Recep KOÇAK

Küçük Dokunuşlarla Güzelleşen Hayatlar


Recep KOÇAK
10 Haziran 2013 Pazartesi 03:55

“Hayat iki tarafı keskin bıçak gibidir. Neresine dokunsanız canınız yanar...Nice insan
var kimsesiz, çaresiz ve yalnız... Kimi bakıma muhtaç, kiminin işe ihtiyacı
var... SODES bu projeyle sorunlara doğru çözümler üretmenin gayretinde
birbirine ihtiyaç duyan kişileri bir araya getirdi.

İki yönlü bir proje Yalnız Değilsiniz. Hedef; Erzincan’da bakıma muhtaç, yaşlı,
hasta kadınlara evde bakım hizmeti verilirken, işe ihtiyacı olan kadınları da
bu konuda eğiterek onlara iş imkânı sağlamak. Projeden faydalananlar da proje
sorumluları da kadınlardan oluşuyor. (…)

Her iki kesim için de çok önemli bir proje. Hasta ve yaşlı bakımını sağlayan
faydalanıcılar hem sertifika sahibi oldular hem de bir süre iş sahibi. Diğer
faydalanıcı grubunu proje daha fazla mutlu etmiş. 91 yaşında bir faydalanıcının
sözleri bunu ifade etmeye yetiyor: “Hiçbir
şey istemiyorum! Kapımı açıp nasıl olduğumu sorun yeter, 10 yıldır
neredeydiniz? Her bayram gözlerim yollarda kaldı ne gelen ne giden”
diyor ağıtlar

yakarak...

Bir yürüme engelli faydalanıcı hasta bakıcıları görünce inanılmaz bir sevgi
gösterisinde bulunarak; “Gelmenize o kadar sevindim ki! Ben yıllardır evden çıkmadım.
Onlar sayesinde dışarı çıkıyorum, geziyorum, hava alıyorum, alışveriş yapıyorum”
diyor.

Unutmayalım bir gün biz de yaşlanacağız ve hastalıklar bizim de kapımızı çalabilir. Onları şimdiden
anlamak ve destek olmak gerektiğini düşünen SODES, bu projeyle yalnız
bırakılmış, bir kenara itilmiş, çaresiz insanlar için büyük bir hizmet vermiş.
Üstelik işe ihtiyacı olan kadınları da unutmadan...”

Bu satırları, Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanan Sosyal Destek Programı
(SODES) çalışmalarını anlatan kitaptan aktardık. Erzincan’da uygulanan “Yalnız
Değilsiniz” projesi bu satırlarla özetletmiş.

Sosyal Destek Programı (SODES), sosyal içerme, kültür-sanat- spor ve istihdam
bileşenleri altında, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarınca yürütülen
projeler yoluyla toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik çeşitli projelerin
desteklenmesini amaçlamaktadır. SODES ilk kez 2008 yılında GAP Bölgesi’nde
uygulanmaya başlamış. Programa, 2010 yılında DAP illeri de dâhil edilerek 25
ile ulaşılmış ve 2011 yılında 5 ilin de pilot uygulama illeri olarak Programa dâhil
edilmesiyle il sayısı 30’a ulaşmış. 2013 yılından itibaren 4 il daha kapsama
alınarak Program kapsamındaki il sayısı 34e çıkarılmış.

Bakanlık, SODES’in en önemli amacını uygulandığı yerlerdeki dezavantajlı kesimlerin
beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak
diye tanımlamakta. SODES, istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat ve spor
alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il
düzeyinde Valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel
aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı bir program.
Programın kapsadığı nüfus kesimleri, özellikle yoksulluk ve sosyal imkânlara
erişimde sıkıntı yaşayan; çocuklar, gençler, kadınlar, işsizler, yoksullar, göç
etmişler, engelliler ve kentlerin gecekondu bölgelerinde yaşayan bireyler ve
gruplar. Bu kapsamda, SODES ile 2008-2012 yılları arasında toplam bütçesi yaklaşık 674,4 milyon TL olan 5.792
adet proje desteklenmiş.

Kalkınma Bakanlığı, SODES projelerinin verimliliğini profesyonel bir kuruluş
aracılığıyla araştırmış. Sonuçları, düzenlenen bir programla geçtiğimiz Cuma
günü bir grup STK yetkilisinin de içinde bulunduğu davetlilerle paylaştı.
Gerçekleştirilen çalıştayda SODES uygulamalarının güçlü ve aksayan yönleri
tartışıldı.

SODES projelerinde sağlanan bütçelerle kurumların kendi kuruluş amaçlarını
gerçekleştirmelerine imkân verildiği düşünülmekte. Bu durum özellikle STK’lar
için geçerli olmakla beraber, kamu kuruluşları için de geçerli. Bu bütçeler
sadece projelerin uygulanmasına değil, kendi kurumsal kapasitelerinin iyileş­tirilmesine,
böylece de kurumsallaşma süreçlerine ciddi katkıda bulunmakta. Buna ek olarak,
SODES kurumların sadece fiziksel şartlarının iyileştirilmesine değil,
kurumların çalışanlarının daha kalifiye ki­şiler olmasına da katkıda
bulunabilmekte.

SODES projelerinin kurumlarla ilgili olarak en sık bahsedilen fayda, kurumlarda proje
yürütme kültürü oluşturulmuş olması; bu değerlendirme hem kamu kurumlan hem de
STK’lar için yapılıyor. Örneğin SODES ile gelişen bu proje kültürü sayesinde kendilerine
daha fazla güven duymaya başladıkları ve AB projeleri gibi diğer projelere
başvuruda bulundukları gözlemlenmiş.

Bununla birlikte STK’lar açısından bakıldığında, illerde STK sayısında artış olduğu
dile getirilmekte. İllerdeki STK’ların gelişmesi, yaygınlaşması ve güçlenmesi
SODES’in önemli bir fonksiyonu olarak değer­lendirilmekte. Bu artışın en önemli
nedenlerinden biri, finansal kaynak sayesinde STK’ların daha rahat projeler
geliştirebilmeleri olarak tanımlanmakta.

Uygulamanın içinde yer alan vali yardımcıları tüm bu süreçlerin aslında sivil toplum
anlayışına katkıda bulunduğunu ve sivil toplumu güçlendirdiğini de vurgulamakta.

SODES’in projelere katılan kişilerde meydana getirdiği memnuniyet ve olumlu etkiler göz
önüne alındığında devamlılığı faydalı olacaktır.

İyi örneklerin sayısının yüksekliği ve etkinliğinin her geçen gün artıyor olması,
SODES çalışmalarının diğer bölgelerde de yapılması gerektiğini göstermekte.
Buradaki iyi uygulamaların başka illere de örnek teşkil edebileceği göz önünde
bulundurulmalı.

SODES projelerindeki yararlanıcıların büyük çoğunluğunu çocuklar ve gençler ile
kadınlar oluşturmakta. Ülkemizin nüfusunun yarısına yakınının genç nüfustan
oluştuğu düşünüldüğünde hedef kitlenin doğru olduğu gözlenmekte. Çocuklara ve
gençlere yönelik projeler eğitim seviyesine ve sosyal gelişmeye de katkı
yapmakta.

SODES projeleri, uygulandığı her ilde farklı isimlerle ve değişik alanlarda
uygulanıyor. Mersin’de gençlerin tekne yapımını hedefleyen projenin adı; “Ekmeğini Denizden Kazan”. Tunceli’de
kadınlara meslek öğretip istihdama katkı sağlamayı hedefleyen proje ise “Üretmek Güçlenmektir” adıyla yola
çıkmış. Siirt’te ise, unutulmaya yüz tutan bir geleneği canlandırmak, 500
yıllık bir kültürü, şalşepik kumaşı üretimini yaşatmak için “Dokuyarak Yaşatalım” projesi
uygulanmış.

SODES, binlerce dezavantajlı vatandaşımızın yüzünü güldürmüş ve kendilerini daha
değerli, daha iyi hissetmelerine vesile olmuş bir uygulamanın adı. Bu
uygulamayı başlatan ve yürütenleri, emeği geçen herkesi, başta Başbakan Erdoğan
olmak üzere, Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ın şahsında tebrik ediyorum.

[email protected]


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerikYukarı Çık