Osman GEREM

islami hükümlerin çerçevesi


Osman GEREM
19 Ağustos 2013 Pazartesi 22:28

İSLAMİ HÜKÜMETLERİN ÇERÇEVESİİster dünya ister ahirete ait olsun her şeyin hükmü mutlaka İslam dininde mevcuttur. “Kur’an uydurulabilen bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapları tasdik eden, inanan millete her şeyi açıklayan, doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmettir.” (Yunus 12/11) İslam, ahirete baktığı gibi dünya yada bakan bir dindir. “Allah’ın sana  verdiği şeylerde ahiret yurdunu da gözet, dünyadaki payını da unutma.” (kasas 28/77) Kur’an-ı Kerim’de ve sünnet-i seniyyede yer almış olan hükümler üçe ayrılır.:İtikadî hükümler: Allah, Melekler, kitaplar, ahiret günü kaza ve kader hakkında mükellefin inanması ile ilgili hükümler. İnanç hükümleri daha çok Mekke döneminde gelmiş. İnsanların önce yanlış kanaat, inanç ve hurafelerden arındırılmasını amaçlanmıştır. Ahlaki hükümler:  Mü’minin imanının güçlenmesine, ihlas, takva, ve fazilet sahibi olmasına, beşeri münasebetlerinde  en güzel davranışları kazanmasına yönelik hükümler, ibretli peygamber kıssaları özendirme veya sakındırma anlamı taşıyan ayetler bu gruba girer.  c)       Ameli hükümler:  bunlar fıkhın  alanına giren mükellefin ibadet, söz, fiil         ve akitler gibi insani ilişkilerini ve tüm toplum hayatını düzenleyen pratiğe yönelik hükümlerdir. Ameli hükümleri de ikiye ayırmak mümkündür:* İbadet hükümleri: Namaz, oruç, hacc, zekat, adak, yemin, zıhar gibi ibadetleri içeren hükümlerdir. Kur’an bütün farzları kısa anlatımla emretmiş, uygulama, şekil ve ayrıntıyı sünnete bırakmıştır.* Muamele hükümleri: İbadetin dışında kalan hukuki tasarruflar, akitler, suç, ceza ve benzeri hükümlerdir. Bunlar; ferdin fertle ferdin toplumla veya toplumların birbiriyle ilişkilerini düzenler. Muamele hükümlerini şu kısımları ayırma mümkündür:  - Aile hukuku: evlenme, boşanma, nafaka, iddet, miras, nesep gibi hükümleri içerir. - Medeni hukuk: insanlar arası muamelelere ilişkim hükümler  olup, alışveriş, kiralama, tırampa, kefalet, rehin, ortaklık, borçlanma gibi hükümleri içeriri:- Ceza hukuku: Ferdin işleyeceği suçlar ve buna verilecek cezalar bu gruba girer. Ceza hükümleri; mal, can, ırz,  nesep ve aklı korumaya amaç edinir. Kaza hükümleri: davaların görülmesinde; şahitlik, yemin, hüküm gibi insanlar arasında adaleti gerçekleştirmek için gerekli icraatı düzenlemeyi amaç edinir. İdare edenlere edilenler arasındaki ilişki: bu hükümler; adalet, şura, maslahat, yardımlaşma ve koruma gibi esaslara dayanır.Devletler hukuku: Devletler arası ilişkileri, anlaşmaları v.s. içeren hükümlerdir.İktisat ve maliye hukuku: zenginin malında yoksulun hakkı, gelir ve giderin hesaplanması gibi hükümler bu gruba girer. Görüldüğü gibi hayatımızda hiçbir alan yoktur ki İslam o alan ile ilgili hüküm belirtmiş olmasın. İşte hayatın her anında ve alanında İslam’a uymak yaratılış gayemizin gereğidir.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerikYukarı Çık
urfa / şanlıurfa / şanlıurfa haber / urfanatik / urfa star