Osman GEREM

HAYIR SEVERLİK


Osman GEREM
18 Ağustos 2012 Cumartesi 11:43

Hayırhahlık ve iyilikseverlik olarak da bilinen hayırseverlik ( Hubbu’l hayr) önemli ve değerli bir fazilettir. Hayırsever hayırhah olmak demek insanların ve toplumum özellikle yoksulların düşkünlerin,zavallıların, acizlerin, yetimlerin,kimsesiz yaşlıların, çaresizlerin hak ve menfaatlerini gözetmek,dertlerine deva, sıkıntılarına çare bulmak için mal ve canla yardımcı olmak ve fedakarlıkta bulunmaktır.

Hayırseverlik kendinden önce başkalarını düşünmek ve onların dertlerine çare bulmak için feragat ve fedakarlıkta bulunmak,eli açık,gönlü bol olmak anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim’de hayır ve yardımseverliğe isar diğerkamlık denir. Yüce Allah “kendilerini zaruret sıkıntı içinde olsalar bile onları diğerlerini kendilerine tercih ederler” buyurmuştur (haşr/9) bu ayeti kerime Medine’nin yerli halkı olan Enser’ın mal varlıklarını gönüllü olarak çoğu Mekkeli olan muhacir ve mültecilere paylaşmaları üzerine nazil olmuştur.Birinci durum: insan ihtiyaç fazlası malın yeri ve zamanı geldiğinde muhtaçlara karşılıksız verir.Toplum yararına hayır ve infak eder.Esas hayır iyilik elde bulundurulması arzu edilen malın ihtiyaç sahiplerine verilmesidir (bakara /177) “Onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire verirler”(İnsan7/8) mal canın yongasıdır, elde tutulması şiddetle arzu edilir,hayır sevap işler için bile malı elden çıkarmak zordur, nefsin Cimriliği bunu daha da zorlaştırır.

Buna rağmen sevilen bir meta veya parayı elden ve gözden çıkarmak her yiğidin harcı değildir,bunu ancak fedekar,gönlü bol ,himmet ve hamiyet sahibi olanlar başarır.Onun için Yüce Allah onları Kur’an da övünmektedir. İkinci durum: Bir mümin ihtiyaç duyduğu malı ve parayı sıkıntılı bir durumda olmasına rağmen imkanlarını zorlayarak ve fedakarlık göstererek darda kalan muhtaçlara vermesidir.

Zaruret içinde olsalar bile başkalarını kendilerine tercih ederler ibaresi bu durumu dile getirmektedir.Bir hadiste;“yardımın en sevap olanı darda bulunan biri kimsenin imkanlarını zorlayarak yaptığı yardımdır.“Buyrulmuştur ( Ebu ,Davud,vitr, iz,Nesai,zekat,49)

Ebu Hureyre şöyle bir hadis rivayet eder:(Bir adam Rasulallaha gelip açım dedi. Allah resulü evinde verecek birşey bulamayınca sordu: bunu kim misafir eder? Bir adam işte talip oldu ve onu evine götürdü. Eşi, evde küçük çocuğa verecek yemekten başka yemek yok dedi. Bunun üzerine bebeği uyutma ve mevcut yemeği misafire ikram etme konusunda anlaştılar (Buhari, etimel, tirmizi, haşr Suresinin tefsiri) işte cömertliğin isarın, hayır severliğin ve fedakarlığın en mükemmel örneği! Gazali bu konuda daha başka örnekler de nakleder (bk. İhya, 3,251,253)

Bahsedilen örnekler güzeldir ama herkesten bunu beklemek de doğru değildir. Herkes Ebu Bekir (r.a) değildir ki, elinde ne var ne yok ortaya koysun (bk. Serrac,s-169) fakat nadir de olsa her zaman ümmet içinde her zaman H.z Ebu Bekir karakterinde Allah dostları bulunur. Bunlara Ahyar yani ehli hayr ve hayırseverler denir. Yüce Allah:

İbrahim, ishak ve ya,kup peygamberlerden (a.s) bahsettikten sonra:

“Doğrusu onlar katımızda seçkin ve hayırseverlerdendirler.” (sad,-47) buyurur. İsmail, Elyesa ve zülkifl (a.s)da ahyardandır. Ayette geçen ahyar hayırlılar ve hayır ehli, mustaflar ise asfiya, saf derunlar (ve mubarekinlar) anlamına gelir. Hadislerde Hıyar-ı ümmeti hayrun-nas” yani ümmetimin en hayırlıları, insanların en hayırlıları deyimi geçer. Hayrın kaynağı Salih amel, iyi iş, güzel ahlak, ve yardım severliktir. Bir kimse güzel davranışı yaptığı iş ve güzel ahlakı nisbetinde hayrılı ve faziletli bir mümin olur.

ALLAH'IN rahmetinin sağanak sağanak yağdığı bu günlerde bütün insanlığın kurtuluşuna

vasile olmasını.ve müslümanların birlik beraberlik kardeşçe huzur içinde yaşamaları

dileğiyle.yeryüzünde bütün savaşların, ızdırapların, açlıkların, son bulması.

temenisyle bütün müminlerin bayramlarını kutluyorum.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerikYukarı Çık