Ruha TV'yi online izlemek için tıklayın
Osman GEREM

İSLAMİ HÜKÜMLER.


Osman GEREM
10 Mart 2013 Pazar 04:38

İSLAMİ HÜKÜMLER.

 

İster dünya, ister ahrete ait olsun her şeyin hükmü mutlaka İslam dininde mevcuttur. “Kur’an uydurulabilen bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapları tasdik eden, inanan millete her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir.” (Yunus 12/111) İslam, ahrete baktığı gibi dünyaya da bakan bir dindir. “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahret yurdunu da gözet, dünyadaki payını da unutma.” (Kasas 28/77)

Kur’an-

 

 

Ahlaki hükümler: Mü’min

iman

 

 

Ameli hükümler:

Bunlar f

 

 

 

İbadet hükümleri:

Namaz, oruç, hacc, zekât, adak, yemin, zıhar gibi ibadetleri içeren hükümlerdir. Kur’an bütün farzları kısa anlatımla emretmiş, uygulama, şekil ve ayrıntıyı sünnete bırakmıştır.

Muamele hükümleri:

 

 

Aile hukuku: Evlenme, bo

şanma, nafaka, iddet, miras, nesep, gibi hükümleri içerir

 

Medeni hukuk:

 

Ceza hukuku: Ferdin i

şleyeceği suçlar ve bunlara verilecek cezalar bu gruba girer. Ceza hükümleri; mal, can, ırz, nesep ve aklı korumayı amaç edinir.

 

Kaza hükümleri: Davalar

 

Devlet hukuku: Devletleraras

 

 

 

Görüldü

 

ğü gibi hayatımızda hiçbir alan yoktur ki İslam o alan ile ilgili hüküm belirtmiş olmasın. İşte hayatın her anında ve alanında İslam’a uymak yaratılış gayemizin gereğidir.

ı ilişkileri, anlaşmaları v.s. içeren hükümlerdir.

İktisat ve maliye hukuku: Zenginin malından yoksulun hakkı, gelir ve giderin hesaplanması gibi hükümler bu gruba girer.

ın görülmesinde; şahitlik, yemin, hüküm gibi insanlar arasında adaleti gerçekleştirmek için gerekli icraatı düzenlemeyi amaç edinir.

İdare edenlerle idare edilenler arasındaki ilişki: Bu hükümler; adalet, şura, maslahat, yardımlaşma ve koruma gibi esaslara dayanır.

İnsanlar arası muamelelere ilişkin hükümler olup, alışveriş, kiralama, trampa, kefalet, rehin, ortaklık, borçlanma gibi hükümleri içerir.

İbadetin dışında kalan hususi tasarruflar, akitler, suç, ceza ve benzeri hükümlerdir. Bunlar; ferdin fertle, ferdin toplumla veya toplumların birbiriyle ilişkilerini düzenler. Muamele hükümlerini şu kısımları ayırmak mümkündür:

 

 

ıkhın alanına giren mükellefin ibadet, söz, fiil ve akitler gibi insani ilişkilerini ve tüm toplum hayatını düzenleyen pratiğe yönelik hükümlerdir. Ameli hükümleri ikiye ayırmak mümkündür:

ının güçlenmesine, ihlâs, takva ve fazilet sahibi olmasına, beşeri münasebetlerinde en güzel davranışları kazanmasına yönelik hükümler, ibretli peygamber kıssaları, özendirme veya sakındırma anlamı taşıyan ayetler bu gruba girer.

 

ı Kerim’ de ve Sünnet-i Seniyyede yer almış olan hükümler üçe ayrılır:

İtikadi hükümler:

Allah, Melekler, Kitaplar, Ahiret Günü, kaza ve kader hakkında mükellefin inanması ile ilgili hükümler. İnanç hükümleri daha çok Mekke döneminde gelmiş, insanların önce yanlış kanaat, inanç ve hurafelerden arındırılması amaçlanmıştır.

 


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık