Bermal MELİK

Siyasette Kadın Kotası


Bermal MELİK
2 Ağustos 2013 Cuma 14:36

Türkiye' de yeni bir döneme giriliyor.Her şeyin yeniden düzenlenebileceği bir dönem.Yani geçmişin benzeri yada kopyası yaşanmayacak.Bu yüzden karar alma düzeylerinde kadın ve erkeğin eşitlenmesi,siyasetin yenilenmesi ve ilerlemesi için çok önemli. Kadınların yer almayacağı barış masalarının ,doğru çözümler üretemeyeceğini çünkü eksik ve eşit olmayan bir başlangıç olacağını ,eksik olanında da yanlış olacağı kanısındayım. Kadının yerel ve genel yönetimde siyasal katılımının düşük olduğu bilinen bir gerçektir. Siyasette kadın katılımı, kadın sorunlarının çözümü için gereklidir.Kota uygulaması kadının siyasal katılımını artırmada önemli bir adımdır.Ataerkil yapının hakim olduğu kültürel ve geleneksel uygulamalar, toplumun kalıplaşmış cinsel yargıları, kadının bilgi ve ilgi eksikliği, siyasi partilerin eşitsiz uygulamaları ve toplumsal desteğin eksikliği siyasal yaşamda cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına engel olmaktadır. Çoğu ülkede yasalar önünde eşitlik ilkesine önemli oranda uyulmuş olsa da hayatın içindeki eşitlik hep göz ardı edilmektedir Kadınların siyasette eksik temsilinin giderilmesi için siyasal ve kamusal alanda kadınların sayısını artırmak ve kadınların içinde bulundukları koşulları değiştirmek gereklidir.
Demokratik sistemin gelişmesi kadınların öncülüğünde olacaktır. Demokratik siyasetin güçlendirmenin ,geliştirmenin yolu kadınların siyasette daha aktif olmasından geçer. Çoğu konuda olduğu gibi siyasette de dış lanmış, ikincil konuma itilmiş kadınların, çıkarlarını koruyabilmeleri, erkekle eşit hak ve özgürlüklere sahip olabilmeleri, kararlara katılıp yönlendirebilmeleri, kararları alan pozisyona gelebilmeleri için siyasete katılmaları gereklidir. Bu nedenle kadının sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yaşam içinde aktif olarak yer almasını sağlayacak tedbirlerin alınmasını, yasal ve ekonomik engellerin kaldırılması ve teşvik edilmesi gereklidir. Sosyal yaşam içinde kendine yer edinen kadın daha güvenli, başarılı, etkin ve özgür bir tavır sergileyebilecektir. Kadınların erkeklerin beraber karar almaları ,Türkiye'de ataerkil siyasetin yol açtığı tüm tıkanmalara ,bozukluklara çaredir. Bu konuda en güzel örneği Barış ve Demokrasi Partisi vermektedir. BDP cinsiyet eşitsizliği söylemiyle, Kürt sorununu aynı kuvvette ilerletiyor. BDP ,her iki mağduriyete aynı kuvvetle sahip çıkıyor.Kürtlerin yıllardır yürüttüğü barış hareketi ,kadınların da bu konuya sahip çıkmasını doğurdu. Parti adına yakışır bir şekilde ,olmazsa olmazları ,demokrasi eşittir demokrasi olmuştur. BDP' nin kota uygulaması ,eş başkan sistemi en etkili yöntemler olmuştur Barış ve Demokrasi Partisinde Parti Meclisi 31 kadın 49 erkek üyeden oluşmaktadır.Bu siyasetin ataerkil çizgisini değiştirmekte çok önemli bir adım.
BDP ve ondan önceki HEP,HADEP,DEP gibi, tüm partiler insan hakları ve demokrasi talapleri üzerine kuruldu.Kota uygulamasının ,eş başkan sisteminin diğer partileri teşvik etmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 29 mart yerel seçimlerinde sonra DTP' li 99 belediyenin 19' unda kadınlar başkan olmuştu.Türkiyede kadınların yerel yönetimlere katılım oranı yüzde 1.5 -2 iken DTP de yüzde 22 idi.Ayrıca belediye mecis üyelerinin öenemli bir kısmı kadındı.14 Nisanda DTP li siyesetçilere yönelik bir tutuklama furyası başlatılmamış olsaydı,BDP parti meclisinde ve yönetim kademelerinde yer alan kadınların oranı yüzde 40' ı geçerdi. Mecliste yer alan partiler arasında yönetimdeki kadınlar açısından birinci sırada yüzde 39' luk bir oranda BDP yer alıyor..Onu ,50 MKYK üyesinin 15'i kadın olan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) izliyor.AKP' li MKYK üyesi kadınların erkeklere oranı yüzde 30.Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 81 Parti meclis üyesi var..Bu üyelerden 17' si kadın.Kadınların erkeklere oranı yüzde 21.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) başkanlık divanında 16 kişi yer alıyor,tamamı erkek.Merkez Yönetim Kurulunda ise 71 erkeğe karşılık 5 kadın yer alıyor.Kadınların erkeklere oranı yüzde 7. Türkiye'de siyaset eril bir yapı tarafından belirlenmekte ve bu yapılanma siyasal karar süreçlerine de yansımaktadır. Dolayısıyla kadın, siyasal karar organlarında simgesel olmaktan öteye gidememektedir. Kadın sorununun çözümü için siyasette erkek hâkimiyetine son verecek, kadın temsilini artıracak düzenlemelere ihtiyaç vardır. Kadınların siyasetteki ikincilliği, kadınlar lehine pozitif ayrımcılık ve kota konulmasını içeren yaklaşımları zorunlu kılmaktadır. Siyasete bireylerin aktif katılımı teş vik edilmelidir. Siyasete aktif olarak katılmayan yada katılamayan bireyler, özellikle de kadınlar için daha nitelikli bir temsilin gerçekleştirilmesi sağlanarak daha demokratik bir toplum yapısı oluşturulmalıdır Kota, kadınların politikaya aktif katılımının önündeki toplumsal engeller kaldırılıncaya kadar uygulanabilir. Kadınların siyasal katılımını artırabilmek için kota uygulamasının siyasi partilerden başlatılması, uygulamaya siyasi partilerin her düzey karar organında yer verilmesi ve gönülden desteklenmesi gereklidir. Parti içindeki kadın gruplarının da bu konuda baskı uygulamaları çözümü hızlandıracaktır. Seçimlerde seçmenler, partiler tarafından önlerine konulan aday listelerine oy vermektedirler. Listeler ön seçim ya da merkez yoklamasıyla hazırlanmakta, genellikle de parti liderinin istekleri doğrultusunda seçmeni temsil edecek listeler oluşturulmaktadır. Aday listelerinde kadın aday sayısının arttırılması ve seçilebilecek yerlere yerleştirilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Kadınların ulusal ve yerel meclislerde tüm karar alma konumlarında eşit katılımlarını sağlamak üzere yeni politikalar ve stratejiler geliştirilmelidir.Çünkü gerçek bir demokrasi kadınsız olmaz. Türkiye kadınıyla-erkeğiyle gerçek bir demokrasi istiyor.Kadınlara sadece seçmen rolü verip karar alma sorumluluğundan dışlamak, 'demokrasiyi' ancak 'erkek demokrasisi' yapar.Bu durumda da demokrasiden bahsedilemez. Demokrasinin tam anlamıyla yerleşebilmesi kadın ve erkeklerin her alanda, karar alma mekanizmalarında eşit olarak temsil edilmesiyle mümkündür.


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerikYukarı Çık
urfa / şanlıurfa / şanlıurfa haber / urfanatik / urfa star