Mustafa GÜNEŞ

KADINLAR VE EŞİTLİK SORUNU


Mustafa GÜNEŞ
29 Ocak 2013 Salı 06:11

KADINLAR VE EŞİTLİK SORUNU

Önce belirtelim ki, tüm Müslüman toplumlar içinde -izafi olarak- kadına en eşit davranıp onları toplumsal hayata katan halkların arasında Kürtler hiç de geri de değildir. Hatta önde bile gelen halklardandır. Bunları tüm hayatını “Kürtçe yaşamış” , aynı zamanda yıllarını metropollerde geçirmiş “soslayist orijinli” biri olarak söylüyorum.

Özellikle köy, kabile ve aşiret hayatında Kürt kadınının hayatın tüm alanlarında erkekle paralel yürüdüğünü, çok zaman ölen kocasının yerine geçip tüm klanı yönettiğini, hatta kan davaları gibi ağır sorunların çözümünde dahi etkin rol aldığını Kürtleri tanıyan herkes kabul eder.

Kadının alt sınıf statüsü buralarda oluşmadı demek istiyoruz.

Kadının asıl esareti,  kasaba denen kapalı devre yerleşim birimlerinde başlamıştır.

İSLAM'DAKİ  ORİJİN

İslam’daki kökeni de böyledir. İslam’ın oluşum döneminde Mekke ve Medine, o günden bu güne sosyal hayatı düzenleyen tüm kurallara “rol modellik” yapan birkaç bin nüfuslu tutucu ve bağnaz kasabalardı. İslam açısından karmaşanın özü buradadır. Sorun, o küçük kasabaların yaşam tarzına dokunmadan, adapte edilmeden 10–15 milyon nüfuslu metropollere uygulanmaya çalışılmaktan kaynaklanmaktadır.

METROPOLLER

Buna karşılık bütün özgürlüklerin anası -adeta rahmi- ise modern anlamda organize olmuş büyük kentler ve metropollerdir.

Ancak hemen belirtelim ki, nüfusu milyonla ifade edilse dahi; Urfa, Erzurum, Yozgat veya Anadolu'nun diğer bazı şehirleri, geniş cadde ve parklara sahip olsalar bile, kocaman kasabalardır.

Bir yerleşim biriminin metropol veya kent sayılması için altyapının tamamen teknoloji, sanayi ve eğitim yönünden çağdaş standartları yakalamış olması gerekir.

FEDOLİZM VE KAPİTALİZM

Diğer yandan içimdeki  “adalet duygusu”,kadının feodalizm ve kapitalizmdeki durumuna bakıp suçu bu sistemlerin üstüne yıkmamamız gerektiğini de söylüyor. Çünkü sorunun bundan daha karmaşık ve daha farklı etkenlerden kaynaklandığını düşünüyorum.

Gençlik yıllarımda (68 kuşağıyım), yıllarca ”Best Seller” satmış August Bebel'in “Kadın ve Sosyalizm” kitabını ilk defa okuduğumda, o kadar heyecanlanmıştım ki, sosyalizm geldiğinde, sanki gökyüzünden bir takım kapaklar açılacak ve içinden kadınların üzerine özgürlük ve eşitlik konfetileri dökülecekti.

Kitap, yayınlandığı dönemde de kitleler üzerinde inanılmaz heyecan yaratmıştı. Çünkü henüz dünya üzerinde sosyalizmin uygulandığı bir ülke yoktu (üstelik yazar da sosyalist pratiği görmeden ölecek kadar şanslıydı).

Dünyadaki pratik bir örneğin yokluğundan faydalanan yazar, kadının sosyalizmdeki yerini, teorideki sosyalist ilkelere kendi hayal gücünü de katarak öyle bir tasvir etmişti ki, okuyanın büyüsüne kapılmaması mümkün değildi,

SOSYALİST DEVLET

İlk Sosyalist devletin yeryüzünde belirmesinin en önemli etkisi, o güne kadar barbarca uygulanan kapitalizmin, sosyalist devrimlerin yayılması endişesi ile kendine çeki düzen vermeyi başlatması olmuştur.

Bu devrimden sonra insanların ve tabi işçilerin de demokratik talepleri yavaş yavaş, direniş ve ihtilal gerektirmeden verilmeye başlandı.

Yıllar geçtikçe kapitalizmin “dört başı mamur” uygulandığı gelişmiş ve kalkınmış “Batı Ülkelerinde”, emekçi ve düşük gelir sahibi kesimlere verilen haklar, sosyalist devletlerdeki hakların üzerine çıkmaya başlayınca, işini rengi değişti ve büyük kitlelerin gözdesi durumdaki sosyalizm, giderek prestij kaybına başladı.

SOSYALİT DEVLETLER ÜSTÜNÜ ÖRTTÜ

Objektif sosyal realite bu trendde gelişim göstermiş olmasına rağmen, sosyalistler bu gerçeği görmek istemedi veya kabullenemedi. Ve yüz yıldır tekrarladıkları  “kapitalizm bütün eşitsizlik ve haksızlıkların anasıdır “ ifadelerini sürdürmeye devam ettiler. (Tahmin ettiğiniz gibi o zaman bunların içinde ben de vardım.)

Aynı sosyalistler, 70 yıldır milyonlarca kilometre kare alan üzerinde, kapalı kutu modeliyle uygulanan sosyalist rejimlerde, kadınların Bebel’in hayal ettiği “cennette” yaşadığını sanıyorlardı. Bir yolunu bulup oralara gidenler, döndüklerinde uğradıkları hayal kırıklığı ve gördükleri dehşeti açıklamaktan ya utandılar veya döneklikle suçlanma korkusuyla sustular.

Diğer yandan durumdan habersiz bizim gibi hayalciler, oradaki trajik fiyaskoyu görüp haykıran “normal demokratları” da satılmışlık ve iftiracılıkla suçluyordu.

Ancak insan belirli olgunluğa eriştiğinde ve mevcut insan dokusunun sanıldığı kadar uygar ve mükemmel olmadığını anladığında, kuşkularını önce kendine, sonra da yavaş yavaş çevresine açıklamaya başlıyor.

Mesela kendi açımdan söylersem, 30’lu (1978’ler) yaşlara geldiğimde ayaklarım suya ermiş, dünyanın bu aşamada henüz “mükemmele hazır olmadığını” anlamıştım. Ama bedeli kırılmış bir yığın hayaldi…

GORBAÇOV: KRAL ÇIPLAK

Nihayet Gorbaçov’ un (1986’da) “kral çıplak!” demesiyle, 70 yıldır bastırılan niceliksel birikim, bu beyanatla niteliksel dönüşüme geçti ve bildiğiniz gibi olanlar oldu.

O koca mabetlerimiz domino pulları gibi aniden ve seri halde yıkıldı.

Doğrudur. Kadın kapitalist sistemde eziliyor.

Fakat hangi sitemde eşit ve özgür, onu söyleyemiyoruz.

Söyleyemiyoruz çünkü böyle bir sistem yok!

Dahası, anladık ki kadını ezen sistemler değil insanmış. Yani insanın bu aşamadaki evrimsel yapısıymış.

Üzerinde bunca insan barındıran bu gezegende, belki henüz haberdar olmadığımız ve kadınların eşit ve rahat olduğu bir iki ilkel klan vardır. Ama görüp gözleyebildiğimiz hiçbir modern veya ilkel toplumun diğerinden farkı yok. Rejimi ve sistemi ne olursa olsun...

…VE “NATAŞA” GEREÇEĞİ

En büyük gençlik hayalimiz, sosyalizmin kadının vücudunu meta olmaktan çıkaracak olması idi.

Kadın; eşit, özgür, bağımsız ve en önemlisi kendi vücudunun sahibi olacaktı.

Ama gördük ki, üzerindeki kokuşmuş örtü çekilen her sosyalist ülkeden dünyaya kitleler halinde (utanç verici ama 30 dolarlık) “Nataşa” ihracatı başladı.

Kapitalizm ve öteki sistemler ikinci sınıf kadın üretirken, meğer sosyalist sistem 70 yıl boyunca “Nataşalar” üretip “antrepolarda” bekletmiş. Üzerindeki “ihracat yasağı” kalkınca da ihracat patlaması yaşandı.

Hele bir de yıllarca derununda büyütüp beslediği ve Amerikan Mafyasının yanında “Gandi” kaldığı “Rus Mafyası”,Votkacı Yeltsin ve İşkencecilerle Irkçıların Kralı Putin var ki hiç değinmeyelim…

Öyle veya böyle, gençliğimizi verdiğimiz bir idealin böyle bir fiyasko ile son bulmasının bizde yarattığı yıkımı şimdiki kuşaklar -belki- anlayabilir, ama kavrayıp hissetmesi mümkün değildir.

SONUÇ OLARAK:

Bunları halen sosyalizme inanan devrimci dostlarla bir tartışmaya girmek amacıyla yazmadım. Amacım kadınla erkeğin eşitsizliği problemi, herhangi bir sistemin yarattığı sorun olmaktan öte, insanlığın genel evrimi ile ilgili bir sorun olduğu gerçeğini vurgulamaktır.

—İşin gerçeği de kadınla erkek eşit değildir ve olamazlar.

—Dahası olay, “birbirini tamamlayan iki cins”,veya “bir elmanın iki yarısı” gibi martavalların ötesinde bir olgudur.

—Kadın, ayrı fiziki ve zihinsel üstünlük ve yetersizlikleri olan; erkek ise daha farklı üstünlük ve yetersizlikleri olan iki garip türdür. Bu alanlarda eşitlik yaratmaya çalışanların kimliği ve kariyeri ne olursa olsun, düşeceği durum komik, öne süreceği fikir de saçmalıktan öteye gitmez.

—Eşitliği , “insan haklarından yararlanmada” arayıp uyguladığımızda, ama gerçekten uyguladığımızda, sorun biter. Hepsi bu. Bunun için sistem suçlamaya, aramaya, sistem yaratmaya; olmadı, uzaydan sistem getirmeye gerek yok.

Çözüm basit ve tek cümle: Evrensel İnsan Haklarından gerçekten ve fiilen herkesin yararlanması…

 

 

 

22.1.2013

Mustafa Güneş/URFA


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık