Mustafa GÜNEŞ

DERİN DEVLET-ÇEKİRDEK DEVLET


Mustafa GÜNEŞ
9 Şubat 2014 Pazar 07:10

 

Devlet katında gelişen bu  hızlı olayları izleyebilmek zor gibi görünse de, şeytanın gözden kaçırdığı  yere batığınızda o kadar da karmaşık olmadığını görürsünüz.

Gerçi olayların önemli kesimi gerçekten çok karmaşık… Buna rağmen mesela, olayların ana eksenini teşkil eden “Derin Devlet“ ile “paralel Devlet” konusunda yaratılan kavram kargaşasının üzerindeki örtüyü hafifçe kaldırdığınız zaman hiç de karmaşık olmadığını görürsünüz.

DERİN DEVLET YOK ÇEKİRDEK DEVLET VAR.

Herkes bütün devletlerin görünürdeki devletin yanında, bir de “derin devlet”inin bulunduğuna inanır. Bizde de bu derin devletin; bütün darbelerin, devlet ve milliyetçilik adına işlenen cinayetlerin, tahrik edilerek kana bulanmış bütün demokratik hareketlerin asıl organizatörü ve sorumlusu olduğu inancı da bütün toplumda hiç tereddütsüz bir biçimde mevcuttur.

Toplum, bu konuda genel olarak haklı olmakla birilikte, Türkiye’deki yapılanmasına verilen “derin devlet” isminin kavram kargaşası yarattığına inanıyorum.

Biraz uzatarak bu adlandırmanın neden hatalı olduğunu, yerine daha anlamlı ve açıklayıcı olan “çekirdek devlet” adının kullanılmasının daha isabetli olacağını açıklamaya çalışacağız.

DERİN DEVLET

Derin devlet, görünür devletin gerek uluslar arası tepkiden çekindiği, gerekse yasalara uygun olarak çözmenin zor olacağına inandığı birtakım problemleri  “mafyatik metotlarla” çözmek için oluşmuş ana devletin bir unsurudur.

Bu tür organizasyonlar, en azından görünüşte demokratik rejimlerin yürürlükte olduğu devletlerde türerler.

Her devletin görünür devleti yanında, bir de (hatta kiminin birkaç) “derin devlet”i vardır.

Bir ülkenin derin devleti, aynı zamanında ülkedeki görünür devletin hem denetçisi hem de esas yönlendiricisidir.

Derin devleti olan ülkelerin hassas dış ve iç politikalarını “kuytu köşelerde” bu derin devlet kadrosu belirler. Görünür devletin iktidardaki siyasi parti veya lideri de kendi belirleyip uyguluyormuş gibi artistik pozlarla dolanır.

Bazen iktidardaki parti ile derin devlet aynı grupların elinde bulunabilir. Bu durum, uzun yıllar mutlak iktidarı elinde bulunduran tek parti veya lider diktatörlüklerinde ortaya çıkar. Mesela Libya-Kaddafi, Irak–Saddam Kuzey Kore-Kim İl Sung gibi…

Bu tür devletlerde de her konuda karar verme gücü diktatör veya partisinin iki dudağı arasında olduğu için derin veya görünür ayrışımına gerek kalmaz.

KİMLERDEN OLUŞUR?

Derin devlet kadrolarının çapı ve derinliği her ülkenin şartlarına göre değişir. Bu kadroların kimlerden oluştuğundan ziyade, içinde bulunması gereken, olmazsa olmaz esas unsurlarını saymaya çalışalım.

Bunlar, kendilerini ülkenin en vatansever ve en uzağı gören güçleri  olarak gören askerler başta olmak üzere, istihbarat ve emniyet teşkilatları, iç ve dışişlerinin veya diğer birimlerin yüksek bürokratları, üniversite öğretim üyeleri, teşkilatın güvenini kazanmış iş adamları, sendikacılar ve kimi sivil kimselerdir.

Onları bir araya getiren en önemli ortak özellik, hemen tüm toplumu cahil ve ahmak; siyasileri de hırs ve iktidar uğruna vatanı satabilecek kimseler olarak görmeleridir. Kısacası kendileri dışındaki bütün insanları çıkarcı, iktidar düşkünü ve hain olarak görürler.

Her işlerini kurdukları çete ve örgütler eliyle yaptırır, hiç ortalıkta görünmezler. Bu görünmez tutumları ile toplum üzerinde yüksek seviyede korku ve dehşet psikolojisi yaratırlar. Kadrolarında eksilme olduğunda ya ölenin mirasçılarından veya güvendikleri kimselerden tamamlarlar.

Devlet her şeyden üstün olduğu için, bu kutsallık uğruna hiçbir gaddarlık ve vahşetten çekinmezler. Vicdansızlık, acımasızlık, güvensizlik ve bir de korkaklık temel kişilik özellikleridir. Böyle oldukları içi de inanılmaz derecede kuşkucu, hilekâr ve riyakâr olup kimseye güvenmezler.

Kısacası tek kutsalları devlettir.

Gerekirse bu kutsal uğruna yüz binlerce hatta milyonlarca masum insanı katletmekte hiçbir tereddüt geçirmezler.

TÜRKİYE‘DE DERİN DEVLET

Elbette saydığımız özelliklerin hepsi Türkiye devletinin içinde de vardır. Ancak “Türk Derin Devleti”nin diğer derin devletlerden bir farkı vardır.

Türkiye’de, İttihatçılarla başlayan ve onun B takımı olan Cumhuriyetçi-Irkçı Kemalistlerle devam eden katliamcı, infazcı, darbeci, tahrikçi ve tetikçi organizasyonun  “derin devlet” niteliklerine uymayan bir yapısı vardır.

Klasik derin devlet gizlidir, görünmezdir ve varlığını ancak yaptıklarıyla hisseder, görürsünüz.

TÜRKİYE’DE HER ŞEY AÇIK

Oysa Türkiye’de böyle bir durum yoktur.

Türkiye’de her şey ayan beyan ortadadır. Organizasyonun kimseden saklayacak ve saklanacak bir tarafı yoktur.

Devletin sahipleri diyebileceğimiz özel ve imtiyazlı kimselerden oluşan bu kadro (ki bunların pek çoğu “Rumeli-Selanik grubu” veya onların mirasçılarıdır), Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) asker kesimiyle ince temas ve görüşmelerden sonra bir konuda bir eylem türü belirler.

Bu kararların bir kısmı sonradan MGK’nın toplantısında diplomatik dille “devletin gizli kararı”na dönüştürülür. Kuruldaki siyasiler de isteyerek veya istemeyerek (ya da cebren ve hileylen) karara imza koyarlar.

Bu karadan sonra örgüt de dünyanın gözünün içine baka baka planladığı eylemi ( kışkırtma, terör, infaz ya da her neyse) adamları eliyle uygulamaya koyar.

Ne gizlenmeye, ne çekinmeye ne de geri planda görünmeye ihtiyaçları vardır. Çünkü onlara göre; onlar devletin ana çekirdek kadrosudur ve eğer onlar olmazsa devlet bir ay bile dayanamaz yıkılır, parçalanır veya satılır(!).

Onlar Allah’ın bu devlet ve milleti koruyup kollamak için görevlendirdiği özel yaratıklardır. Her türlü sorgu, hesap ve sorumluluktan tenzih edilmişlerdir.

Vatan onlara sadece minnettardır.

SONUÇ

Gördüğünüz gibi Türkiye’nin durumu özel olup klasik “derin devlet” tarifine uymamaktadır.

Türkiye’deki bu organizasyonun gizlenecek, saklanacak, gocunacak hiçbir faaliyeti olmadı. Hep göz önünde ve her şeyi apaçık yaptılar, yapmaktalar.

Birkaç örnek sayarsak;

-1977 Taksim “Kanlı Pazarı” gibi vahşetleri organize edenler,

-Bütün darbelerin baş aktörleri,

-Yüz binlerce insanı işkencelerden geçirtip binlercesini öldürtenler,

-Diyarbakır başta olmak üzere bütün zindanlarındaki vahşetlerin emrini verenler

-Kürdistan sokaklarındaki sayısız infazlara karar verenler,

-Roboski Katliamı,

-Hrant Dink ve onun gibi hainlerin(!) infazına hükmedenler,

Ve daha bunun gibi sayılamayacak olayları organize edenlerin hemen hepsi tanıdık bildik kadrolardır.

Hepsi açıkta, toplumun gözü önünde, her gün medyaya demeçler veren,  tanınan bilinen kimselerdir. Bu konularla ilgilenen herkesin gazete arşivlerinden veya internet sitelerinden isimlerini tek tek bulabilir.

Hiç gizlileri saklıları veya kimseden pervaları yoktur. Sabah akşam medyaya çıkıp devletin gerçek koruyucuları olduklarını, özellikle Kürdistan’da gösterdikleri marifetlerini övüne övüne anlatırlar.

Ağızlarını doldura Kürdistan’da bilmem kaç bin “oparasyon” yaptıklarını söylerler.

Bunlar generallerdir, İstihbarat  ve emniyet birimlerinin üst yöneticileridir, üniversite hocaları, üst düzey bürokratlardır, velhasıl hepsini adı sanı tek tek belli ve bilinen kimselerdir.

Bu kadar açıkta olan bir teşkilata derin devlet denebilir mi?

Onun için bize göre, Türkiye’deki bu teşkilatın adının yanlış konulmuş olup gerçek adının “derin” değil, “Çekirdek Devlet” olması gerekir.

 

 

NOT: Bir sonraki yazıda, günün modası olan “Paralel Devlet-Müşterek Devlet”  terimini açıklamaya çalışacağız.

 

9.2.2014

Mustafa Güneş/URFA

 

 

 

 

 


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık