SU SAVAŞLARINA DOĞRU


2 Nisan 2012 Pazartesi 09:59
Su; kimyasal olarak hidrojen ve oksijen elementlerinden oluşan ve gaz, Katı ve sıvı halde bulunabilen bir maddedir.
Yaşamın kaynağı su bitkilerde,
Hayvanlarda,
İnsanlarda tüm canlı organizmalardaki temel girdidir.
Günümüzde su kaynaklarının önemli ölçüde kirlenme ile karşı karşıya kalması buna mukabil nüfusun hızla artması önemli bir sorun durumundadır.
Her ülkenin belli miktarlarda tatlı su rezervleri vardır.
Bu rezervler yeraltı suları, ırmak ve göllerden oluşur.
Kaynakların aşırı kullanımı ve buharlaşmanın neden olduğu kayıplar Yağışların az olduğu ülkelerdeki tüketilen su yenilenmemekte ve bu tip Kaynağa sahip ülkeler giderek su rezervlerini tüketmektedir.
Şanlıurfa’da da durum böyledir.
Yetmişli yıllarda içme suyu dahi zor bulunan topraklarımızda;
Güneydoğu Anadolu Projesi sonrasında su o kadar kolay bulunan bir meta Oldu ki fazla sulamadan topraklarımızı tuzlandırdık.
Ancak bu böyle gitmeyecek tez elden su israfının önüne geçmek ve Minimum sulama ihtiyacı gösteren sulama teknikleri ve ürün çeşidi Geliştirmeliyiz.
Aşağıdaki yazı;
Bölgemizde şimdilerde Petrol Kaynaklı Savaşların,
Gelecekte su kaynaklı Savaşlara sahne olacağını öne sürüyor.
“ABD Ulusal İstihbarat Ajansı tarafından,
CIA ve diğer istihbarat ajanslarının da katkılarıyla hazırlanan,
Basına açıklanan bir rapora göre gelecek 10 yıl içinde su Tedarikine ilişkin sorunlar artarak ABD’nin ulusal güvenliği açısından Önemli devletlerde istikrarsızlıklara yol açacak.
Ekim ayında tamamlanan,
Geçen hafta basına açıklanmayan gizli bölümleriyle birlikte,
ABD güvenlik kurumlarına dağıtılan rapor,
“Su sorunları bağlamında ABD’nin küresel liderliğini hayata geçirmesi için yeni fırsatlar getiriyor.
ABD bu fırsatları kullanmazsa başka güçler devreye girerek boşluğu dolduracaktır”
Sonucuna ulaşıyor.
Bu da bize büyük güçler arası jeo stratejik rekabetin,
Önümüzdeki 10 yıl içinde,
Su kaynaklarını da kapsayacak biçimde genişleyerek yoğunlaşacağını gösteriyor.
Tam bu noktada aklıma,
Brzezinski’nin “Türkiye 2025’ten sonra Batı için hayati önem kazanacak” (Milliyet, 23 Mart) sözleri geldi.
Ama konuyu dağıtmadan suya dönelim.
Genel durum kritik
Raporun aktardığı verilere bakınca,
Günümüzde su tedarikinde durumun ne kadar kritik ve patlayıcı olduğunu, ABD’nin kaygılarının arkasındakileri görebiliyoruz.
Dünyanın toplam su kaynaklarının yüzde 97.5’i okyanuslardaki (Tuzlu) sudan oluşuyor.
Tatlı su kaynaklarının toplam içindeki payı yalnızca yüzde 2.5.
Bu yüzde 2.5’lik kesimin yüzde 68.7’si buzullarda duruyor;
Hemen kullanmaya açık değil.
Yeraltı sularının ve kutuplardaki hiç erimeyen buzlardaki suların,
Bu toplam tatlı su stoku içindeki payları sırasıyla yüzde 30
Ve binde 8.
Yüzeydeki ve atmosferdeki suların payıysa binde 4.
Bu atmosfer,
Yüzey sularını oluşturan kaynakların dağılımı yüzde olarak şöyle:
Tatlı su gölleri 67.5,
Topraktaki nem 12,
Atmosfer 9.5,
Nehirler 1.2,
Bitkiler 1.
Kısacası gezegenin toplam su stoklarının ancak yüzde 1 kadarı hemen kullanılabilir durumdaki “Tatlı Su”lardan oluşuyor.
Ancak bunun da önemli bir kısmı sağlık açısından hemen kullanmaya uygun değil.
UNICEF’in saptadığına göre gelişmekte olan ülkelerin nüfusunun yüzde 37’si, dünya nüfusunun yüzde 20’si temiz (mikropsuz, zehirsiz) su kaynaklarından yoksun.
Gezegenin toplam su stoklarının yaklaşık yüzde 1’ini oluşturan tatlı su stoklarının kullanımına bakınca da,
Gıda tedarikiyle su tedariki arasında yaşamsal ilişki olduğunu görüyoruz.
Nehirlerin, göllerin ve toprak altı sularının;
Yüzde 68’i tarımda,
Yüzde 10’u enerji sektöründe,
Yalnızca yüzde 7’si sanayi ve hane halkı tarafından kullanılıyor,
Yüzde 3 de rezervuarlardan kullanılamadan buhar olup gidiyor.
Salt tüketime yönelik kullanım söz konusu olduğunda tarımın payı yüzde 93’e yükseliyor.
Hane halkı tarafından tüketilen suyun ise toplam tatlı su kaynakları içindeki payı yüzde 3’ün altında kalıyor.
Bir kilogram buğday ekmeği,
Bir kilogram sığır eti,
Bir litre süt üretebilmek için (yaratılan kirlenmeyi temizlemenin su kullanımı açısından maliyeti de göz ününe alınarak),
Sırasıyla 1600 litre, 15 bin 400 litre ve 1000 litre su gerektiğini Gelişmekte olan ülkelerde ama başta Çin’de kentleşmenin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini,
Hazır gıda tüketiminin,
Genelde tüketim kapasitesinin hızla arttığını göz önüne aldığımızda, Tarımın ve hayvancılığın su stokları üzerindeki basıncını daha iyi görebiliyoruz.
Son olarak su kaynaklarının dağılımındaki eşitsizliği de göz önüne almak gerekiyor.
UNDP verilerine göre,
Kentsel yerleşim bölgelerinde kişi başına günlük su tüketimi;
ABD’de 350 litre,
Avrupa’da 200 litre iken,
Sahra altı ülkelerinde günde 10-20 litreye kadar düşüyor.
Dahası küresel ısınma da su kaynakları üzerinde,
Artan ısıya bağlı olarak kuraklık,
Buzulların eriyerek deniz sularına karışması,
Deniz sularının yükselerek alçak bölgelerde yeraltı sularını kirletmesi yoluyla tatlı su kıtlığı sorununu daha da ağırlaştırıyor.
Daha fazla sayıda insan, giderek azalan su kaynakları üzerinde giderek daha yoğun bir biçimde rekabet etmek zorunda kalıyor.
Bu sırada, su kaynaklarının özelleştirilmesine bağlı olarak oluşan
“Küresel Özel Su Tekelleri”;
Suyun tedarikini,
Yoksul bölgelerden zengin bölgelere,
Çoğu zaman suyun bulunduğu bölge halkını bu sudan yoksun bırakarak kaydırırken sorunun siyasi boyutunu daha da ağırlaştırıyor.
İşte bu nedenlerden dolayı,
ABD güvenlik ve istihbarat kurumları,
Geçen yıllarda önce küresel ısınmanın güvenlik etkilerini araştıran,
Geçen yıl da bu “Su Güvenliğini Araştıran Raporlar” üretmeye başladılar.
Küresel Su Güvenliği (Global Water Security, Intelligence Community Assessment) raporu 2040’a kadar uzanan bir dönemi kapsıyor.
Rapor bu dönemde “Su Kıtlığı Sorunu”’nun beş alanda güvenlik riskine dönüşebileceğini saptıyor:
1. Yoksulluk, toplumsal gerginlikler,
Çevre koşullarında aşınma,
Yetersiz siyasi liderlikler,
Zayıf siyasi kurumlar gibi etkenlerle birleşerek,
“Devletlerin Çökmesine” yol açabilir.
2. Devletler ellerindeki su kaynaklarını,
Diğer devletlere baskı yapmakta kullanabilir,
Teröristler stratejik bölgelerde su altyapılarını hedef alabilir.
3. Bazı tarım bölgelerinde toprak altı su kaynakları -kötü yönetimden dolayı- tükenerek ulusal ve küresel gıda piyasalarına yönelik risklere yol açabilir.
4. Bugünle 2040 arasında, su kıtlığı ve çevre kirlenmesi sorunları ABD’nin önemli ticari ortaklarının ekonomik performanslarına zarar verebilir.
5. 2040’a kadar,
İyileştirilmiş su yönetimi (fiyatlama, “Sanal Su” ticareti),
Suyla ilgili,
Tarım,
Enerji,
Su arıtma sektörlerine yapılacak yatırımlar en iyi çözüm yolu olacaktır.
Bu saptamaların ışığında rapor;
10 ülkeyi kapsayan “Nil Nehri havzası”nı,
Türkiye,
Suriye ve Irak’tan geçen “Dicle-Fırat Nehirleri”ni,
İsrail Filistin sorunu bağlamında “Ürdün Nehrini”,
Afganistan,
Pakistan,
Hindistan ve Tibet’i etkileyen “İndus Havzası”’nı
ABD “Ulusal Çıkarları” açısından en Kritik Bölgeler olarak saptıyor.
Korkutucu olan şu ki,
Gerek 2009’da üretilen Pentagon’un “Küresel Isınma Raporu”,
Gerek “Su Güvenliği Raporu”,
Konuya, soruna çözüm bulma çabaları açısından değil,
Var olan durumun ağırlaşarak devam edeceğini varsayarak ABD hegemonyası,
Yükselen güçler arası rekabet paradigması içine koyarak yaklaşıyor. Böylece,
İnsanlığın,
Hatta genel olarak,
“Gezegende Yaşamın Geleceğini Tehdit Eden Bir Sorunu
ABD,
Kendi ulusal çıkarı bağlamında,
Jeopolitik bir soruna indirgeyerek militarize etmeye eğimli bir yaklaşımla ele almış oluyor.
Ergin YILDIZOĞLU, 26 Mart 2012”

Saygılarımla.

İbrahim Halil Okuyan
İnşaat Yüksek Mühendisi
2.Nisan.2012 Şanlıurfa

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık