Mustafa GÜNEŞ

KÜRT LİDERLER (2) REWANDUZLU MUHAMMED PAŞA ( M İ R Ê K O R )


Mustafa GÜNEŞ
15 Ağustos 2012 Çarşamba 16:29

 

KÜRT LİDERLER  : (2 )

 

REWANDUZLU MUHAMMED PAŞA

( M İ R Ê   K O R )

 

 

Tarih denilen kavram, objektif olaylar yığınıdır. Yani o dönemde yaşanmış olayları değiştirme imkânımız yoktur. Ancak o olayları aktarırken, sübjektif bakışımızla yoğurarak, kendi hedef kitlemize vermek istediğimiz mesajı iletmek bizim elimizdedir.

Onun için de bu branşın en zayıf ve kırılgan yeri burasıdır. Yaşanmış özgün ve objektif bir olaydan yüzlerce yorum ve sonuç çıkarmak, tamamen onu aktaranların keyfine kalmıştır.

Bu girişi yapmamın sebebi (“tarihçilik” gibi bir küstahlıkta bulunmadan ),tarihe meraklı biri olarak,  gezindiğim “Kürt Tarihi” içinde rastladığım liderler arasında, en önemli ve sonuca en çok yaklaşmış lider olarak Rewanduzlu Mir Muhammed’i gördüğüm için  “Kürt Liderler” yazısına ondan başlamayı uygun gördüm.

Adından da anlaşılacağı gibi Rewanduzlu ve bir Soran Beyidir. Geçirdiği bir hastalık yüzünden bir gözünü kaybettiği için halk arasında  “Mirê Kor” ( Kör Mir ) olarak ün salmıştı.

Soranların başına “Mir” olarak geçişi hakkında, Yavuz Selim’inkine benzer bir hikâye anlatılır ise de kesin değildir. Güya mirliği bir türlü bırakmayan yaşlı babasının gözüne mil çektirerek beyliği ele geçirmişti. Babasının İngiliz doktoru bunu yalanlamış ise de bu söylenti hep sürmüştür. Bilindiği gibi Yavuz da yaşlanan babasını (2.Beyazıt) zorla tahttan indirip Edirne’ye sürgün ederken yolda zehirletmişti.

Her ne şeklide olursa olsun,  31 yaşında dinamik bir genç olarak “Soran Beyliği”nin başına geçti.

Geçer geçmez de, Osmanlı Padişahlarının yaptığı gibi, iki amcasını, amcaoğullarını ve dört de kardeşini öldürttü.

Fakat burada bir parantez açmamız gerekiyor:

((Bu kardeş öldürme işi,  oturduğumuz yerden bakılınca çok iğrenç bir olay olarak görülebilir. İşin gerçeği de iğrenç bir olaydır. Ancak insanlık tarihinin hiç de yabancısı olmadığı ve devlet yönetimi sırasında çok da yadırganmayan, hatta kimi devletlerde tahtın el değiştirmesi sırasında devletin rutin işlerinden olan uygulamalardır.

Bildiğiniz gibi Fatih bunun için kanun bile çıkarmış, “‘Evlâdımdan kime saltanat müyesser ola, Nizâm-ı Âlem için karındaşların katleylemek…  “ diye.

Diyebiliriz ki Osmanlı, bu kardeş öldürme işinin dersini büyük ölçüde “Eyyubi Devletinin” akıbetinden almıştır. Selahaddin ölür ölmez, kardeşleriyle oğulları, koca devleti devlet değil de babalarından kalan bir “köy”,bir “arazi parçası” gibi paylaştırdılar(5 parça mıydı?).Yüz binlerin kanına ve terine mal olmuş o koca devlet, herkesin kendi başına buyruk ve bağımsız hareket ettiği bu taksimattan topu topu 20 yıl sonra yok oldu.))

İşte anladığım kadarıyla Mir Muhammed de gerek Osmanlı, gerekse Eyyubi Devletlerinin pratiğinden çok iyi bir sonuç çıkarmıştı.

Beni tanıyan çevrem yıllardır “Tarih Bilinci” diye kıvrandığımı çok iyi bilir. İşte  “Tarih Bilinci” dediğim şeye en iyi örnek budur.

Tabi ileride onun da birçok alanda bu bilinçle davranmadığını göreceğiz.

Bu zorunlu açıklamadan sonra konumuza dönebiliriz:

Çok hırslıydı. Disiplin ve idare özelliği açısından da 4.Murat’a benzetilebilir. İktidarı ele geçirir geçimez, çevresindeki irili ufaklı bir yığın beyliği ortadan kaldırıp kendine bağladı. Baban Emirliğinin büyük kısmını ele geçirdi. Öyle hızlı ve sert yayıldı ki, Osmanlının Bağdat valisi gücü karşısında çaresiz kaldığı ve korktuğu için ona “paşa” rütbesi vererek belasını savuşturma yoluna gitti.

Aşağı kesimleri haletlikten sonra Kuzeye, Bahdinan ve Cizre üzerine yürüdü. Gücünün ve ilerlemesinin karşısında kimse duramıyordu. Adeta İskender gibi kesintisiz ilerliyordu. Mirliğinin 16-17.yılına geldiğinde Cizre, Mardin, Nusaybin, Hakkâri, Bahdinan, Hasankeyf, Musul sınırlarına dayanmış bir kısmını egemenliği altına almış, Bahdinan Emirliğini ortadan kaldırmış, Osmanlı dâhil her tarafa korku salmıştı.

Ancak gücünün etkisiyle öylesine kendinden geçmişti ki dur durak bilmiyordu. Tam o sıralarda 40 civarında irili ufaklı kabileden oluşan Yezidilerin en önde gelen beyi, yıllardır düşmanlık halinde bulundukları Müslüman bir Kürt Beyi ile önce bir barış yapmış, sonra da onu kirve yaparak oğlunun sünnetine davet etmişti (Bilirsiniz. Yezidilerle Müslüman Kürtler arasında kirvelik çok ünlüdür ve bir yığın efsane ve “kılam” ın konusu olmuştur. Bu arada Yezidi İnancının yalnız Kürtlere ait olduğunu da belirtelim.)

Barış ve kirveliğe güvenen Müslüman Kürt beyi (Ali Beg?) ,”kirve”sine güvendiğini göstermek adına, yanına fazla adam almadan düğüne gider ve orada öldürülür. Kirvelik onu ele geçirmek için kurulmuş bir tuzakmış.

Öldürülen Bey’in akrabaları Mir’in yanına gider, ondan bu kalleşliğin adaletini isterler. Bu arada Yezidilerin kökünü kurutmak isteyen Osmanlı da Bağdat paşası aracılığıyla Mir’i özendirir. Çünkü aradığı iti ite kırdırma fırsatını yakalamıştır.

BİLİNÇ YİTİMİ

İşte anlatmaya çalıştığım “tarih bilinci” yoksunluğu burada başlar.

Bunu fırsat bilen zafer sarhoşu Mir, bütün gücünü toplayarak Yezidilerin üzere yürür. Uzatmadan belirtelim ki hepsi de Kürt olan Yezidileri bitirme noktasına getirir. Katliamdan, ancak sarp dağların derinliğine sığınan birkaç bin yezidi kurtulur. Hatta bu günkü Yezidi Nüfusu, dağlara kaçabilenlerden sürmektedir, diyebiliriz. Düzlük alanlarda tek Yezidi bırakılmamıştı.

Hızın alamayan Mir, yolu üzerindeki Hıristiyan köylerini de yağmalar ve kılıçtan geçirir. Ne kadar manastır ve kilise varsa yağmalanır, keşişler öldürülür.

O güne kadar kıyıda Mir’in onların yerine temizlik yapmasını özendirip bekleyen Osmanlı, Mir’in çok güçlendiğini, kontrol edilemez hale geldiğini ve artık durdurulması gerektiğine karar verir.

OSMANLININ OYUNU

Ancak bu arada Osmanlı’da neler oluyor ona bakmamız lazım.

Bu sırada Osmanlı Padişahı 2. Mahmut’tur. Yeniçeri ocağını kaldırıp yerine “modern ordu” kurmak isteyen Amcası 3.Selim, ayaklanan Yeniçeriler tarafından öldürülmüş, kendisini de öldürmek için odasına girdikleri sırada, bir kalfanın mangal külünü savurarak ortalığı toz dumana vermesinden istifade eden korumaları tarafından bacadan kaçırılarak 23.yaşında tahta geçmiş bir hükümdardı.

Bu ayrıntıyı vermemizin sebebi, Mir’in bu kadar güçlenip yayılmasında biraz da Osmanlının bu sorunlarla uğraşmasından kaynaklandığını açıklamak içindir. Gerçekte de böyle durumlar özgürleşmek isteyen halklar için altın fırsatlardır.

Sultan, amcası 3.Selim’in hayatına mal olmuş reformları yapmak için yıllarca beklemiş, nihayet zamanı geldiğinde de birer birer uygulamaya başlamıştı.

İlki, kokuşmuş ve serseri yatağı haline gelmiş Yeniçeri Ocağını neredeyse hepsini öldürerek ortadan kaldırıp Alman Ordu Sistemi esas alınarak modern bir ordu kurmuştu.

İkincisi ise, seri halde Kürt İsyanlarını başlatan ve federal devlet düzenini kaldırıp yerine merkezden atanmış valiliklerle yönetilen vilayetler sistemini yerleştirme reformudur.

İşte Mir Muhammed genişleyip ve otoritesini güçlendirdiği sırada Merkezi hükümet de bu işlerin organizasyonun yapıyordu. Ancak tam o esnada Mısır’da da Kavalalı M.Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa ile savaş ortamına girilmiş, Mir Muhammed’le İbrahim Paşa’nın güçlerini birleştirme tehlikesi doğmuştu. İbrahim’in ordusunun çok güçlü olduğunu, üzerine gidilirse yenileceklerini anlayan 2.Mahmut, daha küçük lokma olan Mir’in üzerine giderek Mirlik Sistemini kaldırmaya ondan başlamaya karar vermişti.

Ancak Mir o kadar güçlenmiştir ki sahada bulunan Osmanlı Ordusunun yetersiz kalacağını anlayan Osmanlı paşaları, Anadolu’nun içlerinden takviye kuvvetler getirtmiş olmalarına rağmen üzerine yürümekten korkarlar.

Onun için de yüzlerce yıldır en iyi bildikleri ve yüzlerce yıldır Kürtlerin de en iyi yuttuğu numaralara başvururlar.

Osmanlı Kuvvetleri Komutanı Reşit Mehmet Paşa ile Mir Muhammed aynı zamanda iki eski dosttur.

Reşit Mehmet Paşa bir yandan Mir’e barış ve görüşme teklif ederken diğer yandan müftülerle iş çeviriyordu.

Gücünü kontrol edemeyen, baskı ve katliamından herkesi bıktırmış Mir’e karşı Osmanlı paşaları başta kendi müftüsü olmak üzere, çevredeki müftüleri bir araya getirerek,”Halifenin ordusuna karşı silah çekenlerin kâfir ve karılarının boş olduğu …” fetvasını yayınladılar

Bu fetva toplumda ve Mir’in askerleri arasında öyle bir bomba etkisi yarattı ki Mir, bir anda ordusunun büyük bölümü tarafından terk edildi.

Bir gün öncesi Osmanlı Ordusunun üzerine gitmeye çekindiği Mir, bir fetva ile terk edilmişti.

Fetvanın istenilen sonucu sağladığını gören, ama halen de gücünden çekinen Reşit Paşa, Mir’e kan dökmeden masaya oturduğu takdirde, onurunun ve beyliğinin korunacağına dair söz vererek görüşmeye gelmesini sağladı.

Zaten fetvadan dolayı iyice zorda kalmış paşa görüşmeyi kabul edip gitti. Ancak yakalanıp bir alay eşliğinde İstanbul’a gönderildi.

İlk yazıda da belirttiğim gibi Osmanlı, onları teslim almış, hatta öldürecek olsa bile, Kürt Beylerine daima seviyeli ve saygılı davranmış, onurlarını kıracak fillerde bulunmamıştır.

Mir Muhammed’e de öyle yapılmıştır.

 

İSTANBUL’DA

 

Padişah Mir’i sıcak ilgi ve şeref payeleri vererek karşıladı. Ona ,”tahtının en önemli dayanağı olduğunu, Kürdistan’ı yeniden düzenleyeceğini, kendisini de Kürdistan’ın Genel Valisi olarak tayin ettiğini “ ferman edip Trabzon üzerinden Kürdistan’a          gönderdi.

Ancak Mir gemiye bindirilip törenle uğrulandıktan sonra bir daha görülmedi. Kimse nasıl öldürüldüğünü bilmiyor. Fakat Mir, bir daha ülkesine dönmedi. Tahminler gemide öldürülüp denize atıldığı yolundadır.

SONUÇ

Mir, Başlangıçta büyük bir tarih bilinciyle hareket ederek tüm alanın ve güçlerin tek merkezde toplanması fikrini büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Başlangıçta her devlet böyle kurulmuştur. Bu tutum ve fikir belki de Kürtlerin tarihinde ilk defa yürürlüğe girme imkânı bulmuştur. Buraya kadar çok iyi…

Fakat şimdi de tam başarı rüzgârı yakalamışken, böyle bir trajik sonuca varmadaki    “tarih bilinci” yoksunluklarına değinelim.

1-Tarih göstermiştir ki, her lider güç toplama evresindeyken kuşkucu, saldırgan, hoşgörüsüz, güvensiz, özellikle merhametsiz ve tetiktedir.

Ancak iktidarı ve gücü belli seviyelere ulaştığı ölçüde, başlangıçtaki tutumlarını yavaş yavaş terk eder; yerine serinkanlı, öz güvenli, hoşgörülü, merhametli ve adil bir kişilik geliştirip yerleştirir. Bu özelliklerinin topluma yansıyıp olumlu algılanması için çeşitli yöntemler ve propagandalar geliştirir.

Oysa Mir’imiz, tasarladığı coğrafyanın ve gücün sınırlarına vardığı halde başlangıçtaki tutumunu sürdürmüştür. Yezidi katliamında o kadar ileri gitmiştir ki, herkesin vicdanını sızlatmış ve nefretini çekmiştir. Öte yandan devlet kurma girişiminde kalkışmış birinin, dış ülkelerden ve özellikle Avrupa’dan destek sağlama çabasında olması gerekirken, tam tersini yaparak yolu üstündeki Hıristiyanları öldürüp kiliselerini yağmalayarak dış destek imkânını kendi eliyle yıkmıştır.

2-Öylesine nefret kazanmış ki, sonunu getiren fetvayı verenlerin başındaki organizatör kendi müftüsüdür.

(Burada bir ara bilgi verme zorundayım. Aynı fetva numarası yaklaşık 90 yıl sonra Şêx Said’e karşı da kullanılmıştır. Şêx Seid, isyanına destek vermesi için,  Said-i Nursi’ den fetva istemiş ,”İslam Halifesinin askerine kılıç kaldırmak haramdır, onun için bu fetvayı veremem” diye geri çevrilmiştir. Kısmet olur da Şêx Seid’i anlatırken ayrıntı veririz.)

3-Kendisine baş kaldıranları ikna edip kandırarak teslim aldıktan sonra verdiği bütün sözleri unutup tersini yapmak Osmanlının yüzlerce yıllık oyunudur. Tarih bilinci olan bir lider, sağlam bir güvence almadan o görüşmelere gitmezdi.

( mesela 1.körfez savaşı sonrasında Saddam, Talabani’yi görüşmek için Bağdat’a çağırmıştı. Güvence olarak büyük oğlu ve tahtın varisi Uday gönderildikten sonra Talabani Bağdat’a gitmiştir.)

Böylece Kürt tarihinde çok önemli bir fırsat yaratan Mir Muhammed, edindiği güç ve imkânı bilinçsizce kullanarak gene kendi hataları ile yok etmiştir.

Asıl önemlisi, başkaldırdığı devletin kendisini ele geçirdiği takdirde mutlaka bunun acısını çıkaracağını bile bile ayağına gitmesini anlamak mümkün değil.

Asıl trajik ve kahredici olanı ise, bu basiretsizliğin daha çok kereler tekrar edecek olmasıdır.

 

14.8.2012

Mustafa Güneş/URFA


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık