Osman GEREM

FAKİRLİĞİN ADABI


Osman GEREM
25 Mart 2016 Cuma 16:33

FAKİRLIĞIN ADABI

Zenginlik gibi fakirlikte bir imtihan sebebidir.

Rasülullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Fakirlik neredeyse küfür olacaktı."

Hadis-i şerifte belirtildiğine göre büyük sıkıntılara düşmek, fakirlik sebebiyle zaruri ihtiyaçlarını karşılayamamak insanı küfre sürükleyecek tehlikeleri içinde bulundurmaktadır. Kişiyi halinden sızlanmaya, Allah'ın hükmüne razı olmamaya, isyana ve haramlara sevk eden fakirlik, kaza ve kadere itiraza kadar götürebilir. Bu ise insanı küfre düşürür. Yada fakirlik, kişiyi aşağılık duygusuna itebilir. Bu kompleks ve duygudan kurtulmak için kişi, her türlü değerlerini yitirebilir, haramlara ve yanlış yollara tevessül edebilir. Veya çoğu kere fakirlik, insanları servet düşmanı haline getirebilir. Bilhassa sosyalizm ve komünizm fikrine sahip olanlar, insanların bu duygularını istismar etmişlerdir. Bütün bunlar ise Allah'ın taksimine razı olmama sonucu doğurabilir. Böylelikle fakirlik nankörlük sebebi olabilir. Günümüzde tüketimin körüklenmesi, israfın özendirilmesi sosyal dengeleri alt üst etmiş ve sınıfsal farklılaşmaların artmasına neden olmuştur.

Haberde şöyle varid olmuştur: "İnsanlar öyle bir zamana erecekler ki, erkeğin helaki hanımının, anne ve babasının veya evladının elinden olacak. Onlar onu fakirlikle ayıplayacaklar ve ona altından kalkamayacağı yükler yükleyecekler. Bu sebeple o adam, dinini alıp götürecek yollara saparak helake uğrayacak."

"İlim ve mal her kusuru örter. Cehalet ve fakirlik de her kusuru ortaya çıkarır."

"Şu yedi şey gelmeden önce salih amellerde acele ediniz. İnsanları ancak şu yedi şey bekliyor: Unutturucu bir fakirlik, azdırıcı bir zenginlik, sıhhati bozucu bir hastalık, takatten düşürücü bir yaşlılık, ani bir ölüm, Deccal ki beklenen şerdir ve kıyamet. Kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır."

İşte fakirliğin bu tür ve daha değişik tehlikeleri sebebiyledir ki, Peygamber Efendimiz fakirlikten Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir: "Fakirlikten, yoksulluktan, zelil olmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allah'a sığının." Ve kendileri de şöyle dua etmişlerdir:

"Allah'ım! Fakirlikten, yoksulluktan, zelil olmaktan, zulmetmekten ve zulme uğramaktan Sana sığınırım."

"Allah'ım! Kabir azabından, ateşin (cehennemin) fitnesinden, Deccal'in fitnesinden şerrinden, zenginliğin fitnesinden şerrinden Sana sığınırım."


YORUMLAR
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Yukarı Çık
urfa / şanlıurfa / şanlıurfa haber / urfanatik / urfa star