Tahir COŞANDAL

Şanlıurfa Din Kültürü Öğretmenlerine haksızlık...


Tahir COŞANDAL
14 Mart 2012 Çarşamba 06:39
Şanlıurfa, Milli Eğitim Müdürü Hanifi Şahin, döneminde İlahiyat mezunu Din Kültürü Öğretmenlerinin, İmam Hatip Liselerine müracaatı kabul edilmiş ve ek punlar verilerek işleme konulmuş. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Ahmet Pala’nın göreve başlaması ile Din Kültürü Öğretmenlerinin İmam Hatip Liselerine olan müracaatı iptal edilmiştir.
Türkiye’de atama yapılan tüm illerde Din Kültürü öğretmenlerinin İmam Hatiplere müracaatı kabul edilmiş ve atamaları yapılmıştır.
Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü ise yönetmenliğin 7. maddesini kendince yorumlayarak bu atamaları gerçekleştirmemiştir.
Müdür,yönetmenliğin tümünü göz önünde bulundurduğunda (aynı yönetmeliğin 8. maddesi ,yönetmeliğin ekinde bulunan ek 4 formuna ve personel kaynaklar genel müdürlüğünün 20-09-2011 tarih ve 2799 - 63713 sayılı yazısına göre) bu atamayı gerçekleştirmesi gerekirdi.
Bu konu hakkında Milli Eğitim Şanlıurfa Müdürümüz (kendiside ilahiyat kökenli olan biri) neden böyle davrandığı hakkında bir açıklama yapmasını bekliyoruz.

MADDE 7 – (Değişik : 15.5.2010/27582 RG) (1) Yöneticilik görevlerine atanacaklarda aranılan genel şartlar şunlardır;
ç) (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) Atanmak istenilen eğitim kurumuna Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilecek bir alan öğretmeni olmak,
Bu maddeye göre Din Kültürü Öğretmeni İmam Hatip okullarına atanamaz.

MADDE 8 – (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine; bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp, görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar ile 19/12/2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılır.
(2) Bilim ve sanat merkezi yöneticiliklerine öncelikle bu eğitim kurumlarına seçilerek öğretmen olarak atanıp görev yapan ya da bu eğitim kurumlarında görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olmakla birlikte yeniden bu eğitim kurumlarına sınavsız atanabilme hakkını kaybetmemiş olanlar arasından atama yapılır.
(3) Mesleki ve teknik eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunan atölye, laboratuar ya da meslek dersi öğretmenlerinden, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.
(4) Halk eğitimi merkezi ile öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine; herhangi bir alanda öğretmen olanlar arasından atama yapılır. Ancak, öğretmen evi ve akşam sanat okulu yöneticiliklerine atanmak için başvuruda bulunanlardan, bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.
(5) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında sayılan eğitim kurumlarının dışında kalan diğer bazı eğitim kurumu yöneticiliklerine; atanmak için başvuruda bulunanlardan bu Yönetmelik eki EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formunda belirtilen alan öğretmenlerine ayrıca ek puan verilir.
Müdür (20) puan,Müdür Baş yardımcısı (5) puan ve Müdür yardımcısı (5) puan verilir.

EK-4 Yöneticilik Ek Puan Formu

Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre;

Anadolu İmam Hatip Lisesi/ imam hatip lisesi yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden alanı; imam-hatip liseleri meslek dersi veya din kültürü ve ahlak bilgisi (ilköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği mezunları hariç)


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerikYukarı Çık