Osman GEREM

İSLAMİ HÜKÜMLER


Osman GEREM
10 Mart 2013 Pazar 10:57

İSLAMİ HÜKÜMLER

İster dünya, ister ahrete ait olsun her şeyin hükmü mutlaka İslam dininde mevcuttur. “Kur’an uydurulabilen bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapları tasdik eden, inanan millete her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir.” (Yunus 12/111) İslam, ahrete baktığı gibi dünyaya da bakan bir dindir. “Allah’ın sana verdiği şeylerde ahret yurdunu da gözet, dünyadaki payını da unutma.” (Kasas 28/77)

Kur’an-ı Kerim’ de ve Sünnet-i Seniyyede yer almış olan hükümler üçe ayrılır:

İtikadi hükümler:  Allah, Melekler, Kitaplar, Ahiret Günü, kaza ve kader hakkında mükellefin inanması ile ilgili hükümler. İnanç hükümleri daha çok Mekke döneminde gelmiş, insanların önce yanlış kanaat, inanç ve hurafelerden arındırılması amaçlanmıştır.

Ahlaki hükümler: Mü’min imanının güçlenmesine, ihlâs, takva ve fazilet sahibi olmasına, beşeri münasebetlerinde en güzel davranışları kazanmasına yönelik hükümler, ibretli peygamber kıssaları, özendirme veya sakındırma anlamı taşıyan ayetler bu gruba girer.

Ameli hükümler: Bunlar fıkhın alanına giren mükellefin ibadet, söz, fiil ve akitler gibi insani ilişkilerini ve tüm toplum hayatını düzenleyen pratiğe yönelik hükümlerdir. Ameli hükümleri ikiye ayırmak mümkündür:


İbadet hükümleri:  Namaz, oruç, hacc, zekât, adak, yemin, zıhar gibi ibadetleri içeren hükümlerdir. Kur’an bütün farzları kısa anlatımla emretmiş, uygulama, şekil ve ayrıntıyı sünnete bırakmıştır.

Muamele hükümleri: İbadetin dışında kalan hususi tasarruflar, akitler, suç, ceza ve benzeri hükümlerdir. Bunlar; ferdin fertle, ferdin toplumla veya toplumların birbiriyle ilişkilerini düzenler. Muamele hükümlerini şu kısımları ayırmak mümkündür:

Aile hukuku: Evlenme, boşanma, nafaka, iddet, miras, nesep, gibi hükümleri içerir.

Medeni hukuk: İnsanlar arası muamelelere ilişkin hükümler olup, alışveriş, kiralama, trampa, kefalet, rehin, ortaklık, borçlanma gibi hükümleri içerir.

Ceza hukuku: Ferdin işleyeceği suçlar ve bunlara verilecek cezalar bu gruba girer. Ceza hükümleri; mal, can, ırz, nesep ve aklı korumayı amaç edinir.

Kaza hükümleri: Davaların görülmesinde; şahitlik, yemin, hüküm gibi insanlar arasında adaleti gerçekleştirmek için gerekli icraatı düzenlemeyi amaç edinir.

İdare edenlerle idare edilenler arasındaki ilişki: Bu hükümler; adalet, şura, maslahat, yardımlaşma ve koruma gibi esaslara dayanır. Devlet hukuku: Devletlerarası ilişkileri, anlaşmaları v.s. içeren hükümlerdir.

İktisat ve maliye hukuku: Zenginin malından yoksulun hakkı, gelir ve giderin hesaplanması gibi hükümler bu gruba girer.

Görüldüğü gibi hayatımızda hiçbir alan yoktur ki İslam o alan ile ilgili hüküm belirtmiş olmasın. İşte hayatın her anında ve alanında İslam’a uymak yaratılış gayemizin gereğidir.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Şanlıurfa

Yukarı Çık
urfa / şanlıurfa / şanlıurfa haber / urfanatik / urfa star