Ruha TV'yi online izlemek için tıklayın
Mustafa GÜNEŞ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE


Mustafa GÜNEŞ
3 Mayıs 2014 Cumartesi 05:38

Türkiye’nin deli pöstekine dönmüş üç sorunu var. Birincisi “Kürt Meselesi”,ikincisi “Kıbrıs”,üçüncüsü de “Avrupa Birliği”…

Bu yazıda “Avrupa Birliği’ne değineceğiz.

Hikâye 1950’de, Avrupa’da İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarını sarmak, savaşın yarattığı nefret ve düşmanlığı dostluğa çevirmek amacıyla Almanya ve Fransa başta olmak üzere 6 Avrupa ülkesi tarafından oluşturulmuş “Kömür ve Çelik Topluluğu”nun kurulmasıyla başladı.

Uzun ve dolambaçlı yollardan sonra, bu günkü “Avrupa Birliği”ne (AB) dönüştü. Siyasi ve ekonomik birlikle başlayan hareket, giderek Avrupa’nın demokrasi ve insan hakları eksenine oturdu.

Öyle demokratik kriterler geliştirildi ki, bu kriterler giderek dünyanın, Birleşmiş Milletler’ in ve nihayet insanlığın da temel kriterleri haline dönüştü.

HER ÇORBAYA MAYDANOZ

Avrupa’da böyle işler olur da Türkiye durur mu? Soğuk Savaş tehlikesiyle NATO’ya alınan ve Rusya’ya sınırdaş olmasının etkisiyle ABD’nin gözdesi durumuna yükselen Türkiye de bu topluluğa üye olmak için başvurdu. Başlangıçta Topluluk ülkeleri Türkiye’yi katmak istemediyse de ABD’nin baskısıyla 1963’de ön antlaşma imzalandı.

Anlaşmaya göre Türkiye belli bir geçiş süresinden sonra 1995 de tam üye olacaktı.

Geçiş süresinde bir yandan ekonomik kalkınmasını sağlarken diğer yandan demokrasisini Topluluğun standartlarına uyduracaktı.

Oysa Türkiye’nin başından beri niyeti AB’nin demokrasisi değil, ekonomik imkânlarından faydalanmak olduğu için demokrasi konusunda faşist ve ırkçı devlet niteliğinden vazgeçmeden Birliği gargaraya getirip tam üye olmaktı.

AB’NİN DEMOKRASİ KRİTERLERİ

Birliğin kuruluşundan itibaren değişik tarihlerde yapılan her toplantıda ekonomik hedeflerin geri plana itildiği, demokrasi endişesinin ön plana geçtiği görüldü.

Bu konuda “Paris Şartı”,Helsinki Nihai Senedi”,”Kopenhag Kriterleri” gibi bir seri demokratik, temel hak ve özgürlük belgesi ilan edildi.

TÜRKİYE HEP GARGARA PEŞİNDE

Çok fazla ayrıntıya girmeden sıralayacak olursak, AB’nin bütün üyelerinden ve tabi bu arada da Türkiye’den istediği başlıca temel kriterler şunlardır:

1-Eksiksiz ve sınırsız düşünce ve ifade özgürlüğü,

2-Hiç engelsiz örgütlenme özgürlüğü,

3-Her türlü etnik, dinsel ve cinsel ayrımcılığın kaldırılması ve devletin din işlerinden uzak durması,

4-İşkence başta olmak üzere, her türlü kötü muamelenin tavizsiz yasaklanması,

5-Toplantı ve gösteri özgürlüğü,

5-Bağımsız ve insan haklarına saygılı adil yargı ve yargılanma hakkı,

6-Tam demokratik parlamenter sistem ve siyasi parti kurma hakkı,

7-Devletin yurttaşa değil, yurttaşın devlete karşı korunduğu bir devlet yapılandırılması…

8-Adil ve dengeli gelir dağılımının sağlanması,

9-Modern kentleşme ve köylü nüfusun en az % 10’lara çekilmesi,

10-Herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanması,

11-Tarih, Tabiat ve çevrenin korunması…

Bazı ayrıntılar dışında Birliğin üyelerden veya üye olmak isteyenlerden bütün istediği bu tür kirterlerdi.

Türkiye de başlangıçtan itibaren her aşamada bu antlaşmaları üç aşağı beş yukarı kabul edip imzalamış. Ancak 40 yılı aşkın süredir her seferinde türlü numaralarla yerine getirmeyi ertelemiş, sürekli ekonomik imkânlardan nasıl faydalanabilirim açıkgözlüğüne yatmıştır.

Ne zaman birlikten imzaladığı şartları gerçekleştirmesi istenmişse, sürekli gevelemiş, türlü gerekçelerle ayak sürümüş, doğrudan veya dolaylı olarak;

-”Halkımız henüz sizin kriterlerinizi hazmedecek olgunlukta değil. Hele siz şimdi ekonomik destek verin ki halkı bu olgunluğa eriştirelim.” Gibi uyduruk gerekçelerle geçiştirmenin yolunu aramıştır.

AB, her ne zaman darbeler veya işkenceye karşı bir görüş belirtmiş yahut Kürt veya Kıbrıs Meselesi hakkında bir ilerleme sağlanmasını istemişse bütün Politikacı, basın-yayın ve Türk okumuş-yazmışları Bremen Mızıkacıları gibi bir ağızdan;

“-İç işlerimize karışmaya ne hakkınız var! Ülkemizin özel durumu var! Dünyanın en tehlikeli coğrafyasındayız, dört bir yanımız düşman çevrili! Zaten halkımız da istediğiniz demokrasiyi hazmedecek seviyede değil!”Gibi ta Osmanlıdan beri ezberledikleri yaveleri okumaya başlamışlardır.

TÜM AB TOPTAN ANGUT YA !

Oysa AB yıllardır bütün özel görüşmelerde aşağı yukarı şunları söylemektedir:

-Biz Avrupalılar bir dernek (sosyete) kurduk. Her dernek gibi bizim derneğimize de girmek için tüzüğümüzde belirtilmiş şartları kabul etmek, ayrıca imzalamak yetmez, bir de pratikte de uymanız gerekir. Aksi takdirde derneğimize giremezsiniz. Üstelik sizi zorlayan da yok. İstediğiniz zaman çekip gidebilirsiniz!”

Tabi Avrupalılar istedikleri kadar böyle desinler. Önemli olan Türkiye’nin niyet ve düşüncesi… Türkiye’nin başından beri niyeti;

“-Bizim Türk olduğumuzu unutuyorlar. Biz ki bin yıldan beri buralarda at oynatmış ”bin atlı akıncıların” çocuklarıyız. Biz bir şeyi kimseden istemez, alırız. Aslında o belgeleri de iş olsun diye imzaladık. İstersek hem imzalamaz hem de girer canımız ne isterse onu da alırız. Gene de centilmenlik bize kalsın. Onlar şimdi biraz ithalat yapıp, biraz da ekonomik destek versin, o dediklerini de elbet yapacağız. Ama onların değil bizim canımız ne zaman isterse…”

Kısacası, başından beri, yani tam 50 yıldır Türk Devletinin tutum ve davranışı bu.

Hangi parti iktidarda, kim başbakan olursa olsun; muhalefette AB ve demokrasi sevdalısı, iktidara gelince, “neeede galmıştık?”.

Aynı müsamere AKP dâhil onlarca kezdir aynı minval üzere oynanmaktadır.

Tabi ayrıntıları bilmeyen çoğu Türkiyelinin aklına;

-”Madem bizi istemiyor, ha bre zorluk çıkarıyorlar, neden bu topluluğa girmek için bu kadar çabalıyoruz?” Sorusu gelmekte ve hemen her ortamda  dile getirilmektedir.

Buna ayrıntıya girmeden verilecek tek cevap şudur:

Türkiye ihracatının % 60 civarındaki kısmı AB ülkelerine yapılmaktadır.

Türkiye’nin dünyada bundan daha büyük bir pazarı yok ve bulamaz.

Bütün dost ve Müslüman kardeş ülkelerin ithalat toplamı AB’nin dörtte biri bile etmemektedir. Zaten Türkiye AB çapında bir Pazar bulduğu anda buraya girmekten vazgeçmeye hazırdır.

 

Anlayacağınız eli mahkûm. Ama işte tuhaflık da burada başlıyor. Hem eli mahkûm, hem de atıp tutmaktan geri kalmıyor.

İstiyor ki hem tam üye olup ihracat yüzdeleri 70-80’lere çıksın, hem de kendi faşist devlet niteliğinden vazgeçmesin.

İşte yıllardır tartışılan, üzerine binlerce oturum, tartışma yapılıp kitaplar yazılan bütün hikâyenin özeti bu.

BU İŞ OLMAZ

Onun için AB hayali kuran bütün saf ve iyi niyetli insanlara sözümüz;

Bu iş görünen uzak ve yakın bir gelecekte olmaz ve olmayacaktır.

Özellikle etnik ve dinsel azınlıklar, Kürt ve Kıbrıs meseleleri çözülmediği sürece…

Bu sorunların ilgilileri memnun edecek bir tarzda çözülmeyeceğini de dağ taş, dost düşman herkes çok iyi bilir.

ŞARK KURNAZLIĞI

İnsanlık tarihinden beri kaypaklık, açıkgözlük, yağma ve çapulcuğu ifade için kullanılan  “şark kafası” veya “şark kurnazlığı” diye bir terim ve yaşam biçimi var. Türkiye ise bu kavramların tam merkezinde olan bir ülkedir. İstediği kadar modern alt yapılar kursun, üst yapıya, yani kafaya hakim olan ve binlerce yıldır genetik aktarımla süregelen asıl mantık “şark kurnazlığı”dır.Bu mantık da uzak bir geleceğe kadar değişmeyeceğine göre AB macerasının kaderini  varın düşünün.

Buna rağmen kimi insanlarımızın bir gün AB’ye girileceğine dair hayal kurmasında bir sakınca yok. Yeter ki hayalden öte bir beklentiye girmesinler.

 

3.5.2014

Mustafa Güneş/URFA


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık