Mustafa GÜNEŞ

DİLENCİLİK


Mustafa GÜNEŞ
23 Aralık 2012 Pazar 03:17

Dünyanın ilk ve en eski birkaç mesleğinden biridir.

Özünde muhtaç insanların yaşamını sürdürmek için başka insanlardan destek istemesini ifade eder.

Genel ve yoğun olarak geri kalmış, az gelişmiş veya sosyal güvenlik şartlarının iyi işlemediği toplumlarda bulunmakla beraber, az da olsa kalkınmış ülkelerde de rastlanır. Ancak oradakiler yoksulluktan ziyade “psikolojik” sorunları olan kimselerdir.

İnsanları dilenciliğe özendiren çeşitli nedenlerin yanında en temel etken “dinlerdir”. Çünkü hemen her dinde yoksul ve muhtaç insanlara “sadaka” verilmesinin “ahretleri” için faydalı olacağı telkin edilir.

İnançlı insanlar da bir anlamda, “ahretlerine” faydası olsun diye, biraz da vicdanlarını rahatlatmak adına sadaka verirler.

Ancak ilk bakışta her iki taraf için güzel ve hayırlı bir duygu gibi gözüküyorsa da, bunun her zaman böyle işlemediği bir gerçektir.

SADAKA

Sosyolojik olarak hiçbir “sosyal kurum” durup dururken veya kimi insanların canı istedi diye topluma yerleşmez. Bunun için mutlaka toplumda bir ihtiyacın dayatması gerekir.

İlkel çağlarda insanların hayatına “tabiat hali” hâkim olduğu için, kimsenin durumu kimseyi ilgilendirmediği gibi, kimsenin kimseye yardım etmek gibi sorumluğu da yoktu.

Ağır tabiat şartları ve hayati maddelerinin zor bulunması gibi nedenlerden, herkes kendi ailesinin veya klanının “çulunu sudan kurtarma” derdinde idi. Dolayısıyla kimsenin kimseye yardım edecek hali de yoktu.

Zaman ve evrim içinde ilk gelişen sosyal kurum genellikle   “din” olduğundan, topluluk üzerinde de en etkili kimseler doğal olarak din adamlarıydı.

Dolayısıyla insanlara yardım kavramını ilk telkin eden de “din” ve “din adamları” olacaktı.

Din adamlarının ellerindeki tek yaptırım gücü ise, insanları ancak “günah” ve “azap” telkini ile yardıma yönlendirmekti.

SADAKA ALMAK

Dinlerin sadaka verenleri özendirmek için verenlere müjdelediği “ahret mükâfatına” karşılık; sadaka alanları da üzmemek ve incitmemek için bir cevap bulması gerekiyordu.

Onlara da, tanrının (veya tanrıların) sadakalık duruma düşenleri bu dünyada sınadığını, eğer burada bu çilelere şikâyet etmeden katlanırlarsa, öte tarafta büyük mükâfatlar kazanacaklarını, bu dünyadaki zenginlerden daha fazla rahat edeceklerini telkin ettiler.

Ve böylece binlerce yıllık inanç evrimi içinde, dünyanın her köşesindeki çeşitli inançlar biçimden biçime evrildiği halde, “sadaka” kavramı hep varlığını sürdürerek devam etti.

Bütün bu dini gerekçelere rağmen gene de herkes sadaka almak yerine verecek durumda olmayı tercih etmiştir.

Kısaca, gerekçeler ne kadar teselli edici olursa olsun, hemen herkese göre sadaka almak hoş bir şey değildir ve inciticidir. Onun için de mümkün olduğunca gizli verilmesi önerilmiştir.

DİLENCİ

Hayat gözlemi göstermiştir ki, yoksulların hemen tamamına yakını her türlü yokluğa rağmen dilenme yolunu seçmezler. Öyle ki, kimileri dilenmektense, dinen yasaklanmış olmasına rağmen, tüm ailesini öldürerek dilenci durumuna düşmekten kurtulma yolunu seçtiği dahi görülmüştür.

Bundan da anlaşılacağı gibi, bir kimsenin  “dilenmesi” için ortada “özel bir kişiliğin” bulunması gerekir. Yani her yoksul düşen, her aç kalan hemen dilenme yolunu seçmiyor. Dilendiği sırada karşılaşacağı tüm bakış, müdahale ve olumsuz davranışlara katlanabilecek bir kişiliğe sahip olması gerekiyor.

Bunlara katlanması için ya özel bir yaşam tarzından gelmesi veya karakter yapısında böyle bir dokunun bulunması gerekir.

DİLENCİLİK TÜRLERİ

Her ne kadar dilencilik özel bir kişilik gerektiriyor ise de, her dilenci de kendi kişiliği ve becerisince kendine göre dilenme tekniği geliştirir.

Kimisi en çok bilinen türü olan gezici ve el açarak; kimisi kapılarda dolaşarak; kimi belli bir köşeyi mesken tutarak; kimi aboneler bularak; kimi temiz elbiseler giyinip insanları bir kenara çekerek; kimi elinde bir belge ile iknaya çalışarak; kimi sakatlığını kullanarak, kimi çete halinde senaryolar düzenleyerek dilenir.

Kimi de o güne kadar kimsenin aklına gelmemiş metotlar bularak…

Kimileri kimsesiz çocukları toplayıp şebeke halinde eğitip sokaklara salarak…

Kimileri de hiç ihtiyacı olmadığı halde, sırf psikolojik yapısı gereği, “yığıcılığı” meslek edinip zevk alarak dilenir ki, bu tamamen iflah olmaz bir ruhsal hastalıktır. Bunların çoğu topladıkları paraları hiç harcamadan kimsenin bilmediği yerlere saklar, ölünce de yitip gider.

SADAKA VERENLER

Gene gözlenmiştir ki dilenciye sadaka verenlerin pek çoğu içten gelen bir rıza ile vermezler. Çevre baskısı, baştan savma veya beddua almamak endişesi ile verirler. Çünkü kimse dile getirmese de dilenciliğin son çare olmadığını, çevresinde dilenciden çok daha zor durumda olduğu halde dilenmeyen sayısız insanların bulunduğunu bilir.

Filozof Nietzsche (Niçe) dilenciler için;

“Dilencileri ama tamamen kaldırmalı ortadan! Gerçek, onlara vermek rahatsız eder insanı, onlara vermemek de insanı rahatsız eder.” Diye yazar.

Bu mantık çok acımasız gibi gözükse de, dilencilerle karşılaşan hemen herkesin benzer duyguları aklından geçirdiği da inkâr edilemez bir olgudur.

Zaten dilenciye verilen miktar da yardımdan ziyade baştan savma veya sırnaşmadan kurtulma niteliğindedir.

Onun için deriz ki; Allahın günü sokaklarda dolaşan bu “profesyonel meslek erbaplarına” anlamsız miktardaki 3-5 kuruş “savuşturmalık””  vermektense; biraz dirençli davranıp reddetmeli, illa da yardım duygularınızı tatmin etmek istiyorsak, çevremizdeki desteğe muhtaç, ancak sessizce durumuna katlananlara hissettirmeden –ama işe yarar miktarda- yardım yolunu seçmelidir.

SOSYAL DEVLET

Elbette iyi işleyen bir sosyal devlette bu tür yardımlara gerek olmadığı da açıktır. Fakat devletin yapacağı sosyal desteklerin insanları muhtaç duruma düşürmeden yaşamını sürdürecek seviyelere ulaşıncaya kadar bu özel yardımların da yapılması, günah ve sevaptan öte bir insanlık ödevidir

Tabi insan onurunu incitmeden yapıldığı sürece…

URFA VE DİLENCİLER

Kendimi bildim bileli Urfa, taşıdığı “Peygamberler Şehri” unvanı ve mistik ortamı her zaman dilencilerin cazibe merkezi olmuştur. Özellikle Ramazan aylarında  “Dergâh” civarı, dilenciler açısından adeta bir “Türkiye Karması” görünümünde olup her ilden bir kaçına rastlamak mümkün. Üstelik yetmezmiş gibi bir de komşu ülkeden gelenleri saymıyoruz.

Tabi Urfalıların aşırı merhametleri ile bu akını gittikçe özendirdiği de ayrı bir hikâye…

 

21.12.12

Mustafa Güneş/URFA

 


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık