Osman GEREM

YENİDEN İSLAM'A DOĞRU


Osman GEREM
13 Aralık 2012 Perşembe 05:30

YENİDEN  İSLAM’A DOĞRU.

Yeryüzünde insanoğlu var olduğundan bugüne kadar insan aklı şu üç düşünce arasında dönüp dolaşmıştır. Beklide Allah’ın hidayeti gelinceye kadar bu iktidarsızlık devam edecektir.

a)bu üç düşünce tarzından birincisi, hurafelere  kapılma, kendisince bilinmeyen gaybe ve kendisinden uzak olan gizli kuvvetlere tamamen boyun eğme düşüncesidir. Bu tarz düşünen insan, her şeyi o aklının ermediği gaybe bağlar, her şeyi gizli kuvvetler vasıtasıyla açıklamaya çalışır. Bunların yanında düşüncenin ve çalışmanın hiçbir tesiri olmadığına inanır. Bu düşünce tarzı, uzun müddet insanoğluna, muhitinden bi haber olduğu zamanlarda, hakim olmuştur. Günümüzde bile bu düşünce tarzının tesiri altında yaşayan bir takım insanlar bulunmaktadır. Putperestler gibi.

b)ikinci düşünce tarzı ise, materyalist tabiatçı düşünce tarzıdır. Bu fikirle hareket edenler, gözlerinin görmediğine inanmazlar. Ruhani alemi tamamen inkar ederler. Kainatı, sadece maddi yönden ve tecrübe kanunları ışığı altında izah etmeye çalışırlar. Bu materyalist düşünce tarzı asrımızda hakim olan bir tiptir… asrımızda tabiatın bir çok bilinmeyen taraflarından sadece bazılarına keşfetmeye muvaffak olan ve varlıkların yalnız özelliklerini bilmeyi başaran insan; materyalist ve tecrübeye dayanan bu sistemle her şeyi bileceğini sanmaktadır. Halbuki bu aciz insanın, bildiği şeyler, bilmediği şeylere göre, büyük bir çöldeki kumlardan bir zerrecik kadardır. Materyalist insanoğlu, bu düşüncenin tesiri altında uluhiyeti  ve onunla alakalı her şeyi inkar etmiş, peygamberliği ve onunla alakalı her şeyi yalanlamış, ayrıca öldükten sonra dirilmeyi, herkesin yaptığından sorulacağını, ve bütün alem-i ervahı inkar etmiş, artık gözü, bu geçici dünyadan başka bir şey görmez olmuştur. Maddi kanunlarıyla dünyada olup bitenleri izah etmeye kalkışmaktadır.

Bu hurafeci ve materyalist iki düşünce de hatalıdır, aşırıdır, sakattır. Her iki düşünce tarzı da insanın kendisini kuşatan kainatı hakkıyla tanımamasından doğmaktadır.

c)Üçüncü düşünce tarzı da, İslami düşünce tarzıdır. Yüce dinimiz İslam geldi bu densizliklerin çarpıklığını açığa çıkardı. Manevi alemin varlığını tespit etti. Dünyanın ahi ret ile olan irtibatını beyan etti. İslam, nefsi ıslah etmeni tek çaresi  olarak Allah’a iman etmeyi emretti. Manevi aleme değer veren İslam, maddi alemini inkar etmiyor. Bilakis onunda üstünlüğünü ve insanlara bir hayır kaynağı olduğunu beyan ediyor. Göklerin ve yerin haşmeti mülkiyetin doğru bakışla bakmaya davet ediyor. Bunu, her şeyden yüce olan Allah’ı bilmek için en yakın yol kabul ediyor. Şüphesiz ki, bu düşünce tarzı, insanlar için en faydalı tarzdır.

Biz tek bir alemde değil, iki alem içinde yaşıyoruz. Bu kainatta etrafımızı kuşatan hakikatleri idrak edemiyoruz. Hep bilmediğimiz şeylerle karşılaşıyoruz. Sonunda aciz olduğumuzu itiraf edip Allah’ın büyüklüğünü ikrar ederiz. Bizler kalbimizde kuvvetli bir iman hissi duyuyoruz. Çünkü iman yaratılıştan ruhumuzda mevcuttur. Bedenimiz gıdaya, havaya, suya ne kadar muhtaç ise, ruhumuzda Allah’a iman etmeye o kadar  muhtaçtır. Zira ruhumuzun da manevi gıdalara ihtiyacı

var.

Biz insanoğlunun ancak manevi inanç yönüyle düzeleceği kanaatindeyiz. İnsanların kalbine Allah korkusunu ve Allah’ı bilme saadetini yerleştiren bir inanç vasıtasıyla kurtuluşa erebileceğine inanmaktayız.

Bunun içindir ki, bütün insanların Allah’a peygamberlere, alem-i ervaha, ahi ret alemine ve herkesin yaptığından mesul olacağına iman etmeleri zaruri bir vecibedir.

Rabbimiz: “kim zerre kadar hayır işlerse onu görür.” kim de zerre kadar

şer işlerse onu görür'' Buyurmuştur. (Zilzal S.A 7-8)

Biz insanları, hem madde ve hem de manayı kapsayan İslami düşünceye davet ediyoruz. Batı alemi maddeden başkasına inanmayan bir hayat yaşamıştır. Böylece evlatlarının ruhunda insani merhamet duygularını öldürmüştür.

Batı, ilmiyle, tekniğiyle, aldatıcı zevk-ü sefasıyla, çeşitli icraatlarıyla, ordusu ve malıyla bütün dünyaya hakim olmuştur. İnsani düşünceyi her yerde bu materyalist düşünceyle boyamıştır. Dünya materyalizm ateşinde kavrulup dururken.

yeniden İslam'a dönmeyi İslami anlamayı İslami yaşamayı

bütün benliğimizle  istikametimizi düzeltip yüce yaratana dönmek

zorundayız.

 


YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Kurumsal

İçerikYukarı Çık