Mustafa GÜNEŞ

HAK VE HAKSIZLIK


Mustafa GÜNEŞ
26 Mayıs 2014 Pazartesi 12:37

Hukukçular “hak” kavramını en kısa şekliyle, hukuk düzeninin insanlara tanıdığı yetkiler, olarak tanımlar. Gerçek hak bu tariften daha geniş bir kavram ise de konuyu fazla dağıtmamak için bu sınırlı tanımla yetineceğiz

Teorik olarak bir devletin egemenliği altında bulunan insanların bir takım yetkileri kullanma imkanları, ancak o devletin tanımlayıp çizdiği sınırlar içinde hareket etmekle  mümkündür.

Gene teorik olarak devletin vermediği bir yetkiyi kimse hak diye kullanamaz. Bir kimse kendi iç dünyasında onun bir hak olduğuna inansa bile hukukan geçerli olamaz.

Böyle bir hakkı kullanmaya kalkan devlete göre suç işlemiş olur.

Hakkı somutlaştıran yetki ise; kişiye seçme imkânı tanıyan bir davranış veya irade beyanıdır. Yani kişi, hukuk düzenin kendisine tanığı bu irade beyanını gene o sınırlar içinde dilediği zaman dile getirebilir.

Yetkiyi kullanıp kullanmamak ise tamamen kişinin kendi iradesine kalmıştır.

Öyle durumlar vardır ki, kişi/kişiler uğrunda ölümü bile göze alarak mücadele ettiği bir hakkı elde ettikten sonra hiç de kullanmaya bilirler.

Hak kavramının o büyük, gizemli ve dayanılmaz sırrı da tam buradadır.

Bu cazip sır, aynı zamanda hak ve haksızlık arasındaki akıl almaz farkın gizlendiği yerdir.

HAK, HAKTAN ÖTE DEĞİLDİR

Hakkında bunca savaşlar mücadeleler verilen hakla ilgili hayat pratiği göstermiştir ki hak, haktan öte bir şey değildir. Hakkın en önemli özelliği niteliğidir. Yani hakta niceliğin (sayının, büyüklüğün ve rakamın) hiçbir önemi yoktur. Bir kimse, bir şey veya kavramı hak olarak belirlemiş, onu kendine temel amaç edinmişse, hiç kimsenin onun büyüklüğünü, mantığını ve çapını, hatta uygulama imkânın bulunup bulunmadığını sorgulama gibi bir gerekçe öne sürmeye hakkı yoktur.

Çünkü hak, özü itibariyle sübjektif, yani tamamen kişinin iradesine bağlı bir kavramdır. Çapını ve niteliğini o tayin eder.

HAKSIZLIK, HAKSIZLIKTAN ÖTEDİR.

Özet bir ifadeyle hak,hakla sınırlı olup niceliği ne olursa olsun, hak bellediği şeye kavuşmuş insan susar,durulur ve rahatlar.

Ancak haksızlığın insan ruhunda yarattığı yıkım, öfke ve tatminsizlik duygusu hakkın boyutundan çok çok öte bir durumdur. Burada hakkın değer ve niceliğinden daha farklı bir boyut söz konusudur.

Daha iyi anlaşılması bakımından basit bir örnek verelim:

Diyelim ki kendini komşusundan güçlü gören biri, komşunun bir yumurtasını aldı. Komşu da gidip mahkemeye başvurdu. Mahkeme;

“Devletin bunca ağır yükü varken bir yumurta için devletin mahkemesini uğraştırmaya gerek yok, reddedilmiştir” diye bir karar veremez.

Mahkeme, hâkim, devlet ve hatta ahali açısından çok basit gibi görünen küçük bir yumurtanın, o kişinin benliğiyle iç dünyasında yarattığı sarsıntı ve huzursuzluk yumurtanın boyutlarıyla kıyaslanamayacak kadar derindir.

Şimdi eğer o kişiye yumurtasını geri verir veya tazmin ederseniz, kişinin yapacağı hiçbir şey kalmaz. O artık hakkın almış, iç dünyası durulmuş, susup oturacak biridir.

Görüldüğü gibi bütün olay bir hakkın geri verilmesiyle kapanmış, ortalık durulmuştur.

Belki de bundan sonra o kişi yumurtadan vazgeçebileceği gibi üstüne komşusuna bir tavuk da hediye edebilir.

Diğer taraftan yumurtası rızası dışında elinden alınan insan bunu geri alamadığı zaman hakkın konusu bir yumurta olmaktan çıkıp o kimsenin kişiliğinin yok sayılması boyutuna dönüşür.

Haberlerde çok sık duyarız:

“Bir tavuk için aileler biri birine girdi şu kadar ölü veya yaralı var. Polis tarafları güçlükle ayırdı. Şu kadar kişi gözaltına alındı.”Gibi…

Genel olarak bu tür haberlerin ardından çok kimse oturduğu yerden ;

“Bu ne akılsızlık, ne ahmaklıktır. Bir tavuk için değer mi?” gibi ahkamlar keserler.

Oysa bu tür ahkâmlar kesenleri bir başka gün bir ciklet için kavga ederken görebilirsiniz.

Çünkü olayımızda konu  niceliksel olarak tavuk boyutundan çıkmış, bir tarafın diğer tarafı hesaba almama ve “yok sayma” niteliğine bürünmüştür.

Psikologlar, genel olarak, bir kişinin başka birini öldürme psikolojisinin altında ölenin katili muhatap almayıp yok saydığı için katilin de:

“Demek beni yok sayıyorsun? Bende da seni yok edeyim ki var olduğumu anlayasın” psikolojisiyle hareket ettiğini kabul ederler.

(Tabi bu cinayet olgusunun sadece bir yönüdür. Diğer yönleri hem konu hem de bilgimiz dışıdır.)

ADİL DEVLET

Adil devlet, hakkını almış insanların sayısal olarak fazla olduğu devlettir. Böyle devletlerde toplum durgun, barışçı ve huzurludur. Buna karşılık bir   devlette toplum tedirgin, tamamı veya bir kısmı hep tetikte, hep ayakta ve huzursuzsa o devlette adaletten yana bir şeyler eksik ve haksızlığa uğradığını inanan insanların fazla olduğunu gösterir.

TÜRKİYE’DE DURUM

Osmanlı dönemi de dâhil olmak üzere, bu devletin tarihinde toplum ve devlet hep huzursuz, hep tetikte ve her zaman devletle vatandaşın bir birine güvenmediği bir ortam hâkimdir. Sürekli olarak değişik kitlelerin farklı nedenlerle haksızlığa uğramışlık huzursuzluğu hâkim olmuştur.

Elbette her kesimin huzursuzluk ve haksızlık nedenlerini tek tek saymamıza imkân yoktur. Ancak en belirgin örnek olarak yaklaşık 180 yıldır hiç gündemden düşmemiş bir konudan, “Kürt Meselesi”nden örnek vererek yazımızı bağlamaya çalışalım.

Yıllardır bu konuyu anlamamakta direnen veya konuyu saptırmak amacıyla kavram kargaşası yaratmak isteyenler, Kürtlerin isteklerini dolambaçlı yollarla karmaşık hale getirmek isterler.

Oysa konu çok basit ve özünü birkaç başlıkta toplamak mümkün… Bu sorunlar çözüldüğü zaman hem Kürt kesiminde hakkını alıp durulmuş insanlar duygusu hâkim olacak,hem toplum rahat edecek, hem de devlet enerjisini başka bir eksiği gidermeye yönlendirecektir.

Başından beri taleplerinin ana ekseni;

1-Ana dilde eğitim,

2-Kimliğini serbestçe ifade ve aidiyetinin devletçe kabulü

3-Kendi yönetimine katılıp, karar verme hakkı.

Evet. Çok fazla dolandırıp karmaşık hale getirmeden kısaca bütün istekler bunlardır diyebiliriz. Dışarıda kalmış diğer konuların tamamı ayrıntıdır ve kafa karıştırmaktan başka amaca yaramaz.

Ayrıca bu hakların devletçe kabulünün istek sahiplerinin mutlaka bunları kullanacağı anlamına da gelmez.

Mesela “Ana Dilde Eğitim Hakkı”nı ele alalım:

Yukarıda tanımladığımız hak kavramına göre düşünecek olursak, şöyle diyebiliriz:

“Sen devletsin. Benim ana dilde eğitim hakkımı verip  ona göre alt yapı oluşturmak zorundasın. Gerisi bana kalmış.Ben istersem çocuğumu o okula gönderir,istemezsem göndermem.Bu tamamen bana kalmış bir durumdur ve seni ilgilendirmez.”

Bu kadar basit…

Bu yetkiyi almış insanın artık bundan öte söyleyecek bir sözü,yapacak bir şeyi, çıkaracak bir huzursuzluğu kalmamıştır. Bunu, Kürtçe Müziğin serbest bırakılmasında çok net bir şekilde gördük.İnsanlar bir Kürtçe parça söyledi veya kaset bulundurdu diye ne vahşetler yapıldı bu ülkede,saymaya  gerek yok.

Buna karşılık serbest olduktan sonra isteyen dinledi, istemeyen dinlemedi ancak konu sonsuza kadar kapanmış oldu.

Onun için tekrar belirtelim ki,”hak, haktan öte değildir; ama haksızlık haksızlıktan çok öte bir kavaramdır

27.5.2014

Mustafa Güneş/URFA

 


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık