Adalet YILDIRIM

SEÇİM BİLDİRGELERİNDE EĞİTİM...


Adalet YILDIRIM
18 Mayıs 2015 Pazartesi 21:30

Seçimler; demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Bizlerde aylardır seçimle yatıp, seçimle kalkıyoruz. Bildiğim kadarıyla 7 Haziran Genel Seçimi’ne yeterliliği bulunan 31 parti katılıyor.

 

Demokrasileri gelişmiş ülkelerde seçimler bizdeki gibi gürültü-patırtı ve kazanmak için her şeyin mubah sayıldığı yalan-dolanlarla geçmez. Partiler, ülkenin sorunlarını tespit eder ve çözüm projelerini bildirgelerine koyar ve de  seçmenlerini buna makul söylemlerle ikna etmeye çalışırlar. Fakat hiç bir zaman kendilerinden önceki iktidarların doğru yaptıklarını yıkmaz, sadece revize ederek destekleyerek sürdürürler.

 

Bizde böyle mi? Ne mümkün. Seçimi kazanmak veya biraz daha fazla oy alabilmek için akla ziyan vaatler ardı ardına sıralanır, seçimden sonra ise unutulur, kendilerinden önce iyi giden şeyler dahi kendi politik çıkarlarına kurban edilerek, yıkılıp yerle-bir edilir.

 

Bir genel seçime gidilirken, partilerin seçim bildirgelerine şöyle bir göz atarak, eğitim için düşüncelerini anlamaya çalıştım. 

 

AK Parti; ‘insani kalkınma hedefimizin temelini eğitim oluşturmaktadır. AK Parti olarak eğitimi; uzun vadeli bir bakış açısıyla geleceğimize yatırım olarak kabul ediyor, insanımızın yaşam kalitesini yükselten, ülkemizin insan kaynağını çağdaş dünya ile rekabet edebilir donanıma kavuşturan ve hayat boyu süren bir süreç olarak görüyoruz’ diyor ama parasız eğitim ve askeri darbe ürünü olan YÖK’ü kaldıracağını söylemiyor. En önemlisi de 13 yıldan bu yana iktidarda olmasına rağmen Erkan Mumcu,Hüseyin Çelik, Nimet Çubukçu, Ömer Dinçer ve Nabi Avcı gibi 5 ismin Milli Eğitim Bakanlığı yapması eğitim alanındaki istikrarsızlığın en bariz göstergesi değil midir?.  

 

CHP; ‘çocukların bilişsel gelişimi ve okula hazırlık deneyimini güçlendirmek için okul öncesi eğitimi zorunlu ve ücretsiz yapacağız. Eğitimde niteliği geliştirmek ve herkese fırsat eşitliği sağlamak için eğitime ayrılan kaynakları artıracak, yatırımların eğitim bütçesi içindeki payını genişleteceğiz. Ezbere ve sınava odaklı eğitim sistemini değiştireceğiz. Önceliğimiz öğrencinin becerileri ve öğrenme deneyimi olacak. Yurttaşlık bilinci, ayrımcılıkla mücadele ve insan hakları derslerine müfredatta yer vereceğiz. Spor, sanat ve kültür etkinlikleri gibi ders dışı olanaklarla okulları cazibe merkezleri haline getireceğiz’ olumlu şeyler olmasına rağmen yetersiz kanımca...

 

HDP; ‘eğitim, kamu hizmeti olarak ücretsiz olarak sağlanacak. Okulun ve öğrencilerin temel ihtiyaçları okul bütçesinden karşılanacak, her ne ad altında olursa olsun velilerden asla para talep edilmeyecek. Eğitim müfredatı, ders kitapları ve diğer materyaller tekçi, cinsiyetçi ve şoven içerikten arındırılacak. İdeolojik saiklerle ve özgürlükçü laiklik ilkesini ortadan kaldıran bir anlayışla okulları ayrıştıran 4+4+4 uygulamasına son verilecek. Eğitim sistemi en baştan başlayarak "Çocuğun Üstün Yararı" gözetilerek yeniden yapılandırılacak. Eğitim sistemi özgürlükçü, laik ve bilimsel bir içerikte yapılandırılacak, anadili temelinde çok dilli hale getirilecek. Dezavantajlı ve ezilen cinsiyet gruplarının, sosyal sınıfların, halkların ve engellilerin üniversite eğitiminden eşit olarak yararlanabilmeleri için pozitif ayrımcılık ve kota politikası uygulanacak.Ataması yapılmayan tüm öğretmenlerin ataması gerekli altyapı koşulları sağlanarak gerçekleştirilecek. İnsan onurunu zedeleyen ücretli öğretmenlik uygulaması lağvedilecek, tüm ücretli öğretmenler kadroya alınacak. Eğitim emekçilerinin insanca ve mesleğe yakışır bir ücret almaları sağlanacak. Eğitimin yerelden yönetimi teşvik edilecek. Okullar arasındaki nitelik farklılıklarının ortadan kaldırılması, öğrenci geçişleri, öğretmen ihtiyaçlarının belirlenmesi ve planlanmasına kadar kararların tamamı yerel eğitim meclislerince alınacak. Var olan derslik sayısı 2 katına çıkarılacak, sınıf mevcudu yarıya düşürülecek. Bütün okullarda sabahçı, öğlenci uygulamalarına son verilecek, tekli eğitim sistemine geçilecek. Öğlen vakitlerinde öğrencilere yemek verilecek. Üniversiteler demokratik, özerk ve çok kültürlü, toplum ve doğa yararına araştırma yapan kurumlar olarak yeniden inşa edilecek. Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi zorunlu ders olarak müfredata eklenecek. Eğitim sistemi toplum ve doğayla bütünleşik ve ekolojiyi temel alarak yeniden yapılandırılacak. Tüm mahallelere kreş ve anaokulu açılacak, kreşler 7/24 hizmet verecek. YÖK kaldırılacak’ doğrusunu isterseniz, HDP eğitim konusunda dersine iyi çalışmış ve demokrasisi güçlü ülkelerdeki gibi sahada tespit ettiği sorunları ve çözüm önerilerini bildirgesine koymuş. Taktir seçmenin...

 


YORUMLAR
  • yorum2015-05-19 21:40:55Kadir Ayan

    Adalet hocam, yazınızı büyük bir dikkatle okudum. Olayın eğitim yönünü kaç kişi düşünüyor bilmiyorum, ama en önemli olan eğitimdir. AKP, düşünen, sorgulayan bir nesil istemiyor. O nedenle eğitime bütçe ayırmayıp, savaş bütçesine var.kaleminize sağlık.

  • yorum2015-05-18 21:32:51Handan Topak

    Adalet hanım, son zamanlarda siyaset yazmaya başladınız. Yoksa sizde mi siyasetteki bozukluğa isyan mı ettiniz. Ama yazı on numara olmuş. Yine farklı bir analizle farkınızı ortaya koymuşsunuz.

Kurumsal

İçerikYukarı Çık