Ruha TV'yi online izlemek için tıklayın
Mustafa GÜNEŞ

BAŞBAKAN’A “KÜRT TÜRKÇESİ” ÖNERİSİ


Mustafa GÜNEŞ
7 Mart 2013 Perşembe 04:50

Sayın Başbakan;

”Süreç” kelimesi ülke gündemine düştüğü günden beri, medyanın her köşesinden “barış” için sayısız ve değişik teklifler yağmaktadır.

Bu kargaşa içinde yapılan önerilerin önemli çoğunluğunun gürültüye gittiğini bildiğimiz halde, gene de hocanın göle maya çalması gibi, “belki tutar” umuduyla fikrimizi belirtemeden edemedik.

Sayın Başbakan;

Bildiğiniz gibi Kürtlerin aslen Türk olduğu tezi ve gerçeği(!) sanıldığı gibi Cumhuriyet döneminde değil, daha İttihatçılar zamanında ortaya atılıp devlet ve halkın bir kesimi tarafından kabul görmüştür. Daha o zaman Kürtler de tıpkı “Oğuz”, “Türkmen”,”Gagavuz” “Kıpçak”  veya “Uygur Türkleri” gibi bir Türk Boyu, yani  “Kürt Türkleri “ olarak tanımlanmışlardı. Bu aydınlanma üzerine önemli sayıda Kürt, kendini Kürt Türk’ü olarak keşfedip açıklamıştır.

Bunun en ünlü iki örneği ise, biri Şeyh Sait İsyanında isyanı bastırmak için devlet kuvvetleri ile beraber çarpışmış  “Hormeki” aşiretinin lideri, Kürt Türkü, M.Şerif Fırat;

Diğeri de Urfa Kurtuluş Hareketi yöneticilerinden, ilk Urfa Milletvekili, Şeyh Sait ve arkadaşlarına hakaretler ederek büyük bir zevkle idamlarında hazır bulunan, Şark İstiklal Mahkemelerinin en acımasız, idamcı ve aşırı Kemalist üyesi Ali Saip Uravaş’tır.

Daha bunlar gibi bir yığın Kürt Türkü   var ise de örnek olmak bakımından ikisinin adını vermeyi yeterli bulduk.

Özellikle Ali Saip hatıralarında(1924);  aslen Rewanduzlu Kürt bir aileden geldiğini, ancak kendisinin öz be öz Türk olduğunu, çünkü Kürtlerin de “Oğuz Boyu”nun kardeş bir kolu olduğunu beyan etmiş; özetle  “ilmen (!)” “Kürt Türk”ü olduğunu ispat etmiştir.

CUMHURİYET’TE DURUM

Cumhuriyetin ilanından ve Lozan’ın imzalanmasından sonra bu gerçeği anlamayan bir kısım Kürtlerin bir seri isyanı üzerine, önce sırf “Türklüğü Toparlama” amacıyla kurulmuş “Türk Tarih Cemiyeti/Kurumu” bu teze inanmayanları ikna etmek gayretiyle yoğun araştırmalar başlatmıştı. Altmış yılı aşkın araştırmalardan sonra ve ne hikmetse tam da PKK hareketi esnasında , ”sarı-kırmızı-yeşil” renklerin Ergenekon’da iken öz be öz Türk renkleri,“Ergenekon”dan çıkışın da Nevruz Günü olduğunu gene “ilmen” keşif ve ispat etmiştir.

Hatta bu ispata dayanan kimileri daha ileri giderek, “Demirci Kawa” nın aslında “Ergenekon Demir Dağını ” eriten demircilerin başı olduğunu bile iddia edenler çıkmıştı.

Daha sonra devlet tarafından sırf bu işlere bakmak için “Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü” kurulmuş olup bu konuda çok değerli ve İlmi (!) araştırmalar yapılıp yayınlanmıştır.

Bu yayınlar arasında özellikle önemli  araştırmacı  Şükrü Kaya Seferoğlu “Anadolu’nun İlk Türk Sakinleri: Kürtler” adındaki kitabında (S.3) , Orta Asya’da  bulunan“Elegeş Yazıtı”nda aynen ;”Men Kürt El-Kan Alp Urungu,Altunlu okluğumu bağladım belde…” yazılı olduğunu, “bu halkın konuştuğu dilin de “Kürt Türkçesi” olduğunu kanıtlamıştır.Hatta bunların Sümerlerden önce  Mezopotamya’ya geldiklerini,yani Sümerlerden de eski olduklarına bile değinmiştir. Aynı yazarın bir de  “Türklerin Kürt Boyu” adlı ortak kitabı mevcuttur.

Bir başka araştırmacı (her ne kadar Dersim düşmanı olarak bilinirse de) Nazmi Sevgen’in “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kürt Beylikleri; Kürt Türkleri” adlı kitabında aynı konuyu ispat etmiştir.

Gene Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Tuncer Gülersoy’un hazırladığı , “Doğu Anadolu Osmanlıcası”  adlı kapsamlı sözlüğünüde (535 syf. büyük boy) toplumda yanlış olarak “Kürtçe” diye isimlendirilmiş dilin aslında “Doğu Anadolu Osmanlıcası “ olduğunu, daha ayrıntıya girerek bu Osmanlıcanın da kendi içinde “Kurmanci Türkçesi” ve Zaza Türkçesi “ olarak ikiyle ayrıldığını ispatlamıştır (syf. 9).

Başka araştırmacılar Prof.Mehmet Eröz “Doğu Anadolunun Türklüğü” ve Hayri Başbuğ “Kürt Türkleri ve Ermeniler” isimli kitapları ile aynı olguyu takviye ve ispat etmişlerdir.

 

DEVLETİMİZİN TÜRKÇEYE DAİR GAYRETLERİ

Bildiğiniz gibi Türkçenin arı bir dil olarak yeniden canlandırılması için kurulan ve Cumhuriyetimizin ilk temel kurumlarından olan  “Türk Dil Kurumu”, yıllardır bu gün kullandığımız  “Resmi Türkçe” yanında, diğer bütün Türkçe şive ve lehçelerinin kaybolmaması için büyük çabalar harcamaktadır.

Bu amaçla gerek devlet, gerekse kendisi de aslen bir “Türk Kürdü” olan Said-i Nursi cemaatinin bu günkü halifesi Fetullah Gülen Hoca’nın gayretleri ile ana hedefi Asya ülkeleri olmakla birlikte dünyanın her yerinde onlarca okul açılmıştır.

Gene bunlara paralel olarak değişik nedenlerle Avrupa Ülkelerine giden insanlarımızla çocuklarının Türkçeyi  unutmamaları için okullar açılmış binlerce öğretmen gönderilmiştir.

Hatta bizzat şahsınız Almanya’da iken yaptığınız bir konuşmada haklı olarak, Avrupalıların insanlarımızı sinsice asimile etmeye çalıştığını ve asimilasyonun bir “insanlık suçu” olduğunu belirtmiştiniz

“KÜRT TÜRKÇESİ” OKULLARI YOK

Ancak bütün bu takdire değer çalışmaların yanında bir eksiğin bulunduğunu, Türkçenin her lehçe ve şivesinin yok olmaktan kurtarıldığı aşamasına gelindiğini, fakat ne hikmetse “Kürt Türkçesi”nin bilerek veya bilmeyerek gözden kaçtığını ya da unutulduğunu fark ettik.

BARIŞA ESAS KONULARIN ÖNEMİ

Sayın Başbakan;

Bu kez ciddi ve istekli olarak başlattığınıza inandığımız “barış süreci’nde büyük güçlük ve engellerin pusuda beklediğinin idrakindeyiz. Özellikle ırkçı ve tarihi dar yorumlayan muhaliflerin; “vatandaşlık” tarifi, “devletin üniter yapısı”, “ana dilde eğitim”, silahların bırakılması, gerillaların yurdu terk etmesi, hapistekilerin tahliyesi gibi konularda çok büyük engeller çıkaracağını da barış yanlısı herkes biliyor

Ancak naçizane görüşümüz, bütün bu konular içinde en önemlisi ve çözümün temel ekseni “ana dilde eğitim”dir. Diğerleri yan ve tali unsurlar olup temel çelişki çözüldüğü takdirde kendiliğinden gündemden düşecek konulardır.

Yani insanlar kendi dillerinde eğitim aldıkları ve yasalar karşısında eşit olduklarına inandıkları takdirde, vatandaşlık tanımının bir etnisiteye veya coğrafyaya göre tanımlanmasının pek önemi kalmayacak, yasalarda ölü bir tarif olarak kalmaya mahkûm olacaktır.

ÖNERİMİZ

Madem devletimiz bir kesim vatandaşlarımızın diğer Türk boyları (Oğuz, Uygur, Gagavuz, Azeri vb.)gibi “Kürt Türkleri” olduğunu tanıyıp kabul etmiştir; o zaman onların konuştuğu “Kürt Türkçesi”nin kaybolmaması için diğerlerine gösterdiği hassasiyet ve ilgiyi bu dile de gösterip bu halkın kendi (Kürt Türkçesi) dilinde eğitim alma imkânı sağlayıp okullar açmalıdır.

Bu önerimiz uygulandığı takdirde, mevcut yasalar ve devletin eğitim ve hukuk sitemine aykırı düşmeyeceği gibi,  Anayasa ve hukuk sisteminde yeni düzenlemelere de gerek olmayacaktır. Bu sorun çözüldüğü takdirde, diğer bütün sorunların da kendiliğinden çözüldüğü, kısa sürede ülkeye barış ve huzurun geldiği görülecektir.

Tarih sizden bunu beklemektedir.

Son bir not olarak, yukarıda bir bölümünün adları sayılan araştırmacı ve kurumların araştırmaları doğru ise tespitlerine uymak durumunda olmamız gerekir. Yok, eğer bu araştırmalar doğru değilse bu kurum ve kişilere neden bu bilimsel unvanları verdik? Diye sormadan edemiyoruz.

Saygılarımızla arz olunur.

 

6.3.2013

Mustafa Güneş/URFA

 


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık