü toplantı gündemi ile ilgili meclis üyelerine bilgi vermemek suretiyle meclisin olağanüstü toplantıya çağrıldığı anlaşılmakta olup yukarıda anılan 5302 sayılı Kanun'un 12. maddesinde öngörülen usullere uygun olarak gerçekleştirilmeyen bu olağanüstü toplantıda alınan dava konusu kararın, 40 milyon TL'nin idarenin uygun göreceği herhangi bir bankadan kredi alınmasına ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır."

ZARARIN TELAFİSİ İMKÂNSIZ
Mahkeme kararı kamu yararına ilişkin ise şunlara dikkat çekti: "Öte yandan dosya içeriğinde bulunan 23 Ekim 2013 tarih ve 13200 sayılı davalı idare Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yazısında, davaya konu işlemde yer alan borçlanma miktarının davalı idarenin bütçe gelirlerinin yüzde 29,75'ine tekabül ettiğinin belirtilmesi hususu da dikkate alındığında, davaya konu işlemin uygulanması halinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanımı ile davalı idarenin yürüttüğü kamu hizmetleri açısından telafisi imkansız zararlar doğabilecek olması nedeniyle hukuka aykırı olan işlemin teminatsız olarak yürütmesinin de durdurulması gerekmektedir."
Mahkeme bu başlıkların altını çizdikten sonra kararını şöyle açıkladı: “Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı olan dava konu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere 24 Ocak 2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

BDP GRUBU ŞERH DÜŞMÜŞTÜ
İl Genel Meclisi’nin, Celalettin Güvenç’e kredi kullanma yetkisi veren karara karşı BDP grubunun düştüğü şerhte, "Her ne kadar meclis başkanı tarafından daha önce de gündeme alınan borçlanma konusu ve borçları kapatmak için kredi başvurusu sehven hata yapılmış gibi gözükse de durum böyle değildir. Geçen olağan toplantı döneminde ele alınan kararlarda İller Bankası'ndan kredi alınması konusu her seferinde vurgulanmış, özel ya da başka bir bankadan kredi alınması konuşma konusu dahi edilmemiştir. Söz konusu olağanüstü toplantıya konu olan İl Özel İdaresi'nin öngördüğü herhangi bir bankadan 40 milyon TL borç kredisi alınması konusu daha önceki toplantıda ise net bir şekilde İl Özel İdaresi'nin İller Bankası'ndan 40 milyon TL borç alınması şeklindeydi. İller Bankası yerine 'uygun görülecek herhangi bir banka' ibaresinin konulmasının amacı çekilen krediyi amaç dışı kullanmanın yolunu açmaktır" denilmişti.

Güvenç de ak kaşık değil
AKP’nin Kahramanmaraşlı Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Celalettin Güvenç’in, Erzurum Valiliği döneminde “garez” veya “özel amaçla” gerçeğe aykırı sicil doldurmak suçunu işlediği iddiasıyla yapılan yargılamasında çıkan mahkumiyet kararının Yargıtay tarafından da onaylandığı ortaya çıktı.
Şanlıurfa İl Özel İdaresi’ni zarara uğrattığı iddiasıyla gündeme gelen AKP Şanlıurfa Belediye Başkan adayı Celalettin Güvenç’in daha önce de gerçeğe aykırı sicil doldurmak suçunu işlediği ve dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Müsteşarı Necati Birinci ve Erzurum Valisi Celalettin Güvenç’in tazminata mahkum edilmişti.

DANIŞTAY, GÜVENÇ HAKKINDA SORUŞTURMA VİZESİ VERMİŞ
Danıştay 1. Dairesi, dönemin Erzurum Valisi Celalettin Güvenç hakkında soruşturma vizesi vermişti. Güvenç, 11 kez görevinden alınan ve mahkeme kararıyla yeniden görevine dönen, Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak’ın sicilini objektif olarak düzenlememek, “garez” veya “özel amaçla” gerçeğe aykırı sicil doldurmak suçunu işlediği iddiasıyla soruşturulmuştu.
Güvenç’in yargılamasına vize veren Danıştay 1. Dairesi, şikayetçinin 2005 yılı sicilinin garez veya özel amaçla gerçeğe aykırı doldurulduğu sonucuna ulaşıldığı, bu itibarla ilgiliye isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, itirazın kabulüyle, İçişleri Bakanlığı’nın soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararının kaldırılmasına, dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine oyçokluğuyla karar vermişti.
Yargıtay, Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak’ı, ‘haksız yere soruşturma açıldığı, mobbinge uğradığı iddiası ve 2005, 2006 yılına ait sicil notlarının bilerek düşük verildiği ‘gerekçesiyle açılan davalarda haklı bulmuş, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Müsteşarı Necati Birinci ve Erzurum Valisi Celalettin Güvenç’i tazminata mahkûm etmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hakkında 2003- 2009 yılları arasında 66 kez soruşturma açılan, 70 müfettiş gönderilen ve dokuz kez görevden alınan ancak her defasında dava açıp görevine geri dönen Erzurum Milli Eğitim Müdürü Fevzi Budak, 2005 ve 2006 yıllarına ait sicil notunun objektif kriterlere göre uygun hazırlanmadığı ve dokuz kez haksız bir şekilde görevden alındığı iddiasıyla 2007 yılında Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Müsteşarı Necat Birinci ve Erzurum Valisi Celalettin Güvenç hakkında 20 bin TL manevi tazminat talebiyle dava açmış.
Bu yargılama sürerken, Budak ile Bakanlık arasındaki gerilim hız kesmemiş. Bakanlık, Budak’ın 2006 yılı sicil notunu 60’a düşürmüş. Budak, bunun için Erzurum 1. İdare Mahkemesine dava açmış ve Mahkeme sicili düşürme işlemini iptal etmiş.

GÜVENǒE MOBBİNG CEZASI
Bakanlığın hakkındaki uygulamalarından bıkan Budak, 2008 yılında, Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de sicil amirleri olan Çelik, Birinci ve Güvenç hakkında ‘kamusal erki kendi hissiyatları doğrultusunda kullandıkları’ gerekçesiyle manevi tazminat talebiyle dava açar. Budak, dava dilekçesinde iş yerinde manevi taciz anlamına gelen ‘mobbing’e maruz kaldığını savunur. Budak, Çelik’e ‘mobbing’ suçlamasıyla dava açtıktan bir gün sonra, görevinden alınarak İstanbul’a öğretmen olarak atanır.
Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen dava, suçlamalar ve suçlanan kişilerin aynı olması nedeniyle, Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davayla birleştirilir. Mahkeme yargılamanın sonucunda Budak’ı haklı bularak Çelik, Birinci ve Güvenç’i 8’er bin lira tazminat ödemeye mahkûm eder.
İtiraz üzerine dosya Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin gündemine gider. Daire, Budak’ı haklı bulduğu kararında kişilik haklarının hukuka aykırı olarak saldırıya uğradığını vurgular.  Ancak mahkeme, 8’er bin TL manevi tazminat kararını 4’er bin liraya indirerek Bakan Hüseyin Çelik, Müsteşar Necati Birinci ve Vali Celalettin Güvenç’i mahkum eder.

Faruk Çelik neden kurşunlandı?
Artvinli Bursa Milletvekili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i 2011 seçimlerinde Şanlıurfa Milletvekili yapan AKP’nin, Kahramanmaraşlı Celalettin Güvenç’i de Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak istemesi seçmenin büyük tepkisine neden oldu.
AKP Şanlıurfa Teşkilatı’nda partililerin küserek başka partililere geçmesine neden olan isimler arasında gösterilen isimlerden biri de Bursa Milletvekili olduğu dönemde bacağından kurşunlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik.
Burda Milletvekilliği döneminde de şok iddialarla gündeme gelen Faruk Çelik, Bursa İl Müdürlükleri ve kamu kurumları üzerine kurduğu denetimle gündeme gelmiş, kamu kurumlarına Artvinli hemşehrilerini ve akrabalarını yerleştirdiği iddiasıyla istenmeyen siyasetçi haline gelmiş ve silahlı saldırıda bacağından vurulmuştu.
Saldırı olayının failinin İmar Bankası mağduru bir meczup olduğu açıklanırken, Artvinli Faruk Çelik’in Bursa’da daire müdürlüklerine akraba ve hemşehrilerini atadığı iddiası Bursa’nın Burtvin haline geldiği esprilerine neden olmuştu.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Kurumsal

İçerikYukarı Çık
urfa / şanlıurfa / şanlıurfa haber / urfanatik / urfa star